کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
387089 660896 2010 8 صفحه PDF 17 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
System perspective of knowledge management, organizational learning, and organizational innovation
ترجمه فارسی عنوان
دیدگاه سیستم مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

واژه های کلیدی

1. مقدمه

2. بررسی متون و فرضیه ها

1.2 مدیریت دانش

2.2 نوآوری سازمانی

3.2 یادگیری سازمانی

شکل 1: دیدگاه سیستم

شکل 2. چارچوب تحقیق 

3. روش تحقیق

1.3 نمونه

2.3 سنجش

شکل 3. نقشه تحقیق

جدول 1. آمار توصیفی برای نمونه ها.

4. نتایج

1.4 تجزیه و تحلیل همبستگی

جدول 2. معیارها، انحرافات استاندارد و همبستگی بعد تحقیق.

2.4 مدل اندازه گیری

شکل 4. مدل نظری.

جدول 3. شاخص تجزیه و تحلیل عامل تایید کننده.

جدول 4. قابلیت اطمینان و اعتبار همگرا.

3.4 مدل ساختاری 

جدول 5. اعتبار تشخیصی

جدول 6. برآورد پارامترهای ساختاری و شاخص های میزان انطباق.

جدول 7. رابطه مستقیم و غیر مستقیم

5. بحث                                                               

1.5 بحث

2.5 مفهوم عملی

3.5 محدودیت های احتمالی

4.5 آثار آینده

6. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
در اقتصاد دانش، شرکت ها باید دانش خود را سازگار و به روز نگه دارند تا قابلیت نوآوری خود را حفظ کنند. بنابراين، ارتباط مديريت دانش با نوآوري سازمانی، مسئله مهمی در پژوهش و حوزه عملی است. با این حال، بدون توانایی خوب یادگیری سازمانی، یک سازمانی نمی تواند برخی شیوه های مدیریت دانش مهم خود را حفظ کند. در این تحقیق، نمونه ها بر اساس 1000 تولیدکننده برتر مجله کامان ولث و 100 شرکت مالی در سال 2007 توسط ایمیل انتخاب شدند. بررسی پرسشنامه انجام شده و 327 پاسخ معتبر دریافت شده است. این تحقیق رابطه بین مدیریت دانش و همچنین یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی را با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل می کند. نتایج نشان می دهند که یادگیری سازمانی متغیر واسطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی است. درست مانند یک سیستم، مدیریت دانش یک ورودی مهم و یادگیری سازمانی یک فرآیند کلیدی است، پس نوآوری سازمانی یک خروجی حیاتی می باشد. © 2009 Elsevier Ltd. تمام حقوق محفوظ است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی

In knowledge economics, enterprises need to adapt and update its knowledge to keep their capability of innovation. Therefore, the relationship between knowledge management and organizational innovation is getting an important issue in research and in practical areas. However, without good capability of organizational learning, one organizational cannot retain some important knowledge management practices in it. This study selects samples based on Common Wealth Magazine’s Top 1000 manufacturers and Top 100 financial firms in 2007 by mails. A questionnaire survey was conducted and 327 valid replies were received. This research analyzes the relationship among knowledge management, as well as organizational learning and organizational innovation utilizing structural equation modeling. The results show that organizational learning is the mediating variable between knowledge management and organizational innovation. Just like a system, knowledge management is an important input, and organizational learning is a key process, then organizational innovation is a critical output.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 37, Issue 2, March 2010, Pages 1096–1103
نویسندگان
, ,