آشنایی با موضوع

نابرابری های سلامت (به انگلیسی: Health disparities)کشورهای درحال توسعه یکی ازچالش های عمده نظام های سلامت است واین نابرابری منجربه نابرابری در جایگاه اجتماعی و شرایط زندگی افراد شده و تلاش دولت ها در زمینه مداخلات اجتماعی را با شکست مواجه می نماید. سازمان جهانی بهداشت در سال 2000 یکی از اهداف سه گانه نظام سلامت را مشارکت عادلانه برای تامین مالی هزینه های سلامت اعلام کرده است. اما مطالعات صورت گرفته در کشور بیانگر وضعیت نامطلوب عدالت در تامین مالی هزینه های سلامت می باشد ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ، چرا ﮐﻪ از ﻋﻮاﻣل تعدیل پذیر مانند وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزش، اﺷﺘﻐﺎل و تسهیلات زﻧﺪگی نشأت می گیرد توزیع ناعادلانه منابع محرک و منجر به بروز نابرابری ها و بی عدالتی ها در مقوله سلامت می شود. عدالت در سلامت، به معنای به حداقل رساندن تفاوت های قابل اجتناب در سلامت، به عنوان یکی از اهداف ذاتی نظام سلامت در سالیان اخیر بیش از پیش مورد توجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است. این توجه نیازمند رسیدگی و مداخله در علل ایجاد کننده بی عدالتی و ترویج اقداماتی است که سبب ارتقا عدالت در سلامت می شوند. لذا تامین شواهد در زمینه وضعیت عدالت در سلامت و عوامل ایجاد کننده آن در کشور بسیار حیاتی است که خود بستر لازم برای سیاست گذاری آگاهانه و مبتنی بر شواهد را فراهم می نماید. دستیابی به سطوح بالاتری از شاخص‌هایی که نشانگر سطح رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان است، دولت‌ها و مسوولان برنامه‌ریزی کشورها را وادار می‌سازد تا در جهت اهداف توسعه جامعه گام برداشته و با دیگر کشورها به رقابت بپردازند‌. این شاخص‌ها هر ساله توسط سازمان‌های بین‌المللی اعلام شده و بر همان اساس رتبه و سطح توسعه یافتگی هر کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای ارزیابی توسعه کشور از منظر سلامت، شاخص‌هایی تعریف و محاسبه شده‌اند که مجموعه آنها مانند یک صفحه نمایش دائما وضعیت کشور و رتبه سلامت آن را بین سایر کشورها نشان داده و میزان نزدیکی یا دورشدن از اهداف توسعه‌ای سلامت را اطلاع می‌دهد. -1 رشد طبیعی جمعیت‌: سالانه به ازای هر هزار نفر جمعیت چند نفر به جمعیت اضافه می‌شود؟ ‌این میزان از کسر میزان خام مرگ از میزان خام تولد به دست می‌آید. 2- شاخص رشد جمعیت: مهاجرت به خارج و میزان مرگ‌و‌میر از مجموع مقدار مهاجرت به داخل و میزان خام تولد کسر می‌شود -3 شاخص میزان خام تولد: تعداد کودکان زنده به دنیا آمده به ازای هر هزار نفر جمعیت برآورد شده در یک سال معین. نحوه محاسبه این شاخص به این صورت می‌باشد: تعداد کل تولد زنده در یک سال تقسیم بر جمعیت همان سال ضرب در هزار. ۴ - شاخص میزان مرگ: تعداد مرگ‌های ناشی از کلیه عوامل در هزار نفر جمعیت در یک سال مشخص و در یک منطقه معین. ۵- میزان مرگ کودکان کمتر از پنج سال: کودکان از بدو تولد تا ۴ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز زیر ۵ سال قرار می‌گیرند، این شاخص بیان‌کننده تعداد مرگ در کودکان زیر ۵ سال در عرض یک سال به ازای هر هزار نفر کودک زیر ۵ سال می‌باشد و در بین شاخص‌های توسعه‌ای- اجتماعی اهمیت بسیار دارد؛ چراکه بیان‌کننده فاکتورهای مهمی از جمله کیفیت زندگی، درآمد، فرهنگ و آموزش مادران می‌باشد. ۶- میزان مرگ مادران به‌دلیل عوارض بارداری و زایمان: که در هر صد هزار تولد زنده و در مدت یک سال معین مورد محاسبه قرار می‌گیرد. اهمیت این شاخص در بحث توسعه اقتصادی به دلیل دخالت عوامل متعدد اقتصادی و اجتماعی می‌باشد، نظیر سطح تحصیلات، سطح دسترسی به بهداشت، وضعیت اقتصادی خانوار و جامعه مورد نظر، مشاوره‌های بارداری و زایمان. 