آشنایی با موضوع

اختلالات روانی(به انگلیسی: Mental disorders) به گروهی از بیماریها گفته می‌شود که با تأثیر بر تفکر و رفتار باعث ایجاد ناراحتی برای فرد مبتلا یا ایجاد ناتوانی در وی می‌شوند. علت بیماری‌های روانی به خوبی شناخته نشده است ولی آنچه مسلم است این است که عوامل ژنتیک، استرس‌های مختلف و نوع تعامل فرد با دیگران در ایجاد یا بروز آنها مؤثر است. افسردگی، اضطراب، وسواس، اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنیا از جمله این اختلالات هستند. مفهوم اختلال روانی مثل بسیاری از مفاهیم در طب و علوم دیگر فاقد تعریف عملی ثابتی که پوشاننده همه موفقیتها باشد بوده است. قابل قبولترین تعریف اختلالهای روانی را به صورت زیر توصیف می کند؛ هر یک از اختلالات روانی به صورت یک سندرم یا الگوی رفتاری یا روانشناختی مهم بالینی تصور شده است که در یک فرد روی می‌دهد و با ناراحتی (یک علامت دردناک) یا ناتوانی (تخریب در یک یا چند زمینه مهم عملکرد) یا با افزایش قابل ملاحظه خطر مرگ، درد، ناراحتی و ناتوانی یا فقدان مهم آزادی، همراه است. به علاوه این سندرم یا الگو نباید صرفا یک پاسخ قابل انتظار و تایید شده فرهنگی در مقابل رویدادی خاص مثلا مرگ یک شخص مورد علاقه باشد. علت اصلی هر چه باشد فعلا باید آن را تظاهر یک اختلال کارکردی زیست شناختی رفتاری یا روانشناسی در فرد تلقی نمود. اختلال روانی یک عبارت گسترده برای توصیف شمار زیادی از بیماری‌های روان پزشکی است که توانایی فرد را در زمینه‌های مختلف از جمله تفکر، احساس و رفتار صحیح در امور روزمره زندگی، مختل می‌کند. بسیاری از اختلالات روانی در اواخر سال‌های نوجوانی یا اوایل جوانی، یعنی همزمان با سن ورود به دانشگاه آغاز می‌شوند. بعضی از مردم فقط در یک دوره مشخصی از طول عمر خود بیماری روانی را تجربه می کنند، در حالی که در عده ای دیگر ممکن است نشانه‌های این اختلال در چندین نوبت بروز کنند که البته امروزه اغلب این اختلالات قابل درمان هستند. اختلال‌های روانی به دلایل گوناگونی پدید می‌آیند و می‌توانند دارای زمینه‌های ژنتیکی، فیزیولوژیکی، محیطی، خانوادگی، اجتماعی، فردی و شیوه‌ی زندگی باشد. اما در بررسی علل مربوط به بروز اختلالات روانی روانشناسان از دیدگاه‌های مختلف به این مساله پرداخته‌اند. دیدگاه زیست شناختی • این دیگاه آشفتگی‌های بدنی را علت اختلال روانی می‌داند. بی‌نظمی در ژنها ممکن است سبب ساز بعضی رفتارهای غیرانطباقی باشد. دیگر تعیین کننده زیست شناختی رفتار، مغز و دستگاه عصبی است. آشفتگی در بخش‌های معینی از مغز می‌تواند اختلال روانی را موجب شود. دستگاه غدد و عملکرد آنها نیز می‌تواند در بروز این دسته از اختلالات سهیم باشد. دیدگاه روانکاوی • این دیدگاه که افکار و هیجانات را علل مهم رفتار می‌دانند، در سبب شناسی اختلال روانی به شناسایی افکار و هیجانات ناآشکار که مسبب اساسی اختلالات هستند، تاکید می‌کند. از دیدگاه روانکاوی پنج سال اول زندگی از لحاظ رشد سالم شخصیت یا بروز اختلالات حایز اهمیت است. دیدگاه یادگیری • این دیدگاه که بر اهمیت یادگیری تاکید دارد معتقد است اختلالات روانی با پیوندهای یادگیری قابل توضیح هستند. در این دیدگاه سرمشق گیری، تقویت کننده‌های مثبت و منفی و شرطی سازی‌ها در بروز رفتارهای غیر عادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. دیدگاه شناختی • تمرکز دیدگاه شناختی بر شناخت فرد از محیط پیرامون خود متکی است. از این دیدگاه ناتوانی فرد در تشکیل شناخت‌ها و طرحواره‌های مناسب از ارتباط خود با محیط مشکلاتی را برای او بوجود می‌آورد.
در این صفحه تعداد 592 مقاله تخصصی درباره اختلالات روانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده اختلالات روانی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات روانی; Psychiatric disorders; Mental disorders; Behavior problems; Challenging behavior; Intellectual disability; Mental retardation
مقالات ISI اختلالات روانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات روانی; Brain plasticity; Brain damage; Cognitive therapy; Behaviour disorders; Mental disorders; Plasticidad cerebral; Daño cerebral; Terapia cognitiva; Alteraciones del comportamiento; Trastornos mentales;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات روانی; Plasticidad cerebral; Daño cerebral; Terapia cognitiva; Alteraciones del comportamiento; Trastornos mentales; Brain plasticity; Brain damage; Cognitive therapy; Behaviour disorders; Mental disorders;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات روانی; ADHD; attention deficit hyperactivity disorder; ASD; autism spectrum disorder; D1/D2; dopamine receptors; DSM; diagnostic and statistical manual of mental disorders; IQ; intelligence quotient; LD; learning disorders; OCD; obsessive compulsive disorder; PT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات روانی; Help-seeking; Delay treatment; Barriers to help-seeking; Motivators for help-seeking; Mental disorders; Búsqueda de ayuda; Demora en la solicitud de tratamiento; Motivos de demora; Motivos de consulta; Trastornos mentales;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات روانی; Búsqueda de ayuda; Demora en la solicitud de tratamiento; Motivos de demora; Motivos de consulta; Trastornos mentales; Help-seeking; Delay treatment; Barriers to help-seeking; Motivators for help-seeking; Mental disorders;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات روانی; AIC; Akaike information criterion; DLNM; distributed lag nonlinear models; MI; myocardial infarction; ZCTA; zip code tabulation area; PM2.5; particulate matter with aerodynamic diameter less than or equal to 2.5 µm; CI; confidence interval; OR; odds rat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات روانی; Functional magnetic resonance imaging; Neural networks; Mental disorders; Neurological disorders; Resonancia magnética funcional; Redes neuronales; Enfermedades mentales; Enfermedades neurológicas;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات روانی; AE; adverse event; AER; adverse event rate; CAM; complementary and alternative medicine; CCMD; Chinese classification of mental disorders; CI; confidence interval; CPG; clinical practice guideline; DSM; diagnostic and statistical manual of mental disorder
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات روانی; J-SHINE; Japanese Study on Stratification, Health, Income, and Neighborhood; CA; childhood abuse; ASB; adult suicidal behaviors; MD; mental disorders; Child abuse; Suicide; Suicidal behaviors; Mental health, marginal structural model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات روانی; Crime; Mental disorders; Behaviour; Violence; Insanity defence; Crimen; Trastornos mentales; Comportamiento; Violencia; Defensa por insanía;