کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6838285 618437 2015 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
How feedback boosts motivation and play in a brain-training game
ترجمه فارسی عنوان
بازخورد در بازی های پرورش فکری چگونه باعث تقویت انگیزش و ادامه بازی می شود
کلمات کلیدی
( - () - بازی جدی - بازخورد - انگیزش - نیاز به رضایت - نظریه خود تعیینی - تئوری مداخله بازخورد -
فهرست مطالب مقاله
چکیده 
واژگان کلیدی
1. مقدمه
1.1. بازی و انگیزش 
1.2.بازخورد و انگیزه   
2. روش
2.1. شرکتکنندگان و طراحی
2.2. مواد
2.2.1 بازی
2.2.2. بازخورد
جدول 1. مروری بر ایجاد تغییر در بازخورد در شرایط تجربی مختلف
2.3. اندازهگیریها 
3. نتایج
3.1. تحلیل کنترلی
3.2 تاثیرات ارزش و نوع بازخورد بر روی نگرش معطوف به آن 
جدول2. میانه های (و انحراف استانداردهای) متغیرهای وابسته در هر شرایط
3.3 تاثیرات ارزش و نوع بازخورد بر روی رضایت نیاز و انگیزش
3.4. پیشبینی رفتار بازی
شکل.1. مدل چند تعدیلی با استقلال و صلاحیت درک شده در قالب تعدیل کنندههای فرضی ارزش بازخورد و انگیزش درونی.
جدول 3. مدل رگرسیون لجستیک ارزش B و 95%CI اجرای مجدد و سریع بازی.
جدول 4. مدل رگرسیون لجستیک ارزش B و 95%CI اجرای بازی در هفته آتی
4. بحث
5. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
تا زمانی که بازیکنان برای ادامه بازی انگیزه داشته باشند بازی ابزار مهمی جهت یادگیری و تغییر رفتار است. در این مقاله به بررسی تاثیرات بازخورد شفاهی در برانگیزش انگیزه بازیکنان و انجام بازی بیشتر در بازی های پرورش فکری پرداخته-ایم. 2 (ارزش بازخورد: مثبت در برابر منفی) × 3 (نوع بازخورد: تشریحی، تطبیقی، ارزشیابی) آزمون بین افراد (N= 157، %69.4 زن، Mage=32.07) انجام دادیم. بعد از اجرای بازی پرورش فکری و دریافت بازخورد، با تحریک رضایت، انگیزه و نیت بازیکنان آنها را مجبور به ادامه این فعالیت نمودیم. یافته ها نشان می دهد بازخورد ارزشیابی منجر به افزایش و بازخورد مقایسه ای منجر به کاهش انجام بازی در آینده می شود. علاوه بر این، بازخورد منفی باعث کاهش حس شایستگی بازیکنان می شود ولی از طرفی باعث افزایش از سرگیری سریع بازی است. در مقابل، بازخورد مثبت حس شایستگی و استقلال را برآورده می کند که در نتیجه انگیزه درونی تقویت خواهد شد. بنابراین بازخورد منفی به بازیکنان انگیزه جبران عملکرد ضعیف شان را که در کوتاه مدت رخ داده است می دهد در حالی که بازخورد مثبت در پرورش انگیزه بلند مدت و انجام بازی آشکارتر است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر نرم افزارهای علوم کامپیوتر
چکیده انگلیسی
Games are important vehicles for learning and behavior change as long as players are motivated to continue playing. We study the impact of verbal feedback in stimulating player motivation and future play in a brain-training game. We conducted a 2 (feedback valence: positive vs. negative) × 3 (feedback type: descriptive, comparative, evaluative) between-subjects experiment (N = 157, 69.4% female, Mage = 32.07). After playing a brain-training game and receiving feedback, we tapped players’ need satisfaction, motivation and intention to play the game again. Results demonstrate that evaluative feedback increases, while comparative feedback decreases future game play. Furthermore, negative feedback decreases players’ feeling of competence, but also increases immediate game play. Positive feedback, in contrast, satisfies competence and autonomy needs, thereby boosting intrinsic motivation. Negative feedback thus motivates players to repair poor short-term performances, while positive feedback is more powerful in fostering long-term motivation and play.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers in Human Behavior - Volume 48, July 2015, Pages 94–103
نویسندگان
, , , ,