آشنایی با موضوع

تعیین، سنجش و نمره‌دهی استانداردهای عملکرد را ارزیابی عملکرد می‌نامند. عملکرد به معنای تلاش کارکنان برای به انجام رساندن کارشان یا دستیابی به اهدافِ تعیین شده است. هر شغلی مسئولیت‌هایی را به همراه دارد که باید طبق استانداردهای تعریف‌شده انجام شوند. ارزیابی عملکرد اندازه‌گیری عملکرد یا سنجش عملکرد، فرایندی است که با هدف تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسئولیت‌ها در سازمان، انجام می‌گیرد. در این فرایند مدیران ارشد یک سازمان، شرکت، مؤسسه یا نهاد، رفتار کارکنان زیرمجموعه خود را مورد بررسی و مشاهده قرار می‌دهند، تا بتوانند بازخوردهای لازم را درباره نقاط قوت و ضعف رفتار کارکنان، به آنها ارائه نمایند. به بیانی ساده ارزیابی عملکرد به سنجش نسبی عملکرد انسانی در رابطه با نحوه انجام کار مشخص در یک دوره زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام کار اطلاق می‌گردد. این ارزیابی با هدف تعیین استعداد و ظرفیت‌های بالقوه فرد، به منظور برنامه‌ریزی در جهت به فعلیت درآوردن آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارزیابی عملکرد کمک می‌کند تا ویژگی‌های کارکنان را بسنجیم و حدود توانایی آنها را تخمین بزنیم. با ارزیابی عملکرد می‌توان در خصوص ارتقای شغلی کارکنان، نیاز به آموزش و بهبود توانایی‌‌شان تصمیم‌گیری کرد. ارزیابی عملکرد از فعالیت‌هایی است که به‌طور منظم در هر سازمانی باید انجام شود.
در این صفحه تعداد 1891 مقاله تخصصی درباره ارزیابی یا سنجش عملکرد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ارزیابی یا سنجش عملکرد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Modeling languages; Lambda architectural pattern; Performance evaluation; Multiformalism modeling; Multisolution methods; Cloud; Analytical approach;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Recycled asphalt pavement; Alaska; Materials characterization; Performance evaluation; Field practices; Cost analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Employee performance management; Performance planning; Performance evaluation; Employee performance management satisfaction; Job satisfaction; Strain; Policing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Evaluation criteria; Performance evaluation; Sudanese universities; Survey design; Fuzzy computational model; Consistency checking;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Warehousing; Autonomous vehicle-based storage and retrieval systems; Travel-time models; Optimization; Performance evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Smart grid reconfiguration; Performance evaluation; Availability; Recoverability; Multi-agent system; Communication protocol; FDIRSY; Fault Detection, Isolation and Recovery SYstem; MAS; Multi-Agent System; QoS; Quality of Service; DER; Distributed Energy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Green funds; Industry allocation; Industry upgrading; Performance evaluation; Social responsibility; R&D expenditures; CDM; Clean Development Mechanism; SRI; Socially Responsible Investment; CSI; China Securities Index; SSE; Shanghai Stock Exchange; SWS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Cloud computing; Energy constrained scheduling; Manycore processor; Parallel tasks; Performance evaluation; Precedence constraint; Simulation; Time constrained scheduling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Evaluación del desempeño; Evaluación sumativa; Evaluación de profesores; Variables de contexto; Educación básica; Personal docente; Trayectoria docente; Performance evaluation; Summative evaluation; Teacher evaluation; Context variables; Basic educa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; G02; G11; G23; Flow-performance relationship; Institutional funds; Retail funds; Mutual fund flows; Performance evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Mobile networks; Analytical modeling; Performance evaluation; Empirical validation; QoS and capacity estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Mechanical sand control screens; Performance evaluation; Evaluation methodology and index; Sand retaining; Anti-plugging ability;