آشنایی با موضوع

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با نماد اختصاری FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیق در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید. از منظر علم اقتصاد، این فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (به انگلیسی: portfolio investment) قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود. سرمایه گذاری خارجی عبارت است از بکارگیری سرمایه خارجی در فعالیتهائی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه گذار باشد که براساس قانون سرمایه گذاری خارجی به دو روش کلی به ترتیب زیر طبقه بندی شده است: الف. مشارکت حقوقی (سرمایه گذاری مستقیم): منظورسرمایه گذاری سهمی سرمایه گذار خارجی در یک شرکت ایرانی اعم از جدید یا موجود می باشد. میزان سهم الشرکه یا سهام سرمایه گذار خارجی در چنین شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه گذار به نسبت سرمایه و یا سهم خود در شرکت، می تواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد. ب. ترتیبات قراردادی: منظور مجموعه روشهائی است که طی آن استفاده از سرمایه خارجی صرفا تابع توافقات انجام شده مبان طرفین قرارداد می باشد. به عبارت دیگر، حقوق سرمایه گذار خارجی در نتیجه مشارکت مستقیم وی در سرمایه شرکت سرمایه پذیر ایرانی ایجاد نمی شود، بلکه صرفا به توافقات قــراردادی طرفین متکی است. سرمایه گـــذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قـراردادی در کلیهبخشها قابل انجام است. بازگشت سرمایه و منافع حاصله در اینگونه سرمایه گذاریها نیز از محل عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری، بدون اتکاء به تضمین دولت،بانکها و شرکتهای دولتی صورت می پذیرد. کشور ها و شرکت های چند ملیتی بیشتر تمایل دارند تا در کشورهایی سرمایه گذاری نمایند که عضو سازمان تجارت جهانی باشند که عدم عضویت ایران در این سازمان می تواند یکی از دلایل عمده محدود بودن سرمایه گذاری خارجی در کشور ما باشد. عدم اطمینان و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی می‌تواند یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران باشد. دراین زمینه شواهد نشان می دهد که در اقتصادهایی که حاکمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی شود، تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر همیشه با شکست مواجه بوده است. ازاین رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری ازطریق ثبات در سیاستهای دولت و عدم تغییر مداوم قوانین می تواند از اولین اولویتها، برای تشویق سرمایه گذاری خارجی قلمداد شود. تغییرات نرخ ارز از دیگرعواملی است که اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته است. دراین ارتباط اصلاح سیستم ارزی کشور و تثبیت آن می تواند نقش موثری درجذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد. علاوه بر متغیرهای یادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمی دستمزد، و انباشت سرمایه داخلی از جمله عوامل دیگری هستند که اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته اند. به طورکلی باتوجه به امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف، مطلوبیت تنها یک یا چند متغیر از انگیزه های اقتصادی مالی و فنی یا عوامل حمایتی، سیاستی و جغرافیایی به منظور اقدام شرکتهای مذکور برای سرمایه گذاری در یک پروژه خاص در یک کشور کافی نخواهد بود. بلکه ارزیابی تمام عوامل و به صورت یک مجموعه منجر به اتخاذ تصمیم انجام سرمایه گذاری یاعدم انجام سرمایه گذاری می شود. جذب‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ در کشور بدون‌ تغییر نگرش‌ در میان‌ سیاستمداران‌ و کارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ ورود سرمایه امکان‌پذیر نیست‌ و قانون‌ جدید نمی‌تواند کار زیادی‌ انجام‌ دهد. به ‌همین‌ دلیل‌ تا زمانی‌ که‌ شرایط‌ فرهنگی، اجتماعی‌ و سیاسی‌ مناسب‌ فراهم‌ نشود، شرکتهای‌ خارجی‌ علاقه‌ چندانی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ در ایران‌ ندارند و نهایتا مسئولان رده بالای کشور باید رویکردشان را به‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ تغییر دهند.
