آشنایی با موضوع

هر فردی در حالت عادی دو کلیه دارد که در پهلوها و در محل اتصال دنده به ستون فقرات قرار گرفته اند و نقش اصلی آن انجام دیالیز طبیعی و خارج کردن مواد سمی غیرقابل استفاده به صورت ادرار از بدن می باشد. علاوه بر وظیفه اصلی تصفیه خون از بدن، کلیه ها در تولید گلبولهای قرمز و تنظیم الکترولیت ها از قبیل کلسیم و پتاسیم نیز نقش عمده دارند. مواد زائد خارج شده و تصفیه شده از خون به صورت ادرار از حالب ها به مثانه دفع شده و به صورت ادرار خارج می شوند. اما وقتی زمانی می رسد که کلیه های شخص از کار می افتد ودیگر نمی تواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد اینجاست که تنها راه نجات فرد بیمار راهی نیست جزء دیالیز!! نارسایی کلیه به طور عمده ناشی از بروز عوارض برخی از بیماری ها مانند فشار خون،دیابت و اثرات سمی برخی از داروها وسایر ترکیبات سمی است که به میزان قابل توجهی می تواند فرد را از انجام فعالیتهای روزمره ناتوان کند. دیالیز کلیوی می تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد. در دریالیز تخلیه مایع دیالیز به داخل و خارج حفره شکمی انجام میگیرد. دیالیز خون را پاک کرده، و میتواند کار آیی کلیه را برگرداند و یا از خرابی بیشتر کلیه جلوگیری کند. دیالیز به دو روش انجام می شود: الف ـ همودیالیز که در این روش تصفیه خون را طریق فیستول دست و توسط ماشین انجام می شود و خون شما از طریق فیستول وارد دستگاه شده و مواد زائد آن توسط دستگاه جذب می شود و پس از تمیز شدن به بدن شما برگردانده می شود. این روش بهترین و مؤثرترین نوع دیالیز است. ب ـ روش دیالیز صفاقی یا استفاده از پرده های طبیعی پوشاننده احشاء شکم بیمار.
در این صفحه تعداد 1745 مقاله تخصصی درباره دیالیز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده دیالیز
مقالات ISI دیالیز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیالیز; Undocumented immigrants; immigration; migrants; kidney disease; dialysis; sanctuary city; United States immigration policy; US health care system; medical ethics; health care costs; end-stage renal disease (ESRD); renal replacement therapy (RRT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیالیز; Phosphate binder; calcium acetate; lanthanum carbonate; sevelamer carbonate; sevelamer hydrochloride; hyperphosphatemia; chronic kidney disease (CKD); end-stage renal disease (ESRD); dialysis; drug efficacy; drug cost-effectiveness; health care costs; Med
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیالیز; Administrative datasets; health policy; end-stage renal disease (ESRD); United States; medical costs; reimbursement rates; dialysis; erythropoietin-stimulating agent (ESA); drug costs; US Renal Data System (USRDS); Medicare; data analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیالیز; Left ventricular assist device (LVAD); heart failure; chronic kidney disease (CKD); blood pressure; dialysis; heart transplant; kidney transplant; peritoneal dialysis; arteriovenous fistula (AVF); acute kidney injury (AKI); glomerular filtration rate (GFR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیالیز; Cardiovascular disease (CVD); dialysis; dialysis providers; hospitalization; infectious diseases; heart failure (HF); volume overload; arrhythmia; sudden cardiac death (SCD); pneumonia; influenza; Clostridium difficile (C diff); end-stage renal disease (E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیالیز; Dialysis; end-stage renal disease (ESRD); dialysis withdrawal; elective withdrawal; patient-centered care; end-of-life care; comorbidity; durable medical equipment; Medicare;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیالیز; Dialysis; nephrology research; clinical trials; stakeholder; focus group; qualitative research; patient engagement; education; knowledge; research participation; participant attitudes; end-stage renal disease (ESRD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیالیز; AUC; area under curve; BMCyt; buccal micronucleus cytome assay; BMI; body-mass index; CASP; comet assay software programme; CKD; chronic kidney disease; CKD:EPI; chronic kidney disease epidemiology equation; DF; damage frequency; DI; damage index; DMSO; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیالیز; A4D; adapter 4 dialysis; API; active pharmaceutical ingredient; DLS; dynamic light scattering; EP; European Pharmacopoeia; FaSSGF; fasted state simulated gastric fluid; FaSSIF; fasted state simulated intestinal fluid; FaSSIF-V2; fasted state simulated int