آشنایی با موضوع

مدیریت دانش(به انگلیسی: Knowledge management) راهبردها و فرآیندهایی هستند که قادرند تولید و جریان دانش را به منظور ایجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و کاربران در کل سازمان به وجود آورند. مدیریت دانش، فرایند گسترده ای است که امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی سازمان را مورد توجه قرار می دهد. امروزه دانش مهم ترین دارایی سازمان ها محسوب می شود، لذا مدیریت دانش به منزله چالش کشف دانایی های فردی و تبدیل آن به یک موضوع اطلاعاتی به نحوی که بتوان آن را در پایگاه های اطلاعاتی ذخیره کرد، با دیگران مبادله نمود و در فرایند کارهای روزمره به کار گرفت. مدیریت دانش، موضوع مهمی است، زیرا به مهم ترین سرمایه ارزشمند سازمانی یعنی سرمایه های فکری (Intellectual Capital) مربوط می شود. مدیریت دانش با تبدیل سرمایه های انسانی به دارایی های فکری سازمان یافته برای سازمان ایجاد ارزش می کند. مدیریت دانش را فرآیندی مبتنی بر چهار رکن زیر می داند. 1- محتوا: که به نوع دانش (آشکار یا نهفته بودن) مربوط می شود. 2- مهارت: دستیابی به مهارت¬هایی جهت استخراج دانش 3- فرهنگ: فرهنگ سازمان ها باید مشوق توزیع دانش و اطلاعات باشد. 4- سازماندهی: سازماندهی دانش های موجود پیوند با عملکرد اقتصاد ی و ارزش صنعت؛ زیربنای فنی و سازمانی؛ ساختار استاندارد و قابل انعطاف؛ فرهنگ دانش دوستی؛ مقصد و زبان شفاف؛ ایجاد کانال و معبر برای انتقال دانش و حمایت مدیریت ارشد. مدیریت دانش مستلزم تعیین فرصت ها و تهدیدات فراروی سازمان است. پس از آن که تعیین شکاف دانش سازمان که گواه بر فاصله بین وضع موجود دانش سازمانی و دانش مطلوب و مورد نیاز سازمان است، خلاء دانش سازمان را مشخص می کند. دانش ضمنی (implicit Knowledge) و آشکاری (Explicit knowledgt) که در سازمان ها وجود دارد، باید شناسایی و سازماندهی شده، مورد استفاده صحیح قرار گیرد و انتقال یابد. مدیریت دانش همانند ذکاوت در امور مالی، مهارت است و مدیرانی در رقابت پیروز خواهند شد که این مهارت را یاد گرفته و آن را توسعه دهند. دانش را می توان به شیوه های مختلفی مدیریت کرد: ایجاد شبکه های دانش، جابه جایی افراد در این شبکه ها و به کار گماردن مدیران و کارکنان. عامل انسانی در فرایند مدیریت دانش و سازمان های دانش محور از نقش اساسی برخوردار است. توانایی افراد برای کار در شرایط جدید و بهره گیری از دانش و اطلاعات موجود و انتقال آن، عامل تعیین کننده در پیاده سازی راهبرد مدیریت دانش در سازمان است. ظرفیت یادگیری افراد در بهره گیری از دانش موجود برای بهبود مستمر عملکرد شغلی نیز در تبدیل شدن به سازمان یاد گیرنده از نقشی اساسی برخوردار است. سازمان های یاد گیرنده به طور مستمر در پی افزایش قابلیت های خود در زمینه خلاقیت، نوآوری و تحول هستند که عمدتاً از طریق آموزش و بهره ور ساختن نیروی انسانی میسر می گردد. علل پیدایش مدیریت دانش: ۱- دگرگونی مدل کسب و کار صنعتی که سرمایه‌های یک سازمان اساساً سرمایه‌های قابل لمس و مالی بودند (امکانات تولید، ماشین، زمین و غیره) به سمت سازمانهایی که دارایی اصلی آنها غیرقابل لمس بوده و با دانش، خبرگی، توانایی و مدیریت برای خلاق سازی کارکنان آنها گره خورده‌است. ۲- افزایش فوق‌العاده حجم اطلاعات، ذخیره الکترونیکی آن و افزایش دسترسی به اطلاعات به طور کلی ارزش دانش را افزوده است؛ زیرا فقط از طریق دانش است که این اطلاعات ارزش پیدا می‌کند، دانش همچنین ارزش بالایی پیدا می‌کند. زیرا به اقدام نزدیک تر است. اطلاعات به خودی خود تصمیم ایجاد نمی‌کند، بلکه تبدیل اطلاعات به دانش مبتنی بر انسان‌ها است که به تصمیم و بنابراین به اقدام می‌انجامد. ۳- تغییر هرم سنی جمعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی که فقط در منابع کمی به آن اشاره شده‌است. بسیاری از سازمانها دریافته‌اند که حجم زیادی از دانش مهم آنها در آستانه بازنشستگی است. این آگاهی فزاینده وجود دارد که اگر اندازه‌گیری و اقدام مناسب انجام نشود، قسمت عمده این دانش و خبرگی حیاتی به سادگی از سازمان خارج می‌شود. ۴- تخصصی تر شدن فعالیتها نیز ممکن است خطر از دست رفتن دانش سازمانی و خبرگی به واسطه انتقال یا اخراج کارکنان را بهمراه داشته باشد.
در این صفحه تعداد 1025 مقاله تخصصی درباره مدیریت دانش که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده مدیریت دانش
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت دانش; knowledge management; knowledge management strategy; government human capital management; gap analysis; risk analysis; OCAI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت دانش; Knowledge-oriented leadership; Knowledge management; Innovation performance; Knowledge management practices; Partial least squares; Technological companies
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت دانش; Total quality management; Knowledge management; Knowledge acquisition; Knowledge application; Knowledge distribution; Structural Equation Modeling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت دانش; Knowledge management; Knowledge evolution; Knowledge acquisition strategy; Organizational performance; Strategic fit theory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت دانش; Supply chain management; Information management; Knowledge management; Resource-based view; Technology adoption;
مقالات ISI مدیریت دانش (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت دانش; Health informatics; Chronic disease; Comorbidity; Diabetes; Type 2 diabetes; Network theory; Social network analysis; Electronic health records; Knowledge management; Data mining; Attribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت دانش; Corporate fraud detection; Social network analysis; Wisdom of crowds; Knowledge management; Crowd intelligence; Social media intelligence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت دانش; Strategy; Knowledge management; Value creation; Intellectual capital; Estratégia; Gestão do Conhecimento; Criação de Valor; Capital Intelectual;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت دانش; 8D; Eight Disciplines; AML; Aras Markup Language; CBR; Case-Based Reasoning; CIP; Continuous Improvement Process; ECR; Engineering Change Request; GUI; Graphical User Interface; ID; IDdentification number; KM; Knowledge Management; LLS; Lessons Learned Sy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت دانش; Customer Relationship Management; Customer Knowledge Management; Software quality; Enterprise Software; Knowledge Management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت دانش; Parallel and distributed computing; Knowledge management; Distributed semantic network; MapReduce framework; Cyber physical system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت دانش; Kurdistan FI; Kurdistan food industry; SCC; Spearman correlation coefficient; KM; knowledge management; OP; organizational performance; ME; middle east; Knowledge-oriented leadership; Product innovation performance; Knowledge management practices; Iran;