آشنایی با موضوع

بررسی طولی(به انگلیسی: Longitudinal study) به دسته‌ای از مطالعات مشاهده‌ای گفته می‌شود که در آن گروه مورد، در طول زمان، مورد مطالعه قرار می‌گیرد مطالعات طولی در مقابل مطالعات مقطعی مطرح می‌شوند. در مطالعات توصیفی، ممکن است بیش از یک متغیر وجود داشته باشد، اما معمولاً تحقیق توصیفی فقط یک متغیر را شامل می شود. این متغیر ممکن است در نقطه ای از زمان اندازه گیری شود، اما ممکن است در طول زمان نیز اندازه گیری گردد. دومی به عنوان یک مطالعه توصیفی طولی در نظر گرفته می شود، یا می تواند به عنوان یک مطالعه توصیفی روند تلقی شود. یک مثال از مطالعات توصیفی طولی، گزارش ارزیابی ملی پیشرفت آموزشی یا مطالعات طولی اوایل است. در مطالعات توصیفی طولی، داده ها از یک گروه یا نمونه در طی زمان های مختلف گرد آوری می شود. در یک مطالعه توصیفی روند، داده ها از گروه متفاوتی در فواصل زمانی مختلف جمع آوری می شود، اما در جمعیتی که با تغییر زمان تغییر می کند. مطالعه NAEP مثالی از این دست است، زیرا دانش آموزان پایه های مشخص، به طور سالانه در زمینه مهارت خواندن و درس ریاضی ارزیابی می شوند. به عبارت دیگر، جمعیت دانش آموزان پایه چهارم از سالی به سال دیگر تغییر می کند. روندها در طول زمان بر اساس مقیاسی ایجاد می شود که جمعیت مورد مطالعه آن در حال تغییر است. در تحقیقات مقطعی، داده ها از یک نمونه معرف جامعه در یک برهه از زمان جمع آوری می شوند. اما در مقابل در تحقیقات طولی جمع آوری داده ها در چند برهه از زمان انجام می شود. مطالعات طولی در علوم رفتاری دارای سابقه ای طولانی است. به ویژه در روانشناسی از این روش برای پیگیری رشد و تحولات کودکان و یا پیشرفت درمان بیماری و. . . استفاده می شود. در سیاست اولین کارها در این زمینه توسط جامعه شناسان و درباره مبارزات انتخاباتی صورت گرفت. به طور کلی تحقیقات طولی را در سه دسته مطالعات روند، تحلیل کوارت و مطالعات پانل می توان دسته بندی نمود. مطالعات روند: در یک مطالعه روند نمونه هایی از گروه های مختلف افراد جمعیت یکسانی در زمان های مختلف مورد بررسی قرار می گیرند. برای مثال مطالعه ای سه ماه قبل از انتخابات نشان داده است که 57 درصد مردم به نامزد «الف» و 43 درصد به نامزد «ب» رأی می دهند. پس از یک ماه نتایج با کمی تغییر نشان می دهد که 55 درصد به نامزد «الف» و 45 درصد به نامزد «ب» رأی خواهند داد. این مطالعه نمونه ای از یک مطالعه روند می باشد. این نوع مطالعات تنها در مورد تغییرات یک گروه یا جامعه اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می دهد. در مثال فوق ما می دانیم که در دوره زمانی مورد مطالعه نامزد «الف» دو درصد از طرفدارانش را ازدست داده است اما نمی دانیم چند درصد از این افراد به طرفداران شخص «ب» گرایش یافته اند. برای تعیین چگونگی این تغییرات نیاز به یک مطالعه پانل می باشد. تحلیل کوارت: برای محققان کوارت یک گروه از افراد است که به طریقی با هم رابطه دارند و یا گروهی که یک رویداد مهم زندگی را در یک دوره خاص تجربه کرده اند، مانند ازدواج، تولد و. . . . بر این اساس هر مطالعه ای که در آن اندازه هایی از ویژگی های یک یا چند کوارت در دو یا چند دوره زمانی وجود داشته باشد، یک تحلیل کوارتی محسوب می شود. در این نوع تحلیل تلاش می شود اثر یک کوارت شناخته شود، برای مثال فرض کنید که 50 درصد دانشجویان سال آخر یک دانشگاه گزارش کرده اند که مجلات خبری را مرتب می خوانند، در حالی که تنها 10 درصد دانشجویان سال اول همان دانشگاه چنین چیزی را گزارش کرده اند. حال سؤال این است که آیا تغییرات متغیر وابسته به علت افزایش سن است یا این که اعضای نمونه به کوارت یکسانی تعلق دارند؟ یک تبیین این است که عادات مطالعه دانشجویان با پیشرفت در دانشگاه تغییر می کند و تبیین دیگر آن است که دانشجویان سال اول متشکل از افرادی است که عادات مطالعه متفاوتی از دانشجویان سال چهارم دارند.
در این صفحه تعداد 1228 مقاله تخصصی درباره بررسی طولی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بررسی طولی
مقالات ISI بررسی طولی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی طولی; Bipolar disorder; Predominant-polarity; Longitudinal study; BD; Bipolar Disorder; PP; Predominant Polarity; MPP; Manic Predominant Polarity; DPP; Depressive Predominant Polarity; and IPP; Indefinite Predominant Polarity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی طولی; Modelo jerárquico; Teoría de la autodeterminación; Efecto arriba-abajo; Efecto abajo-arriba; Estudio longitudinal; Hierarchical model; Self-determination theory; Top-down effect; Bottom-up effect; Longitudinal study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی طولی; Hierarchical model; Self-determination theory; Top-down effect; Bottom-up effect; Longitudinal study; Modelo jerárquico; Teoría de la autodeterminación; Efecto arriba-abajo; Efecto abajo-arriba; Estudio longitudinal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی طولی; Gamma-band auditory steady-state response (ASSR); Ultra-high risk; Recent-onset schizophrenia; Longitudinal study; The global assessment of functioning (GAF); Symptomatic outcome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی طولی; Positron emission tomography (PET); Tau imaging; THK5317; Neurofibrillary tangles; FDG; Hypometabolism; Perfusion imaging; R1; Perfusion SUVR; Alzheimer's disease; Prodromal Alzheimer's disease; Alzheimer's disease dementia; Mild cognitive impairment; Lon