آشنایی با موضوع

انسان درون اجتماع زندگی می‌کند و لاجرم رفتارهایی که از او سر می‌زند، بخشی از آنها در ارتباط با تعاملات اجتماعی است و یا به نحوی از طرف عوامل اجتماعی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بطوری که رفتار یک فرد در تنهایی متفاوت از رفتاری خواهد بود که در مجمع از خود نشان می‌دهد. رفتار اجتماعی یعنی هر رفتار که متضمن کنش متقابل دو یا چند انسان باشد کنش اجتماعی کنش اجتماعی واحد اساسی و سلول بنیادین در مطالعات اجتماعی به حساب می‌آید. امتیاز انسان بر سایر موجودات در آن است که نحوه و ماهیت رفتارهای او نسبت سایر موجودات متفاوت به نظر می‌آید. به عبارت دیگر انسانها به گونه‌ای عمل می‌کنند که موجودات دیگر توانایی انجام آن را دارا نمی‌باشند. رفتار انسانها همواره با تفکر، اندیشه و تدبر همراه می‌باشد از این رو می توان گفت: عمل به معنای رفتارمعنی دار و آگاهانه‌است. اماازسوی دیگر تلاش انسان برای ایجاد و برقراری ارتباط و رابطه با سایر اعضای جامعه به میل طبیعی او به اجتماعی زندگی کردن مربوط می‌شوند. به عبارت دیگر این تمایل انسانها را بسوی ایجاد روابط با دیگران سوق داده و موجبات تداوم حیات اجتماعی جوامع رافراهم می‌سازد. به سخن دیگر کنش به عنوان ابتدایی‌ترین عنصر مشترک زندگی اجتماعی بشری دربرگیرنده یک مجموعه رفتارهای است که انسانها برای رسیدن به اهداف معین نسبت به یکدیگر انجام می‌دهند. ازاین به عمل جهت گیری شده به سوی شخص دیگراصطلاحاً کنش اجتماعی گفته می‌شود. کنش متقابل اجتماعی (تعامل اجتماعی) هرگاه عملی از شخصی سرزند که با پاسخ از سوی فرد دیگر همراه باشد اصطلاحاً به این عمل متقابل دوسویه تعامل اجتماعی یا کنش متقابل اجتماعی گفته می‌شود. دراین صورت میان این دو شخص یک رابطه اجتماعی برقرار می گردد. همچنین لازم به ذکر است که در زمینه ایجاد و شکل‌گیری تعامل اجتماعی حضور و وجود اشخاص دیگر ضروری و مهم می‌باشد به طوری که شخص در رابطه با دیگران باید حضور آنها را مد نظر قرار دهد. مثلاً اگر دو کودک در کنار یکدیگر به فعالیتی کاملاً مستقل بپردازند در این وضعیت بین این دو شخص هیچگونه رابطه اجتماعی برقرار نگردیده‌ است. از طرف دیگر، لازم به ذکر است که در هنگام پاسخ به کنش اجتماعی لازم است که مخاطب معنای کنش فرد را به نحو مطلوب فهمیده باشد. به عبارت دیگر فرد با رفتار خود نشان می‌دهد که انتظارات فرد اول را متوجه شده‌است. برآیند کنش متقابل اجتماعی منجربه شکل‌گیری مفهوم دیگری به نام گروه اجتماعی می‌شود.
در این صفحه تعداد 764 مقاله تخصصی درباره تعامل اجتماعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تعامل اجتماعی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل اجتماعی; Customer experience; Customer satisfaction; Mediating; Structural Equation Modeling; Convenience; Social interaction
مقالات ISI تعامل اجتماعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل اجتماعی; Social behavior; Social interaction; Social motivation; Social salience; Social cognition; Social reward; Dopamine; Mesolimbic dopamine system; Neuropeptides; Vasopressin; Operant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل اجتماعی; School principal; Job satisfaction; Organizational commitment; Social interaction; School safety; School autonomy; Management type; Funding resource;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل اجتماعی; AChE; acetylcholinesterase; BuChE; butyrylcholinesterase; GABA; gamma aminobutyric acid; GLU; Glutamate; GSH; reduced glutathione; iNOS; Inducible nitric oxide synthase; LLE; liquid liquid extraction; M1; O-desmethyl tramadol; MWM; morris water maze; NFκ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعامل اجتماعی; aCSF; artificial cerebrospinal fluid; ANOVA; analysis of variance; BLA; basolateral amygdala; CON; control; CORT; corticosterone; CVSS; chronic variable social stress; EPM; elevated plus-maze; EPSC; excitatory postsynaptic current; HPA; hypothalamic-pit