آشنایی با موضوع

در علم شیمی کاتالیزور همگن(به انگلیسی: Homogeneous catalyst) به گونه‌ای از کاتالیزورهای شیمیایی گفته می‌شوند که هم فاز با واکنش دهنده‌ها و فراورده‌های واکنش شیمیایی باشند. منظور از فاز سه حالت جامد، مایع و گاز است کاتالیزگرها به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند: 1-کاتالیزگرهای همگن 2- کاتالیزگرهای ناهمگن. کاتالیزگرهای همگن کاتالیزگرهایی هستند که با مواد موجود در واکنشی که قرار است به وسیله کاتالیزگر سرعتشان زیاد شود، در یک فاز هستند. کاتالیزور همگن در فاز جامد: تجزیه ی پتاسیم کلرات (جامد) به وسیله منگنز اکسید (جامد) 2KClO3 ? 2KCl (l) + 3 O2 (g) (MnO2 جامد ) توجه داشته باشید که حالت فیزیکی مواد واکنش دهنده مهم است و حالت فیزیکی محصولات برای یکسان بودن یا نبودن با کاتالیزور مهم نمی باشد. کاتالیزور همگن نمونه ای از کاتالیزور همگن در فاز گازی، اثر کلر در تجزیه دی‌نیترون اکسید است. گاز دی‌نیترون اکسید، در دمای اتاق، گاز نسبتا بی‌اثری است، اما در دماهای نزدیک به صد درجه طبق معادله زیر تجزیه می شود. (2N2O(g)--------->2N2(g)+O2(g مطالعات سینتیک نشان می‌دهد که واکنش مذکور بر اثر برخورد بین دو ملکول کلر کاتالیز می‌شود. کاتالیزور همگن در محلول نیز ممکن است صورت گیرد. بسیاری از واکنشها بوسیله اسیدها و بازها کاتالیز می‌شوند. تجزیه هیدروژن پراکسید در حضور پون یدید کاتالیز می‌شود. اولین گزارش استفاده از کاتالیزور، مربوط به کریشف می‌باشد که با استفاده از یک اسید به عنوان کاتالیزور توانست نشاسته را به قند، هیدرولیزکند. بعدها دیوی توانست واکنش اکسیداسیون هیدروژن را با اکسیژن در حضور کاتالیزورپلاتین انجام دهد که این واکنش یک واکنش گرما گیر است و در نتیجه هنگام انجام واکنش جرقه تولید می‌شد. اولین کار در توضیح اینکه چرا یک واکنش کاتالیزوری انجام می‌گیرد و کاتالیزور چه نقشی دارد، توسط "فارادی" انجام شد. بیشترین بهره‌برداری از کاتالیزور در جنگ جهانی بود. انقلاب تکنولوژی اصلی در زمینه کاتالیزور مربوط به نیمه دوم قرن 20 یعنی بین سالهای1980 ـ 1950 می‌باشد. دهه 1960 ـ 1950 دهه ای است که با تولید کاتالیزورهای زیگر _ ناتا ترکیبات بسیار مهم و استراتژیک ساخته شد. انواع کاتالیزور کاتالیزور به دو نوع کاتالیزور مرغوب و نامرغوب تقسیم می‌شود: کاتالیزور مرغوب: کاتالیزور مرغوب به کاتالیزوری گفته می‌شود که فقط اجازه تشکیل یک نوع محصول را بدهد. کاتالیزور نامرغوب: اگر در حضور کاتالیزور محصولات متفاوتی امکان تشکیل داشته باشند کاتالیزور نامرغوب تلقی می‌شود.
در این صفحه تعداد 873 مقاله تخصصی درباره کاتالیزور همگن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کاتالیزور همگن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالیزور همگن; MNPs; magnetic nano particles; UV-Vis; ultraviolet-visible; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; TGA; thermogravimetric analysis; XRF; X-ray fluorescence; XRD; X-ray diffraction; EDX; energy-dispersive X-ray; SEM; scanning electron microscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالیزور همگن; TMS; thermomorphic solvent systems; TOF; turnover frequency; DMF; N,N-dimethylformamide; 1; isomeric decene mixture; 3; branched C11 aldehydes; 2; undecanal; 4; decane; BP; highboiling byproducts; v%; volume percentage; Homogeneous catalysis; Hydroformyla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالیزور همگن; Carbon dioxide fixation; Ethene insertion; Acrylic acid/acrylates; Homogeneous catalysis; Sustainable chemistry; Density functional theory calculations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالیزور همگن; Process intensification; Free fatty acids; Homogeneous catalysis; Heterogeneous catalysis; Biofuels; Esterification; AI; acid index; CO2; carbon dioxide; DOE; design of experiments; EtOH; ethanol; KOH; potassium hydroxide; OAc; oleic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالیزور همگن; Homogeneous catalysis; Arene hydrogenation; Mechanistic studies; First-row transition metalsacac, acetylacetonate; ASE, aromatic stabilization energy; BArF, tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate; BINAP, 2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl