آشنایی با موضوع

یکی از شیوه های غلبه بر مشکل ناباروری زوجین، لقاح مصنوعی در لوله آزمایش (IVF) است. در این روش تخمک آماده باروری را به کمک روش های جراحی از بدن زن و اسپرم های دارای قدرت باروری را از مرد گرفته و در شرایط کنترل شده در لوله آزمایش قرار می دهند. سپس تخمک بارور شده را بدست آورده و در مرحله بعد به منظور انجام تقسیمات سلولی در این تخم آن را در محیط کشت مناسب قرار می دهند. بعد از آن جنین را به بدن مادر منتقل می کنند. تفاوت در انواع روش های IVF نیز به دلیل تفاوت در انجام هریک از مراحل بالاست. عملIVF برای اولین بار در دنیا در سال 1978 در انگلستان و بوسیله یک جنین شناس به نام دکتر «ادوارز» و یک متخصص زنان به نام دکتر«استپتو» با موفقیت انجام شد و پس از آن در سراسر جهان به سرعت جایگاه خود را پیدا کرد به طوری که تا کنون حدود 20 هزار کودک به این روش در دنیا متولد شده اند. از دیگر موفقیت های بدست آمده در این روش، افزایش شانس بارداری های متوالی و چند باره است. میزان موفقیت در این روش به عوامل مختلفی وابسته است، از جمله سن زوجین و نیز درجه سلامت تولید مثلی در آنها. با وجود این شانس، موفقیت از بیماری به بیمار دیگر متفاوت است و به منظور تخمین این شانس لازم است فاکتور های تاثیر گذار بر آن به صورت جامع در همه کسانی که تحت این عمل قرار گرفته اند بررسی شود. برخی از دلایل ناباروری که باعث می شوند این روش در دستور کار قرار گیرد به شرح ذیل است: وجود مشکل در لوله رحم زن ممکن است لوله فالوپ (لوله رحمی) مسدود باشد و یا آسیب دیده باشد. این امر باعث می شود که اسپرم در رسیدن به تخمک دچار مشکل شود و یا تخمک بارور شده (زیگوت) قادر به عبور از لوله و رسیدن به حفره شکمی نشود. وجود مشکل در اسپرم مرد به این معنا که تعداد اسپرم های مرد کمتر از حد طبیعی باشد و یا حرکتشان کم باشد و یا اینکه قدرت بارور سازی تخمک را علیرغم رسیدن به آن نداشته باشند. وجود مشکل در تخمدان زن ممکن است تخمدان ها قادر به رها کردن تخمک و یا تولید تخمک نباشند. حالات غیر طبیعی رحم زن وجود بیماری های آندومتر در زن در این حالت جنین قادر به لانه گزینی در رحم نیست. وجود تومور های فیبروییدی در زن در گذشته، گرفتن تخمک از زن به کمک روش های جراحی انجام می گرفت. اما امروزه با پیشرفت روش های سونوگرافی، عمل جراحی کمتر در دستور کار قرار می گیرد. در روشIVF بدون عمل جراحی، ابتدا به منظور فراهم آوردن یک محیط مناسب در بدن زن و همچنین افزایش شانس دستیابی به چندین تخمک بالغ و سالم، زن تحت یک پروسه آماده سازی متمرکز و فشرده حدود دو هفته ای قرار می گیرد. در این روش با استفاده از داروهای بارداری، بیمار یک هفته تحت هورمون درمانی قرار می گیرد. همچنین به منظور تشخیص زمان مناسب برای گرفتن تخمک، آزمایش خون و سونوگرافی از تخمدان ها انجام می شود.