در این صفحه تعداد 530 مقاله تخصصی درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
مقالات ISI سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; Non localizing ulnar neuropathy; Nerve ultrasound; Electrophysiology; Ulnar neuropathy at the elbow; APB; abductor pollicis brevis; ADM; abductor digiti minimi; CMAP; compound muscle action potential; CSA; cross sectional area; CSA Max; maximal cross sect
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; Technological progress; FDI; Private domestic investment; State-owned investment; Stochastic frontier analysis; O11; P33; E22; C51;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; Biodiversity; Mainstreaming; Integration; Values-based leadership; Governance; Certification; Economic sectors; Fisheries; Palm oil; FDI; Land; Mangroves;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; Theta burst stimulation; TMS-EEG; Repeated blocks; Prefrontal cortex; Working memory; Ag/AgCl; silver-silver chloride; EEG; electroencephalography; ERP; event-related potential; FDI; first dorsal interosseous; ICA; independent component analysis; LICI; lo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; freeze-drying/lyophilization; formulation; protein delivery; mucosal drug delivery; stabilization; solid dosage form; solid state stability; BP; British Pharmacopoeia; CG; carrageenan; EC50; half-maximal effective concentration; FDI; fast-dissolving inser
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; DAFM; Department of Agriculture, Food and the Marine; DCCAE; Department of Communications, Climate Action and Environment; DCMNR; Department of Communications, Marine and Natural Resources; DHPCLG; Department of Housing, Planning, Community and Local Gove
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; EU; European Union; IM; import ratio; GDP; gross domestic product; PCY; real per capita GDP; FDI; foreign direct investment net inflows; UR; urban population; IND; industrial gross value added in GDP; OILP; oil products retail price; e(A); energy intensit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; Short-latency afferent inhibition (SAI); Long-latency afferent inhibition (LAI); Transcranial magnetic stimulation (TMS); Primary somatosensory cortex; Primary motor cortex; Sensorimotor integration; ACh; acetylcholine; AD; Alzheimer's disease; ADM; abduc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; BB; biceps brachialis; CMCT; central motor conduction time; CSP; cutaneous silent period; ECR; extensor carpi radialis; FCR; flexor carpi radialis; FDI; first dorsal interosseous; ISI; inter-stimulus interval; M1; primary motor cortex; MEPs; motor-evoked
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; Political connections; Home country; International expansion; FDI; Board of directors; Location choice;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; MEP; motor evoked potentials; MN; motor neurons; MVC; maximal voluntary contractions; TST; triple stimulation technique; VC-DST; voluntary contraction plus double stimulation technique; CMAP; compound muscle action potential; vCMAP; voluntary compound mus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; ACT; actual force-matching task; cSP; cortical silent period; DIFF; difficult task; EASY; easy task; EMG; electromyogram; FDI; first dorsal interosseous muscle; IMG; imaginary force-matching task; M1; primary motor cortex; MEP; motor evoked potential; Mma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; CFD; centralized fault detector; CSTR; continuous stirred tank reactor; CUSUM; cumulative summation; DMI; distributed matrix inversion; EKF; extended Kalman filter; FD; fault detection; FDI; fault detection and isolation; HEIF; hybrid extended information
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; FDI; first dorsal interosseous; MEP; motor evoked potential; MVC; maximum voluntary contraction; PED; post-exercise cortical depression; SICI; short-interval intracortical inhibition; TMS; transcranial magnetic stimulation; Post-exercise depression; Motor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; EMG; Electromyography; NCS; nerve conduction studies; PUN; pediatric ulnar neuropathy; IRB; institutional review board; FDI; first dorsal interosseus; ADM; abductor digiti minimi; FCU; flexor carpi ulnaris; FDP IV; flexor digitorum profundus IV; CMAP; com
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; chronic pain; quality of life; fibromyalgia; irritable bowel syndrome; CBT; Cognitive behavioral therapy; FDI; Functional Disability Inventory; FIQR; Fibromyalgia Impact Questionnaire-Revised; MASC2; Multidimensional Anxiety Scale for Children, Second E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; Ageing; Transcranial magnetic stimulation; Theta burst stimulation; Metaplasticity; Priming; cTBS; continuous TBS; EMG; electromyography; FDI; first dorsal interosseous; iTBS; intermittent TBS; LTD; long-term depression; LTP; long-term potentiation; MEP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; anxiety; catastrophizing; coping; Crohn's disease; depression; disease activity; CDI; Children's Depression Inventory; CFI; Comparative Fit Index; FDI; Functional Disability Inventory; IBD; Inflammatory bowel disease; IBDS; Inflammatory Bowel Disease Symp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; APB; abductor pollicis brevis; FC; fixation count; FDI; first dorsal interosseous; IFG; inferior frontal gyrus; IPL; inferior parietal lobule; M1; primary motor cortex; MEP; motor-evoked potential; mPFC; medial prefrontal cortex; RMSE; root mean square er
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; AMT; active motor threshold; EMG; electromyographic; FDI; first dorsal interosseous; ISI; inter-stimulus interval; MEP; motor-evoked potential; MRI; magnetic resonance imaging; M1; primary motor cortex; PED; post-exercise depression; RM-ANOVA; repeated-me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; ADP; adductor pollicis; APB; abductor pollicis brevis; CMC; corticomuscular coherence; CST; corticospinal tract; EEG; electroencephalographic; EMG; electromyographic; FDI; first dorsal interosseous; IMC; intermuscular coherence; M1; primary motor cortex;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; ADM; abductor digiti minimi; APB; abductor pollicis brevis; FDI; first dorsal interosseous; HFO; high-frequency oscillations; HF-RSS; high-frequency tactile stimulation; ICF; intracortical facilitation; MEP; motor evoked potential; SEP; somatosensory evok
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; New MNEs; Ownership modes; FDI; Foreign affiliate performance; Internalisation theory; Institutional theory; Organisational capability perspective; Mid-range emerging economies;