آشنایی با موضوع

همگرایی در معانی زیر کاربرد دارد: همگرایی نور همگرایی گرانشی همگرایی سیاسی سری همگرا فرگشت همگرا همگرایی نور به معنی رسیدن پرتوهای موازی نور در یک نقطه مشترک به هم است. در عکاسی، پدیده همگرایی نور پس از تابش پرتوهای موازی نور به سطح یک عدسی محدب روی می‌دهد. عکس پدیده همگرایی نور، پدیده واگرایی نور است. همگرایی گرانشی هنگامی روی می‌دهد که نور یک چشمهٔ درخشان بسیار دور (مانند یک اختروش) در مسیرش تا رصدگر، از کنار جسم پرجرم دیگری (مانند یک خوشهٔ کهکشانی) بگذرد و مسیرش خمیده شود. جسم میانی عدسی گرانشی نامیده می‌شود. این پدیده یکی از پیش‌بینی‌های نظریهٔ نسبیت عام اینشتین است. براساس نسبیت عام، جرم می‌تواند فضازمان را خمیده کند و در نتیجه میدان گرانشی‌ای بسازد که می‌تواند نور را منحرف کند. این پدیده را نخستین بار آرتور ادینگتون در سال ۱۹۱۹ در جریان یک خورشیدگرفتگی آزمود که در آن نور ستاره‌ای که از نزدیک خورشید می‌گذشت کمی خم شده و در نتیجه مکان ظاهری ستاره کمی جابه‌جا شد. با همگرایی گرانشی می‌توان اطلاعاتی دربارهٔ جسم میانی (عدسی) از جمله جرم آن به دست آورد. همگرایی سیاسی فرایندی است که طی آن واحدهای سیاسی به طور داوطلبانه از اعمال اقتدار تام خویش برای رسیدن به هدف‌های مشترک صرفنظر کرده از یک قدرت فوق ملی پیروی می‌کنند. اما نظریه‌پردازان همگرایی، بر سر تعریف دقیق این واژه، توافق کامل با یکدیگر ندارند. از اوایل قرن هفدهم به این سو، به دنبال هر نوع مناقشه‌ای که در اروپا به وقوع می‌پیوست، مسئلهٔ «همگرایی» در شکل‌های گوناگون، مانند ایجاد فدراسیونی برای استقرار صلح، مطرح می‌گردید؛ ولی عملاً پس از تجدید حیات اقتصادی اروپا به دنبال جنگ جهانی دوم بود که موضوع اتحاد و همکاری میان واحدهای جداگانه‌ای سیاسی، از اهمیت خاصی برخوردار شد. نظریه پردازان همگرایی با استفاده از تجربهٔ بازار مشترک اروپا، به ارائهٔ مدل‌ها و فرضیه‌های جدید پرداختند. فرگشت همگرا برآمدن ویژگی‌ای یکسان از ویژگی‌های سلف متفاوت در گونه‌های متفاوت از دودمان‌های فرگشتی متفاوت است. به بیان مفصل‌تر هنگامی که فشارهای فرگشتی یکسان بر دو گونهٔ زیستی متفاوت اعمال می‌شود و منجر می‌شود که خصیصه‌های یکسانی برای پاسخ به این فشارهای فرگشتی پیدا آید فرگشت همگرا صورت گرفته‌است؛ با این شرط که خصیصه‌های سلفی که خصیصهٔ خلف از آنها بر آمده‌است در دو گونهٔ زیستیِ مورد نظر متفاوت باشند. مثلاً در گونهٔ نخست خصیصهٔ الف مبدل به خصیصهٔ ج شود. و در گونهٔ دوم خصیصهٔ ب مبدل به خصیصهٔ ج شود. اگر خصیصه‌های خلف یکسان باشند یعنی مثلاً اگر در هر دو گونهٔ زیستی خصیصهٔ الف به خصیصهٔ ج منجر شود فرگشت موازی صورت گرفته است.
در این صفحه تعداد 2553 مقاله تخصصی درباره همگرایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده همگرایی
مقالات ISI همگرایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگرایی; 65M20; 65L06; 65R10; 26A33; Multi-term time-fractional diffusion equation; Numerical method; Stability; Convergence; Method of separation of variables; Energy method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگرایی; Convergence; Fixed-point algorithm; Convex combination; Adaptive filter; Non-Gaussian noise; Generalized maximum correntropy (GMC) criterion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگرایی; The continuous-discontinuous cellular automaton method; The fast successive relaxation updating method; Updating rule; The accelerating factor; Convergence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگرایی; Electric vehicles; Transformer limits; Distributed protocol; Efficient charging control; Consensus; Decentralized optimization; Convergence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگرایی; C33; L74; N67; N77; O13; P18; Construction energy productivity; Construction industry; Convergence; Panel data study; Australia; Dynamic patterns;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگرایی; Wave-equation; Transverse; Electromagnetic-wave; Radial motion; Eigen-function; Radial-solution; Redshift-drift; Speed-of-light; Displacement; Variable-velocity; Periodic; Oscillation; Convergence; Limit; Big-bang; Space-time; Neutrinos; CERN; Gran Sasso;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگرایی; Singular two-point boundary value problem; Dirichlet boundary conditions; Polynomial reproducing kernel; Chebyshev polynomials; Convergence; Error estimation; 46E22; 35C10; 65L10; 65L11;