آشنایی با موضوع

تعیین، سنجش و نمره‌دهی استانداردهای عملکرد را ارزیابی عملکرد می‌نامند. عملکرد به معنای تلاش کارکنان برای به انجام رساندن کارشان یا دستیابی به اهدافِ تعیین شده است. هر شغلی مسئولیت‌هایی را به همراه دارد که باید طبق استانداردهای تعریف‌شده انجام شوند. ارزیابی عملکرد اندازه‌گیری عملکرد یا سنجش عملکرد، فرایندی است که با هدف تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسئولیت‌ها در سازمان، انجام می‌گیرد. در این فرایند مدیران ارشد یک سازمان، شرکت، مؤسسه یا نهاد، رفتار کارکنان زیرمجموعه خود را مورد بررسی و مشاهده قرار می‌دهند، تا بتوانند بازخوردهای لازم را درباره نقاط قوت و ضعف رفتار کارکنان، به آنها ارائه نمایند. به بیانی ساده ارزیابی عملکرد به سنجش نسبی عملکرد انسانی در رابطه با نحوه انجام کار مشخص در یک دوره زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام کار اطلاق می‌گردد. این ارزیابی با هدف تعیین استعداد و ظرفیت‌های بالقوه فرد، به منظور برنامه‌ریزی در جهت به فعلیت درآوردن آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارزیابی عملکرد کمک می‌کند تا ویژگی‌های کارکنان را بسنجیم و حدود توانایی آنها را تخمین بزنیم. با ارزیابی عملکرد می‌توان در خصوص ارتقای شغلی کارکنان، نیاز به آموزش و بهبود توانایی‌‌شان تصمیم‌گیری کرد. ارزیابی عملکرد از فعالیت‌هایی است که به‌طور منظم در هر سازمانی باید انجام شود.
در این صفحه تعداد 1891 مقاله تخصصی درباره ارزیابی یا سنجش عملکرد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده ارزیابی یا سنجش عملکرد
مقالات ISI ارزیابی یا سنجش عملکرد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Thermal amplifier; Electron reservoir; Energy filter; Equivalent system; Performance evaluation; Parametric optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Alkali metal thermal electric converter; Electrolyte thickness; Performance evaluation; Optimum operation state; Parametric selection criterion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Error analysis; Performance evaluation; Stereo deflectometry; Optical metrology; Three-dimensional shape measurement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Cognitive psychology; Judgment and decision-making; Rater-based assessment; Medical education; Competency-based education; Performance evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Hospital information system (HIS); Mixed sustainability-resilience framework; Performance evaluation; Best worst method (BWM); Data envelopment analysis (DEA); Strengths-weaknesses-opportunities-threats (SWOT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Performance evaluation; Productivity index; Design optimisation; Multiple fractured horizontal wells; Tight reservoirs; Statistical analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; 00-01; 99-00; High capacity Ethernet; Frame coalescing; M/G/1 queue; Energy efficiency; IEEE 802.3bj; Performance evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Performance evaluation; Feedback; Temporal comparisons; Social comparisons; Procedural fairness; Interpersonal fairness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Micro-robotics; Haptic interfaces; Virtual reality; Performance evaluation; Skill training; Cell injection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Bridges; Concrete filled steel tubes; Performance evaluation; Seismic hazard analysis; Incremental dynamic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Nanofluid; Direct and indirect absorption; Parabolic trough collector; Heat transfer model; Convection in the annulus; Performance evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Full scale biogas plants; Performance evaluation; Animal manure; Maize straw; CM; chicken manure; PM; pig manure; MM; mixture of chicken and pig manure; DM; dairy manure; MS; maize straw; HRT; hydraulic retention time; TS; total solid; VS; voliatile solid