در این صفحه تعداد 1983 مقاله تخصصی درباره لقاح مصنوعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لقاح مصنوعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لقاح مصنوعی ; fluid resuscitation; cerebral edema; renal-replacement therapy; anticoagulation; branched chain amino acids; BCAA; Branched chain amino acid; ED; Emergency department; IVF; Intravenous fluid; MSUD; Maple syrup urine disease; PN; Parenteral nutrition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لقاح مصنوعی ; ART; assisted reproductive technology; ICSI; intracytoplasmic sperm injection; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; IVF; in vitro fertilization; GEE; generalized equation estimation; TESE; testicular sperm extraction; Sperm motility; Theophylline; Freezi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لقاح مصنوعی ; HCG; human chorionic gonadotropin; E2; serum estradiol; P; progesterone; T; testosterone; LH; luteinizing hormone; FSH; follicle-stimulating hormone; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; ERβ; estrogen receptor beta; IVF; in vitro fertilization; PCOS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لقاح مصنوعی ; ZIKV; Zika virus; ART; Assisted Reproductive Technique; ICSI; intra-cytoplasmic sperm injection; HCV; hepatitis C virus; HBV; hepatitis B virus; HIV; human immunodeficiency virus; TPHA; Treponema Pallidum Hemagglutinations Assay; IVF; in vitro fertilizati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لقاح مصنوعی ; AZF(a)(b)(c); azoospermia factor (a) (b) (c); (O)FNA; (open) fine-needle aspiration; ICSI; intracytoplasmic sperm injection; IVF; in vitro fertilisation; MeSH; medical subject heading; NAB; needle aspiration biopsy;; (N)OA; (non-)obstructive azoospermia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لقاح مصنوعی ; FF; follicular fluid; IVF; In vitro fertilization; ICSI; Intracytoplasmic sperm injection; hCG; Human chorionic gonadotropin; MII; Metaphase-II; FSH; Follicle-stimulating hormone; LH; Luteinizing hormone; BMI; Body mass index; RR; Risk ratio; Arsenic (As)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لقاح مصنوعی ; AAS; anabolic-androgenic steroids; APA; advanced paternal age; ASIH; anabolic steroid-induced hypogonadism; ART; assisted reproductive technology; BMI; body mass index; Chk1; checkpoint kinase 1; ECS; endogenous cannabinoid system; GnIH; gonadotropin-in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لقاح مصنوعی ; BBP; benzylbutyl phthalate; BP-3; benzophenone-3; BPA; bisphenol A; DEP; diethyl phthalate; D4; octamethylcyclotetrasiloxane; D5; decamethylcyclopentasiloxane; D6; dodecamethylcyclohexylsiloxane; DEHP; bis(2-ethylhexyl) phthalate; DPP; di-n-propyl phthala
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لقاح مصنوعی ; ART; assisted reproductive therapy; coQ10; co-enzyme Q10; DDS; DNA degraded sperm; ICSI; intracytoplasmic sperm injection; IVF; in vitro fertilisation; LAC; l-acetyl carnitine; LC; l-carnitine; MeSH; Medical Subject Heading; NAC; N-acetyl cysteine; OAT; o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لقاح مصنوعی ; Oocyte vitrification; social egg freezing; elective egg freezing; fertility preservation; delayed child-bearing; AFC; antral follicle count; AMH; anti-Müllerian hormone; ART; assisted reproductive technology; ASRM; American Society for Reproductive Medic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لقاح مصنوعی ; ABCA1 gene; Tangier disease; Male infertility; Spermatogenesis; Hormonal axis; High-density lipoprotein; FHA; hypoalphalipotroteinemia; CFTR; Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator; FHS; follicle stimulating hormone; LH; luteinizing hormone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لقاح مصنوعی ; CI; confidence intervals; IVF; in-vitro fertilization; OR; odds ratio; Assisted reproductive technique; Thrombophilia; Live birth; Spontaneous abortion; Prospective studies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لقاح مصنوعی ; anti-TPO; Thyroid peroxidase auto-antibodies; ART; Assisted reproduction technology; ASRM; American Society for Reproductive Medicine; ATA; American Thyroid Association; CI; Confidence interval; E2; Estradiol; ES; Endocrine Society; FSH; Follicle stimulat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لقاح مصنوعی ; CHDs; congenital heart diseases; VSD; ventricular septal defect; ASD; atrial septal defect; PDA; patent ductus arteriosus; PS; pulmonic stenosis; TFs; transcriptional factors; GATA4; GATA binding protein 4; TAD; transcription activation domains; NLS; nucl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لقاح مصنوعی ; ART; Assisted reproductive technologies; BMI; Body mass index; CI; Confidence interval; ET; embryo-transfer; FIVET; Fertilization in-vitro with embryo transfer; FSH; Follicle-stimulating hormone; GIFT; Gametes Intra Fallopian Transfer; GnRH; Gonadotropin-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لقاح مصنوعی ; EGDT; Early Goal-Directed Therapy; ER; Emergency Room; HUSVF; Hospital Pablo Tobón Uribe; HUSVF; Hospital Universitario San Vicente Fundación; HPTU; Hospital Pablo Tobón Uribe; IPSU; IPS Universitaria León XIII; DNR; Do-Not Resuscitate; IVF; intraveno
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لقاح مصنوعی ; CBC; complete blood count; EBL; estimated blood loss; IVF; intravenous fluid; LR; lactated Ringer's; NS; normal saline; POC; point of care; RCT; randomized control trial; TBV; total blood volume; VR; volume replacement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لقاح مصنوعی ; Refractory endometrium (RE); assisted reproductive technology (ART); progesterone receptors; estrogen receptors; IVF; ART; assisted reproductive technology; E; estrogen; EH; endometrial hypoplasia; FET; frozen embryo transfer; P; progesterone; RE; refract
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لقاح مصنوعی ; in vitro fertilization; assisted reproductive technology; CPAP; Continuous positive airway pressure; IMV; Intermittent mechanical ventilation; IVF; In vitro fertilization; NICU; Neonatal intensive care unit; NIFT; Non-IVF fertility treatment;