آشنایی با موضوع

کودک آزاری عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک شود، برخی از این آثار می‌تواند مخفی باشد. ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیر زمین اشکال مخفی کودک آزاری است. تنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک هم از انواع کودک آزاری فیزیکی است در مورد کودک آزاری تعاریف متفاوتی ذکر شده است. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی: آسیب یا تهدید جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افراد که نسبت به او مسئول هستند کودک آزادی می باشد. در اصطلاح متخصصین هرگونه آسیب جسمی، روانی، سوءاستفاده جنسی یا بهره کشی و عدم رسیدگی به نیازهای انسانی افراد زیر 18 سال توسط افراد دیگر کودک آزاری تلقی می گردد. کودک آزاری را به چند گروه تقسیم می کنند. کودک آزاری جسمی: مثل شلاق زدن، هل دادن، لگد زدن، پرت کردن، جراحت جسمی به کودک وارد کردن، حمله فیزیکی، بریدگی، کبودی، شکستگی استخوان و. . . که برای کودک قبل از سن 18 سال توسط افراد بزرگسال ایجاد گردد. کودک آزاری عاطفی: بی توجهی به نیازهای عاطفی کودک، طردکردن کودک، اعمال خشونت خانوادگی در حضور کودک، تشویق نکردن کودک، خوردن الکل توسط والدین در حضور کودک، استفاده از مواد در حضور کودک و. . . که کودک را از نظر عاطفی مورد آسیب قرار می دهد. مسامحه عاطفی: بی توجهی و غفلت نسبت به کودک، فراهم نکردن بهداشت، مسکن، مراقبت طبی مناسب، و تحصیل می تواند همان کودک آزاری تعریف گردد. کودک آزاری جنسی: هرگونه آزار جنسی درگیر کردن کودک در فعالیتی که باعث ارضای فرد بزرگسال گردد، تحمیل جنسی بر علیه کودک که فاقد تحول شناختی، هیجانی و جسمی است. لمس، بوسیدن، وادار کردن کودک به دیدن روابط دو فرد بزرگسال، اجبار به برهنه شدن، عکس گرفتن از بدن کودک، نشان دادن عکس از افراد برهنه به کودک را می توان از انواع کودک آزاری جنسی نام برد.
در این صفحه تعداد 1229 مقاله تخصصی درباره کودک آزاری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده کودک آزاری
مقالات ISI کودک آزاری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کودک آزاری; Child abuse; Subdural hematoma; Alpha 1-antitrypsin deficiency; Primary intraosseous vascular malformation; Forensic medicine; A1ATD; alpha-1-antitrypsin deficiency; AHT; abusive head trauma; CT; computed tomography; MRI; magnetic resonance imaging; SDH;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کودک آزاری; Non-accidental trauma; Child abuse; Child maltreatment; Pediatric trauma; Traumatic injuries; Resource utilization; Treatment cost;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کودک آزاری; 25(OH)D; 25-hydroxyvitamin D; AAPCCAAN; American Academy of Pediatrics' Committee on Child Abuse and Neglect; CPS; child protective services; CML; classical metaphyseal lesion; MUFVSH; multiple unexplained fractures in various stages of healing; TPN; to
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کودک آزاری; ACEs; adverse childhood experiences; AFEs; adverse family experiences; BMI; body mass index; FPL; Federal Poverty Level; NSCH; National Survey of Children's Health; Child abuse; Depression; Life change events; Mental health; Overweight; Pediatric obesity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کودک آزاری; child abuse; abusive head trauma; practice disparities; bias; AHT; Abusive head trauma; PediBIRN; Pediatric Brain Injury Research Network; PICU; Pediatric intensive care unit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کودک آزاری; foster care; child abuse; neglect; academic outcomes; NAPLAN; National Assessment Program Literacy and Numeracy; WA; Western Australia; WALNA; Western Australian Literacy and Numeracy Assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کودک آزاری; ATD; anthropomorphic test device; FF; facing forward; FR; facing rearward; FF61; facing forward with a fall height of 61 cm (24 in); FF91; facing forward with a fall height of 91 cm (36 in); FR61; facing rearward with a fall height of 61 cm (24 in); FR