آشنایی با موضوع

ناتوانی ذهنی(به انگلیسی: intellectual disability) اختلالی است که با عملکرد هوشی زیر حد طبیعی و اختلال در مهارتهای انطباقی مشخص می‌گردد. نا‌توانی ذهنی از لحاظ آماری به این صورت تعریف می‌شود عملکرد شناختی که بر اساس آزمون استاندارد هوش، معادل دو انحراف معیار زیر میانگین جمعیت عمومی باشد سن شروع نا‌توانی ذهنی زیر ۱۸ سال است و منظور از مهارتهای انطباقی انجام کارهای است که در هر سن خاص به طور معمول از فرد انتظار می‌رود. با اقدامات آموزشی و اجتمائی می‌توان یک زندگی طبیعی در خارج از بیمارستان را برای این افراد فراهم کرد که شامل مدارس ویژه، انجام کارهای خانه‌داری و صنایع دستی و حمایت از این افراد و خانواده آنان می‌باشد. کودکانی که “ناتوانی ذهنی” در آنها تشخیص داده میشود، نسبت به کودکان همسن و سال خود رشد ذهنی و جسمی کمتری دارند. ناتوانی ذهنی میتواند تنها در یک زمینه رشدی و یا در زمینه های متعدد رشدی و ذهنی بطور شدید و یا خفیف باشد. Developmental delay اصطلاحی کلی و تعریف نشده است که اغلب توسط مربیان و متخصصین در زمینه رشد ذهنی کودکان پیش دبستانی که شک در تشخیص قطعی ناتوانی ذهنی دارند به کار برده میشود. متخصصین معتقدند حتی کودکان با رشد معمولی هم نمودارهای رشد و نمو ذهنی و جسمی یکسانی در مقایسه با سایر هم سن و سالان خود ندارند اما در نهایت بیشتر بچه ها مهارتهای لازم مناسب با سن و سال خود را در مقطع زمانی مناسب کسب خواهند کرد. به همین خاطر برچسب ناتوان ذهنی برای بچه های پیش دبستانی مناسب به نظر نمیاید. علل ناتوانی ذهنی که رابینسون و رابینسون به نقل از ماهر به چهار گروه به شرح زیر تقسیم کرده اند، بررسی شده است. ا- به علت عوامل ارثی ‌ب- به علت اتفاقات دوران بار داری ‌ج- به علت حوادث زایمانی و بعد از تولد ‌د- به علت عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی. هر کدام از این عوامل به تنهایی یا ترکیبی، ممکن است موجب ناتوانی ذهنی در فرد شود. که در این قسمت تاثیر هریک را به اجمال بررسی می کنیم. می‌توان چنین فرض کرد که چنانچه پس از تولد طفل با فاصله کمتر از سه سال، کودک دیگری متولد شود، انحراف توجه از کودک به فرزند جدید و در نتیجه عدم دریافت تحریکات مناسب روانشناختی در سالهای اولیه عمر، منجر به وقوع ناتوانی ذهنی متوسط می‌شود. به نظر می‌رسد این تحقیق اولین گزارش باشد که نشان می‌دهد فاصله‌گذاری کمتر از 36 ماه می‌تواند منجر به شانس بیشتر وقوع ناتوانی ذهنی در طفل شود، هر چند احتیاج به تحقیقات بیشتری است تا تاثیر این فاکتور به شکل مشروح‌تری مورد بررسی قرار گیرد.
در این صفحه تعداد 1026 مقاله تخصصی درباره ناتوانی ذهنی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده ناتوانی ذهنی
مقالات ISI ناتوانی ذهنی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ناتوانی ذهنی; Transcription; FOXP1; Splicing; CHD8; RBFOX1; Network; Autism; AIS; axon initial segment; AS; alternative splicing; ASD; autism spectrum disorder; ChIP-seq; chromatin immunoprecipitation-sequencing; E/I; excitatory/inhibitory; ESCs; embryonic stem cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ناتوانی ذهنی; ADHD; attention deficit hyperactivity disorder; ASD; autism spectrum disorders; CGH; comparative genomic hybridization; CHO; carbohydrate attachment; CNV; copy number variations; DGAP; developmental genome anatomy project; FISH; fluorescent in situ hybrid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ناتوانی ذهنی; MMA; Methylmalonic acidemia; PA; Propionic acidemia; αFP; alpha-fetoprotein; ID; intellectual disability; IQ; intelligence quotient; GH; growth hormone; GGT; gamma-glutamyltranspeptidase; GFR; glomerular filtration rate; MRI; magnetic resonance imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ناتوانی ذهنی; DEE; developmental and epileptic encephalopathy; EEG; electroencephalography; EIMFS; epilepsy of infancy with migrating focal seizures; EMAS; epilepsy with myoclonic atonic seizures; ID; intellectual disability; IQR; interquartile range; KD; ketogenic die
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ناتوانی ذهنی; Comparative genomic hybridisation array; Microdeletion syndrome; Intellectual disability; Global developmental delay; Autism spectrum disorders; Congenital malformation; Array de hibridación genómica comparada; Síndrome de microdeleción; Discapacidad
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ناتوانی ذهنی; ADHD; attention-deficit/hyperactivity disorder; ASD; autism spectrum disorder; ICF; International Classification of Functioning, Disability, and Health; ID; intellectual disability; LAM; lymphangioleiomyomatosis; MEC; Medical and Ethical Review Committee;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ناتوانی ذهنی; AORs; Adjusted odds ratios; BCS70; 1970 British Cohort Study; EI; Economic inactivity; NSE; Non standard employment; SE; Standard employment; Employment conditions; Non-standard employment; Precarious employment; Health; Intellectual disability; Intellect
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ناتوانی ذهنی; Autism spectrum disorder; Intellectual disability; Self-injurious behavior; Problem behaviors; Autism and developmental disabilities monitoring network; Children;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ناتوانی ذهنی; Legal capacity; Intellectual disability; Substitute decision-making; Supported decision-making; Convention on the Rights of Persons with Disability; Capacité légale; Handicap mental; Dispositifs de décisions substitutives; Prise de décisions assistée
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ناتوانی ذهنی; Comorbidities; Pharmacotherapy; Autism; Intellectual disability; Sleep disorders; Tourette syndrome; Tic disorder; Mood disorders;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ناتوانی ذهنی; ID; intellectual disability; ASD; autism spectrum disorders; WES; whole exome sequencing; WHSUS; White-Sutton syndrome; KS; Kabuki syndrome1; POGZ; KMT2D; Neurodevelopmental disorder;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ناتوانی ذهنی; Aβ; Beta-amyloid; AD; Alzheimer's disease; APPs; Secreted amyloid precursor protein; BDNF; Brain-derived neurotrophic factor; CNS; Central Nervous System; DS; Down syndrome; DSCAM; Down syndrome Cell Adhesion Molecule; DYRK1A; Dual-specificity Tyrosine P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ناتوانی ذهنی; Cognitive outcome; Corpus callosum agenesis; Population-based prospective study; ACC; Agenesis of the Corpus Callosum; MRI; Magnetic Resonance Imaging; WPPSI-III/WPPSI-IV; the Wechsler Pre-school and Primary Scale of Intelligence 3rd/4th edition; WISC-IV;