آشنایی با موضوع

هوش هیجانی(به انگلیسی: emotional intelligence)شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود است. به عبارت دیگر، شخصی که EI بالایی دارد، سه مؤلفهٔ هیجان‌ها را به طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می‌کند: مؤلفهٔ شناختی، مؤلفهٔ فیزیولوژیکی و مؤلفهٔ رفتاری. متونِ علم مدیریت بر این باورند که رهبران و مدیران، با هوش‌های هیجانیِ بالاتر، توان بیشتری برای هدایتِ سازمانِ تحت کنترل‌شان دارند. یافته‌های جدید نشان می‌دهد کارکنانی که دارای وجدان کاری و احساس وظیفه شناسی بالایی هستند، اما فاقدِ هوش هیجانی و اجتماعی اند، در مقایسه با کارکنان مشابهی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند، عملکرد ضعیف تری دارند. هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است. این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است. توانایی اداره مطلوب خلق و خوی و وضع روانی و کنترل تکانش هاست. عاملی است که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف، در شخص ایجاد انگیزه و امید می کند. هم حسی یعنی آگاهی از احساسات افراد پیرامون شماست. مهارت اجتماعی یعنی خوب تا کردن با مردم و کنترل هیجان های خویش در رابطه با دیگران و توانایی تشویق و هدایت آنان است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد نه تنها هوش هیجانی یکی از نیازهای انسان برای مقابله با مشکلات و رفع فشارهای ناشی از آنهاست، بلکه بر سلامت حافظه و نیروی عقل، ادراک، معنابخشی تجربه‌ها، داوری صحیح، تصمیم‌گیری مناسب و رشد روانی اجتماعی فرد، تأثیر چشمگیر می‌گذارد. پژوهشهای مختلف همچنین نشان می‌دهد افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند، قدرت بیشتری برای سازگاری با مسائل جدید و روزانه، رشد شغلی و حرفه‌ای و رهبری دارند. همچنین، هوش هیجانی بالا با برون‌گرایی، انعطاف‌پذیری، دلپذیربودن و توانایی هماهنگ نمودن احساسهای مختلف، شناسایی این احساسها و عمل آنها بر مغز و رفتار، همبستگی دارد در مقابل، هوش هیجانی پایین، با رفتارهای مسئله‌ساز درونی، سطوح پایین همدلی، ناتوانی در تنظیم خُلق وخو، افسرده‌خویی، افسردگی، روان رنجور خویی، بدنی و استرس و نیز رفتارهای مسئله‌ساز بیرونی شده، تنزل پیشرفت تحصیلی، مصرف الکل و مواد مخدر، انحراف جنسی، تخریب دارایی، دزدی و پرخاشگری، همراه است. ویژگی افراد با هوش هیجانی بالا آن است که احساسات خود را به خوبی می شناسند. احساسات خود را به خوبی هدایت می کنند. احساسات دیگران را نیز درک می کنند. با احساسات دیگران به طور مؤثر برخورد می کنند. در هرحیطه ای از زندگی ممتازند، خواه روابط عاطفی وخواه شغلی. ویژگی افراد باهوش هیجانی پائین به شرح زیر است: برزندگی عاطفی خود تسلط ندارند. درگیر کشمکش های درونی هستند. درکار وزندگی عملکرد ضعیفی دارند. قادر به درک خوب احساسات خود نیستند. قادر به درک احساسات دیگران نیستند. با احساسات دیگران به طور مؤثر برخورد نمی کنند مفهوم هوش هیجانی در قالب ارتباطات معنی پیدا می کند. اگرارتباط وجود نداشته باشد بررسی هوش هیجانی ممکن نیست. ارتباطات در سازمان تحت تأثیر سه عامل رهبری، عملکرد منابع انسانی و فضا و فرهنگ سازمانی است تعامل و ارتباط متقابل این سه عامل است که اهمیت هوش هیجانی در ارتباطات سازمانی را رقم می زند. به عنوان مثال رهبری در سازمان هم در شکل گیری فضا و فرهنگ سازمان موثر و فرهنگ سازمان موثر است و هم با اتخاذ سیاستهای نیروی انسانی، بر عملکرد سیستم منابع انسانی سازمان اثرمی گذارد رهبری که از هوش هیجانی بالا برخوردار نباشد نمی تواند سیاستهای منابع انسانی مناسبی را برای بهبود و کارآیی افراد و استفاده از توانایی های بالقوه آنها بنا نهد و همچنین فضای سازمان را هم از فضای خلاقانه و نوآورانه دور کرده و به فضایی خشک و رسمی تبدیل خواهد کرد. هوش هیجانی، به دلایل زیادی مهم است. هوش هیجانی در محل کار، بشدت مورد نیاز است زیرا افراد دارای هوش هیجانی تمایل دارند که کارها را بطور کامل انجام دهند. آنها هدفمند هستند و بطور ذاتی، توانایی رهبری دارند که یعنی می‌توانند به افراد دیگر نیز انگیزه بدهند. همچنین هوش هیجانی، اغلب به این معنی است که شما قادر به درک طرف مقابل هستید که در دنیای خدمات مشتریان، بسیار مهم است. در بیرون از محل کار، هوش هیجانی برای حس شادمانی و تندرستی خودتان ضروری می‌باشد. اگر شما تشخیص ندهید و درک نکنید که چه کسی هستید، قادر نخواهید بود واقعا دیگران را درک کنید یا به آنها کمک کنید. همچنین، هنگامیکه شما از احساسات خود بی اطلاع هستید، به احتمال زیاد به سمت رفتارهای منفی مانند اعتیاد به مواد مخدر و الکل می‌روید زیرا قادر به رویارویی با مشکلاتتان و مقابله با احساساتتان نیستید.
در این صفحه تعداد 549 مقاله تخصصی درباره هوش هیجانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده هوش هیجانی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هوش هیجانی; Conflict; Conflict style; Conflict strategy; Conflict management; Conflict resolution; Culture, diversity; Cultural values; Cultural beliefs; Cultural cognitions; Personality; Individual differences; Self-monitoring; Emotional intelligence
مقالات ISI هوش هیجانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هوش هیجانی; Riesgo suicida; Ideación suicida; Afecto negativo; Satisfacción con la vida; Inteligencia emocional; Jóvenes; Suicide risk; Suicidal ideation; Negative affect; Satisfaction with life; Emotional intelligence; Youth;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هوش هیجانی; emotional intelligence; burnout; surgical residency; clinical competency; ABSITE; Practice-Based Learning and Improvement; Medical Knowledge; Interpersonal and Communication Skills;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هوش هیجانی; Emociones; Estados emocionales; Felicidad; Inteligencia emocional; Contexto pluricultural; Emotions; Emotional states; Happiness; Emotional intelligence; Pluricultural context;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هوش هیجانی; Stress; Stressor appraisal; Primary appraisal; Challenge appraisal; Threat appraisal; Transactional model of stress; Emotional intelligence; Personality;