7-میزان باروری کلی: عبارت است از میزان متوسط تعداد فرزندان زنده‌ای که یک زن طی دوران باروری خود به دنیا می‌آورد به شرط آنکه میزان‌های باروری و مرگ‌و‌میر ثابت بماند. ۸ - شاخص امید به زندگی: تعداد سال‌هایی که انتظار می‌رود هر یک از افراد جامعه در بدو تولد با در نظرگرفتن الگوی بیماری‌ها و شرایط خاص جامعه در آینده زندگی کند. این شاخص نشان‌دهنده کلیه عواملی است که حیات آحاد یک جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر چه میزان امید به زندگی جامعه‌ای بالاتر باشد نشان از اقتصاد بهتر، امنیت بیشتر، دسترسی بهتر به خدمات درمانی و آموزشی و تاثیر‌گذاری بهتر سیاست‌های توسعه‌ای آن جامعه دارد. 9- شاخص توسعه انسانی HDI که از سال 1990 به عنوان اصلی‌ترین معیار توسعه یافتگی از سوی سازمان ملل معرفی گردید و به این دلیل که بیانگر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. شاخص توسعه انسانی شاخصی ترکیبی است که بر اساس سه شاخص امید به زندگی، شاخص آموزش و شاخص تولید ناخالص داخلی به‌دست آمده؛ بنابراین نشان‌دهنده وضعیت کشور در 3 بعد اساسی آموزش، بهداشت و اقتصاد است.
در این صفحه تعداد 892 مقاله تخصصی درباره نابرابری های سلامت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نابرابری های سلامت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری های سلامت; AA; African American; AI/AN; American Indian/Alaska Native; APC; annual percent change; API; Asian or Pacific Islander; HPV; human papillomavirus; NBCCEDP; National Breast and Cervical Cancer Early Detection Program; RR; rate ratio; Cancer epidemiology; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری های سلامت; Health disparities; Diversity; Underrepresented racial/ethnic (URE) students; Admissions policies; Academic-community partnership;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری های سلامت; Colorectal cancer screening; Community-based participatory research; Health disparities; Medically underserved populations; Dissemination and implementation; Randomized trial;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری های سلامت; community health worker; delivery of health care; health disparities; health equity; navigators; patient navigation; promotora women's health;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری های سلامت; Health insurance; health economics; health disparities; dialysis modality; end-stage renal disease (ESRD); peritoneal dialysis (PD); PD use; hemodialysis (HD); renal replacement therapy (RRT); Medicare; Medicaid; insurance coverage; US Renal Data System (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری های سلامت; disability; health disparities; heart failure; medical spending; ADL; activities of daily living; BMI; body mass index; CHF; congestive heart failure; CI; confidence interval; DFLY; disability-free life year; EQ-5D; EuroQol Five-Dimension Questionnaire; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری های سلامت; Health disparities; health equity; social determinants; modifiable risk factor; nephrology; kidney disease; disease prevention; health policy; vulnerable populations; ethnic minorities; socioeconomic status (SES); health insurance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری های سلامت; Adverse childhood experiences; Latent class analysis; Racial/ethnic minority; Cumulative risk; Child health; Health disparities; National Survey of Children's Health;