آشنایی با موضوع

راهبرد یا استراتژی شاخه ای از علم مدیریت است که در فنون نظامی، اقتصاد، تجارت و به ویژه عرصه سیاست کاربرد دارد. واژه استراتژی از کلمه یونانی (استراتگوس) Strategos گرفته شده است. استراتگوس یا (استراتژ) به معنای لشکر است. استراتگوس به معنی فرماندهی ارتش هم به کار می‌رفت. بطور مثال، ارتش یونان باستان که از گروه‌های کوچک سربازانِ متعلق به خاندان‌های یونانی تشکیل شده بود، توسط افرادی به نام «استراتگوس» فرماندهی می‌شد. از ابتدای قرن بیستم با ظهور واژه «خط مشی و سیاست ملی» راهبرد در جایگاهی بین راهکنش و سیاست ملی قرار گرفت. این وضعیت موجب شد تا تعاریف سیاست ملی، راهبرد و راهکنش در دوران جنگ جهانی اول که از گستردگی زیادی برخوردار بود و کشورهای درگیر مجبور به نبرد در چند جبهه بودند ناکارا جلوه کند. در پاسخ به این امر واژه و مفهوم جدیدی یعنی واژه «راهبرد کلان» (grand strategy) ظهورکرد که در واقع به نوعی ترکیب مفهوم راهبرد و سیاست ملی بود. راهبرد کلان مفهومی بود که در چارچوب آن راهبردهای بخشی همچون راهبرد نظامی، راهبرد اقتصادی، راهبرد سیاسی و راهبرد بازرگانی کشور قرار می‌گرفت. مفهوم راهبرد در عرصه سیاست از کاربرد زیادی برخوردار است. کارل فون کلازوتیز که از استراتژیست‌های بزرگ جهان بوده، گفته است جنگ ادامه سیاست به شیوه‌های دیگر است. بر همین اساس در گذشته وقتی سیاست تبدیل به شیوه‌های نظامی شد و راهبرد لقب می‌یافت بعداً خود واژه راهبرد برای برنامه سیاسی کلان کشور مورد استفاده قرار گرفت. امروزه علاوه بر فرماندهان نظامی و سیاستمداران، دست اندرکاران امور بازرگانی، اقتصاددانان، کارفرمایان عرصه صنعت نیز دارای راهبرد هستند. مفهوم لغوی استراتژی: . علاوه بر این، معانی زیر نیز برای استراتژی مطرح شده است: فن اداره جنگ، فن فرماندهی، فن جنگ و طرح نقشه برای جنگ. ب: مفهوم اصطلاحی استراتژی: استراتژی در معنای اصطلاحی جدید به این صورت تعریف می‌شود: فن و علم توسعه و به کارگیری قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ملت، هنگام جنگ و صلح، به منظور تأمین حداکثر پشتیبانی از سیاستهای ملی و افزایش احتمال دستیابی به نتایج مطلوب برای کسب حداکثر پیروزی و حداقل شکست. هرگاه قدرت سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی، در جهت دستیابی به اهداف نظامی یک ملت به کار رود، استراتژی نظامی نامیده می‌شود به همین ترتیب برای هر یک از ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز می‌توان یک تعریف از استراتژی ارائه داد. استراتژی در معنای قدیمی خود به مفهوم به کارگیری همه امکانات کشور برای دست یافتن به هدف‌های نظامی بود، اما به تدریج استراتژی از بعد نظامی محض، فاصله گرفت و در حال حاضر اهداف نظامی، بخشی از اهداف ملی یک کشور را تشکیل می‌دهد. تفاوت راهبرد و طرح مانند تفاوت خرد و دانش است. راهبرد در مورد تشخیص «عمل درست» می‌باشد و طرح درباره نحوه انجام درست آن عمل می‌باشد. ارائه راهبرد توسط استراتژیست انجام می‌گردد و طرح توسط متخصص ارائه می‌شود.
در این صفحه تعداد 1104 مقاله تخصصی درباره استراتژی، رزم آرایی، راهبرد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده استراتژی، رزم آرایی، راهبرد
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استراتژی، رزم آرایی، راهبرد; Operations; Strategy; Projects; Project-based operations; Strategic intent; Focus; Fit; Resource configuration; Theory extension;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استراتژی، رزم آرایی، راهبرد; Strategy; Porter's differentiation strategies; Agribusiness; High value added; Emerging markets; Latin America
مقالات ISI استراتژی، رزم آرایی، راهبرد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استراتژی، رزم آرایی، راهبرد; Strategy; Knowledge management; Value creation; Intellectual capital; Estratégia; Gestão do Conhecimento; Criação de Valor; Capital Intelectual;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استراتژی، رزم آرایی، راهبرد; Strategy; Configurations; Performance; Small business; Estratégia; Configurações; Desempenho; Pequenas empresas;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استراتژی، رزم آرایی، راهبرد; ADB; Asian Development Bank; IWRM; Integrated Water Resource Management; MRC; Mekong River Commission; NARBO; Network of Asian River Basin Organizations; Strategy; IWRM-based Basin Development Strategy 2016-2020; Strategic Plan; The Mekong River Commiss
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استراتژی، رزم آرایی، راهبرد; Forced technology transfer policy; Foreign-domestic technology transfer; China; Strategy; Thematic analysis; Risk forecasting;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استراتژی، رزم آرایی، راهبرد; iPSC-CM cardiomyocytes; Cardiac safety; Safety pharmacology; SPS; Education; Strategy; Health authorities; FDA; Non-clinical models; In silico; In vitro; In vivo;