آشنایی با موضوع

اگر ارزش های اجتماعی «اصول مورد پذیرش و تصدیق مردم در نظر گرفته شوند»، هنجارهای اجتماعی، انعکاس این اصول در قواعد و راه و رسم زندگی مردم به شمار رفته و برای حفظ این ارزش ها پدید می آیند. در اصطلاح جامعه شناسی، به «الگوهای استاندارد شده رفتار و کردار» گفته می شوند؛ زیرا آنها راهنمای آشکاری هستند که به مردم یک جامعه می گویند در هر شرایطی چه رفتاری را باید داشته باشند. در واقع این هنجارهای اجتماعی هستند که تعیین می کنند انسان چه باید بگوید، چگونه بیاندیشد و چه اَعمالی را انجام دهد؛ که به آن «هنجارهای مجاز (Prescribed Norms)» گفته می شود. بنابراین، «هنجار قاعده ای است که به هدایت الگوی رفتار اجتماعی می پردازد». افزون بر این، هنجار ممکن است بیانگر اهداف مطلوب نیز باشد. نقش عمده هنجارها در جامعه تنظیم نظم اجتماعی و تبعیت از آنها در روابط اجتماعی است. به طور کلی، هنجارهای اجتماعی از آداب و رسوم، سنت ها، اخلاق، قوانین و مقررات که برای تنظیم روابط افراد در جامعه بنیان شده و افراد جامعه برای ادامه زندگی اجتماعی مکلف به قبول آن هستند، تشکیل می شوند. اگر فردی از افراد جامعه از قبول این هنجارها سرباز زند و یا اینکه آنها را زیر پا بگذارد، جامعه در مقام اعتراض، فرد خطاکار را تنبیه می کند. در حقیقت هنجارهای اجتماعی دستورالعمل عینی ارزش های اجتماعی هستند که از طرف جامعه برای ایجاد نظم اجتماعی و پذیرش ارزش های اجتماعی تحقق یافته است. هنجارهای اجتماعی، کنترل اجتماعی را نیز بر عهده دارند و به سختی تغییر می کنند. البته در هر جامعه ای ممکن است یک هنجار اجتماعی نقش و کارکرد خود را از دست بدهد و در نتیجه جامعه آن را طرد کند و یا برعکس،‌ ممکن است یک عقیده اجتماعی در جامعه گسترش پیدا کند و به صورت هنجار اجتماعی در بیاید. نجار اجتماعی هستند ویلیام گراهام سمنر از اولین جامعه شناسانی است که دست به طبقه بندی هنجار زده است. 1) شیوه های قومی که عبارتند از عادات و یا روشهای سنتی انجام کارها 2) رسوم اجتماعی که رویه های کرداری ضروری هستند و برای رفاه جامعه لازم شمرده می شوند. 3) قوانین که هناجارهایی هستند که توسط مقامات دولتی برقرار می شوند و بعلت ضمانت اجرایی که واجدند دارای مشروعیت قانونی هستند. هنجارهای اجتماعی بر مبنای میزان ارزش، اهمیت و پذیرش در میان مردم جامعه یکسان نیستند و به طور کلی به 3 گروه تقسیم می شوند: الف- هنجارهای دینی: هنجارهای دینی معلول آموزش دینی هر جامعه مفروش هستند. برای مثال، فقه و شرع مقدس اسلام از جمله هنجارهای دینی هستند که از تعالیم دینی سرچشمه گرفته اند. هنجارهای اخلاقی را نیز می توان در مقوله هنجارهای دینی قرار داد. ب- هنجارهای رسمی: هنجارهای رسمی مشتمل بر قوانین تشکیلاتی، اداری و مالی کشورها و واحدها و مؤسسات تابعه هستند. مانند: قانون اساسی، قانون مدنی، قوانین حقوقی و جزایی. پ- هنجارهای سنتی یا غیر رسمی: هنجارهای سنتی هنجارهایی هستند که توسط فرد یا افرادی وضع نشده اند؛ بلکه خود به خود و به صورت تدریجی از اتفاقات زندگی روزمره زندگی سرچشمه گرفته و خاستگاهی جز جامعه ندازند. به عنوان نمونه، آداب و رسوم، هنجارهایی هستند که مشخص می کنند افراد در فعالیت های روزانه خود به چه شیوه های مورد قبولی باید رفتار کنند. همچنین هنجارها براساس نوع مجازات به سه گروه طبقه بندی می شوند: * هنجارهای انتظامی: به هنجارهایی گفته می شوند که دستگاه حاکم در یک جامعه مسئول و متعهد به اجرای آنهاست و نقض آنها موجب مجازات بیرونی و عینی مانند: اعدام، زندان، تبعید، جریمه و نظایر آن می شود. مثل تمام قوانین مدنی، اجرایی و حقوقی. * هنجارهای مردمی: هنجارهایی هستند که نقض آنها مجازات بیرونی در پی ندارد؛ بلکه انسان به خاطر شرم، ترس، شماتت، مورد مسخره دیگران واقع شدن و بدنامی از آنها پیروی می کند. ماندن: ازدواج در ماه مبارک رمضان؛ که فرد مورد تعقیب قرار نمی گیرد، اما ممکن است با واکنش دیگران مواجه شود که از مجازات عینی هم شدیدتر است. * هنجارهای اخلاقی: هنجارهای اخلاقی شامل هنجارهایی می شود که پیروی از آنها به خاطر شرم، ترس و یا فرار از جریمه و زندان نیست؛ بلکه معلول یک نیروی درونی به نام وجدان اخلاقی است که مردم را به تبعیت از آنها وادار می سازد.
در این صفحه تعداد 524 مقاله تخصصی درباره هنجارهای اجتماعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده هنجارهای اجتماعی
مقالات ISI هنجارهای اجتماعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هنجارهای اجتماعی; OD; open defecation; SBM; Swachh Bharat Mission (Clean India Mission); PAIT; plan to adopt or improve toilet in the near future; RANAS; Risk, Attitudes, Norms, Abilities, and Self-regulation factors; WTP; willingness to pay for standardized twin pit toile
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هنجارهای اجتماعی; Autonomous vehicles; Social norms; Ortony; Clore and Collins (OCC) model; Prospect-based emotions; Fuzzy logic; NetLogo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هنجارهای اجتماعی; Climate change mitigation; Voluntary pro environmental behaviour; Carbon offsetting; Social norms; Online framing experiment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هنجارهای اجتماعی; Relational work; Social norms; Honorifics; Role identity; Computer mediated communication; AP; apology formula; COP; copula; CAU; causative; D/M; desu/masu forms; Hum; humble form; IMP; imperative; IP; interactional particles; LC; locative; LK; linker; Ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هنجارهای اجتماعی; D10; D12; L94; L95; Q41; Q48; Q58; Systematic review; Behavioral economics; Energy demand; Energy efficiency; Environmental certification; Social norms;