آشنایی با موضوع

واکسن DNA (DNA vaccine): یکی از شاخه‌های ژن‌درمانی، استفاده از واکسن‌های DNA است. در این روش، به منظور ایجاد ایمنی در بدن، ژن‌های خاصی وارد بدن می‌شوند. به عبارت دقیق‌تر ایمنی سازی توسط DNA صورت می‌گیرد. بدین صورت که DNA از باکتری و یا ویروس عفونت‌زا جدا و تخلیص می‌گردد و پس از انجام عملیاتی بر روی آن، از طریق بمباران ذرات حامل یا تزریق توسط سوزن وارد سلول می‌شود. ایمنی ژنیتیکی یا ایمنی با استفاده از DNA روش جدیدی است که در تولید پاسخ های ایمنی در مقابل آنتی ژنهای پروتئینی نقش موثری دارند بعبارت دیگر واکسن DNA بر مبنای بکارگیری پلاسمیدهائی است که واجد اطلاعاتی در مورد ارائه آنتی ژن مورد نظر باشند و در واقع اساس مایه کوبی با DNA واکسن این است که DNA کد کننده آنتی ژن واکسن وارد بدن شده و توسط سلولها جذب و بوسیلهmRNAنسخه برداری و سپس پروتئین های آماده شده باعث تحریک سیستم ایمنی و ایجاد پاسخ های ایمنی میشوند. عوامل متعددی در مقبولیت این واکسن‌ها دخالت دارند. مطالعات قبل از مرحله کلینیکی نشان داده‌اند که در این روش، پروتئین‌های سلول خیلی شبیه پروتئین‌های تولید شده در هنگام عفونت است. برخی از قابلیت‌های تکنولوژی واکسن‌های DNA به شرح زیر است: ۱) خاصیت آنتی ژنی بالا ۲) امکان کاهش مصرف دارو ۳) توانایی در القاء ایمنی سلولی ۴) توانایی در القاء ایمنی هومورال ۵) عدم نیاز به ویروس زنده و حذف عفونت پاتوژنی ۶) سهولت تهیه و تخلیص ۷) عدم خطر بازگشت به حالت بیماری‌زایی ۸) ساخت آسان‌تر و ارزان واکسن‌های تجاری ۹) تولید تمام پلاسمید‌ها با روش مشابه و کاهش هزینه اقتصادی ۱۰) امکان ایجاد تغییرات در توالی پروتئین بوسیله تغییرات ساده در پلاسمید واکسن هایDNA نسل سوم واکسن ها را شامل می شوند و به نام های مختلفی مانند واکسن های ژنتیکی یا واکسن های ژنی، RNA واکسن،DNA واکسن، واکسن های پلاسمیدی (plasmid vaccines) و واکسن های پلی نوکلئیدی نام گذاری شده اند ولی باید اضافه کنیم که در کمیته تخصصی واکسن ها در سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۶ این گونه واکسن ها را به نام «نوکلئیک اسید واکسن»(Nucleic acid vaccin) نام گذاری کرده اند که شامل هر دو گروه واکسن هایDNA و واکسن هایRNA هستند و اصطلاحات ایمن سازی ژنتیکی (Genetic immunization)، ایمنی حاصله ازDNA برای این نوع ایمن سازی به کار برده می شود. در واقع واکسن های ژنی عبارت هستند از تزریق مستقیم پلاسمید خالص حاوی ژن رمز کننده پادگن (پروتئین های آنتی ژنی) که سبب القاء ژن در داخل سلول های میزبان، تولید پروتئین های آنتی ژنی موبوط به آن و ارائه آن ها به سیستم ایمنی برای تولید پاسخ‌های ایمنی لازم می شوند. در واقع واکسن هایDNA سوسپانسیونی از پلاسمیدهای خالص شده حامل ژن های کد کننده و پروتئین های ایمنی زا هستند. تولید آنتی‌ژن توسط سلول‌های میزبان در واقع بعضی از جنبه‌های واکسن‌های تخفیف حدت یافته را تقلید می‌کنند بدون اینکه خطر تکثیر پاتوژن بیماری‌زا وجود داشته باشد. از جهاتی مشابه واکسن‌های دارای ویروس ضعیف شده و وکتورهای نوترکیب می‌باشند. البته بدون ایجاد عفونت و سرکوب سیستم ایمنی و تولید ایمنی کم اثر در اثر تضعیف شدن از جهاتی مشابه واکسنهای سابیونیت (بیان یک پروتئین یا بخشی از آن). البته بدون نیاز به تولید در فرمانتور و تخلیص پروتئین (مشکل تعییر شکل طبیعی پروتئین).
در این صفحه تعداد 1157 مقاله تخصصی درباره واکسن DNA که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI واکسن DNA (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکسن DNA ; Ab, antibody; Ig, immunoglobulin; gp, glycoprotein; LAMP-1, lysosomal-associated membrane protein-1Encephalitis; DNA vaccine; Pre-clinical toxicology; Pre-clinical safety evaluation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکسن DNA ; Th; T helper; i.d.; intradermal; i.p.; intraperitoneal; s.c.; subcutaneous; Ig; immunoglobulin; ELISA; enzyme linked sorbent assay; ELISpot; enzyme-linked immunospot; INF; interferon; IL; interleukin; DNA; deoxyribonucleic acid; RNA; ribonucleic acid; mRN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکسن DNA ; Chicken; Influenza; DNA vaccine; Subunit vaccine; Heterologous prime/boost vaccination; Spleen transcriptome; AI; avian influenza; BCRs; B cell receptors; DEGs; differentially expressed genes; HA; hemagglutinin; HI; hemagglutination inhibition; HPAI; high