آشنایی با موضوع

انگیزش (Motivation) از واژه لاتینی "Motivus" به معنای جنبنده (Mobile) گرفته شده است. در حوزه رفتار انسان عواملی وجود دارند که نه‌تنها ما را به فعالیت وادار می‌کنند، بلکه ما را به سوی هدف خاصی سوق می‌دهند. روان‌شناسان این عوامل را انگیزه می‌نامند. تعریف انگیزش بستگی به مفاهیم نظری روان شناسی دارد. در واقع تعریف یک روان شناس از انگیزش به دیدگاه او بستگی دارد، اما در یک جمع‌بندی کلی می‌توان انگیزش را به صورت « مجموع متغیرها‌ی پیچیده ارگانیزمی و محیطی که کنش آنها به فعالیت عمومی و جهت‌دار احساس و رفتار منجر می‌شود. » تعریف کرد. انگیزش اغلب به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه چیزی موجب رفتار می‌شود؟ چرا رفتار به سمت هدفی خاص و نه اهداف دیگر هدایت می‌شود؟ به عبارت دیگر مسئله مهم در تحلیل انگیزشی رفتار فهمیدن محرک رفتار، دوام رفتار و پایان رفتار است. انگیزش به فرآیندهایی ارتباط دارد که به رفتار، نیرو و جهت می‌دهد. این فرآیندها عبارتند از: نیازها، شناخت‌ها، هیجان‌ها و رویدادهای بیرونی. نیازها با شرایط درونی فرد که برای ادامه‌ی زندگی و رشد و سلامتی ضروری است، مرتبط است. شناخت‌ها، عقاید، باورها و رویدادهای ذهنی، انتظارات و خودپنداره را شامل می‌گردد که نحوه‌ی تفکّر را بیش‌تر نشان می‌دهد. هیجان‌ها، به صورت پدیده‌های ذهنی، زیستی، هدفمند و اجتماعی و چند بعدی هستند. رویدادهای بیرونی، مشوّق‌هایی است که رفتار فرد را نیرومند می‌سازد و به سمت رویدادهایی هدایت می‌کنند، گرچه ممکن است این رویدادها از پیامدهای مثبت یا آزاردهنده خبر دهند. مفهوم انگیزش به لحاظ تاریخی ریشه در فلسفه و نظریات سقراط، ارسطو و افلاطون دارد. عامل انگیزش اصلی در خاستگاه فلسفی آن، اراده بود. هرچند که اولین ساختار انگیزشی روان‌شناسی که وسیعاً پذیرفته شد، غریزه بود؛ «روان شناسی انگیزش» جایگاه مهمی در روان شناسی دارد و چنین استنباط می‌گردد که روان‌شناسی انگیزش با مسائل و پدیده‌هایی سر و‌‌ کار دارد که کل روان‌شناسی با آن روبرو است. با کمی دقت می‌توان دریافت که برای پژوهشگران مسائل اساسی عبارتند از اینکه: چرا رفتار خاصی پدید می‌آید؟ چرا رفتار هدفدار است؟ چرا رفتار به صورت پیوسته و متناوب اتفاق می‌افتد؟ و. . . این سوالها و مسائل باعث پدیدآیی نظریه‌های گوناگونی شده است. برخی از آنها عبارتند از: نظریه غریزه (Instinet Theory)، نظریه سایق (Drive Theory)، نظریه انتظار _ ارزش (Expectancy _ Value Theory) و نظریه نیازها (Needs Theory). انگیزه‌ها را در یک دسته‌بندی کلی می‌توان به دو دسته تقسیم کرد که در دل این دسته‌بندی نیز انواعی متفاوت از انگیزه قابل تشخیص است: 1. انگیزش اولیه یا فیزیولوژیک؛ این انگیزه‌ها شامل آن دسته از انگیزه‌ها هستند که نیازهای زیستی موجود زنده را برطرف می‌کنند و جنبه ذاتی دارند. در ضمن این انگیزه‌ها مشترک بین انسان و حیوان بوده و هدف آن‌ها این است که موجودیت ارگانیسم به خطر نیافتد. انگیزه‌های فیزیولوژیک خود شامل دو دسته هستند: الف) انگیزه‌هایی که مطلقاً ثابت هستند، اساس فیزیولوژیکی مسلمی داشته و عمومیت دارند. عوامل اجتماعی در ظهور این انگیزه‌ها مؤثرند، اما موجب به وجود آمدن آن‌ها نیستند. این انگیزه‌ها شامل گرسنگی، تشنگی، استراحت، خواب، احتیاجات بدنی و. . . هستند. ب) انگیزه‌های فیزیولوژیکی که اساس بدنی معینی دارند و در تمام جوامع پدید می‌آیند، اما از لحاظ افراد عام نیستند. عوامل اجتماعی نه‌تنها موجب ابراز آن‌ها نیست بلکه در برخی اوضاع و احوال مانع ظهور آن‌ها می‌شود مثل انگیزه جنسی، انگیزه مادر شدن و صیانت ذات. 2. انگیزه‌های ثانویه یا اجتماعی؛ این انگیزه‌ها با فیزیولوژی بدن رابطه ندارند، بلکه به مرور آموخته می‌شوند. انگیزه‌های اجتماعی خود به دو دسته قابل تقسیم‌اند: الف) انگیزه‌هایی که اساس فیزیولوژیکی غیرمستقیم دارند و به وفور تمام ظاهر می‌شوند؛ اما نه در گروه‌ها عام‌اند و نه در افراد؛ مثل انگیزه ستیزه‌ گری و تشخص‌ طلبی. ب) انگیزه‌هایی که اساس فیزیولوژیکی بارزی ندارند، اما تا حدی به وفور ظاهر می‌شوند و ظهور آن‌ها یا بر اثر عوامل اجتماعی مشترک میان جوامع انسانی یا به صورت وسیله ارضای علایق عملی صورت می‌گیرند. این انگیزه‌ها اصولاً وسایل نیل به هدفی هستند، اما ممکن است خود به صورت هدف نیز درآید مثل انگیزه میل به تجمع، انگیزه تملک، فرمانبرداری و. . . .
در این صفحه تعداد 3117 مقاله تخصصی درباره انگیزش که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده انگیزش
مقالات ISI انگیزش (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انگیزش; Voluntary non-remunerated blood donation (VNRBD); Knowledge; Attitude; Motivation; Replacement transfusion; Don de sang volontaire non rémunéré; Connaissance; Attitude; Motivation; Transfusion de remplacement;