آشنایی با موضوع

تعیین، سنجش و نمره‌دهی استانداردهای عملکرد را ارزیابی عملکرد می‌نامند. عملکرد به معنای تلاش کارکنان برای به انجام رساندن کارشان یا دستیابی به اهدافِ تعیین شده است. هر شغلی مسئولیت‌هایی را به همراه دارد که باید طبق استانداردهای تعریف‌شده انجام شوند. ارزیابی عملکرد اندازه‌گیری عملکرد یا سنجش عملکرد، فرایندی است که با هدف تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسئولیت‌ها در سازمان، انجام می‌گیرد. در این فرایند مدیران ارشد یک سازمان، شرکت، مؤسسه یا نهاد، رفتار کارکنان زیرمجموعه خود را مورد بررسی و مشاهده قرار می‌دهند، تا بتوانند بازخوردهای لازم را درباره نقاط قوت و ضعف رفتار کارکنان، به آنها ارائه نمایند. به بیانی ساده ارزیابی عملکرد به سنجش نسبی عملکرد انسانی در رابطه با نحوه انجام کار مشخص در یک دوره زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام کار اطلاق می‌گردد. این ارزیابی با هدف تعیین استعداد و ظرفیت‌های بالقوه فرد، به منظور برنامه‌ریزی در جهت به فعلیت درآوردن آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارزیابی عملکرد کمک می‌کند تا ویژگی‌های کارکنان را بسنجیم و حدود توانایی آنها را تخمین بزنیم. با ارزیابی عملکرد می‌توان در خصوص ارتقای شغلی کارکنان، نیاز به آموزش و بهبود توانایی‌‌شان تصمیم‌گیری کرد. ارزیابی عملکرد از فعالیت‌هایی است که به‌طور منظم در هر سازمانی باید انجام شود.
در این صفحه تعداد 1891 مقاله تخصصی درباره ارزیابی یا سنجش عملکرد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ارزیابی یا سنجش عملکرد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Psoriasis; Bayesian segmentation; Color features; Texture features; Machine learning; Performance evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Unnecessary defrosting phenomena; Energy loss; Performance evaluation; Air source heat pump; Phénomènes de dégivrage non nécessaires; Perte énergétique; Évaluation de performance; Pompe à chaleur aérothermique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Control interno de la calidad; Control externo de la calidad; Programa de Intercomparación; Imprecisión; Error total; Inexactitud; Sesgo; Evaluación del desempeño; Internal quality control; External quality control; External quality assurance; Impreci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Public reporting; Performance evaluation; Comparative health information; Decision making; Presentation style; Design; Reporting format; Visual aids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Sustainable investment strategies; Mutual funds; International markets; Performance evaluation; Screening activity; G11; G12; G15; G23; M14;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Single image defogging; Genetic algorithm; Parameter selection; Defogging effect assessment; Performance evaluation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Pumped thermal electricity storage; Pumped cryogenic electricity storage; Irreversible loss; Performance evaluation; Optimum criterion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Double effect absorption; Water/lithium bromide; High pressure condenser; Low pressure generator; Performance evaluation; Irreversibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Public transit systems; Performance evaluation; Combined evaluation method; Super efficiency data envelopment analysis model; Information entropy theory; Passenger satisfaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Partnership; Multi-criteria decision making; Performance evaluation; Decision support model; Analytical Network Process; Interpretive Structural Modeling; Fuzzy Logic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Two-stage data envelopment analysis; Performance evaluation; Efficiency; Decision making unit; Three-level supply chain
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Evolutionary Algorithms; Performance evaluation; Neural network classifier; Extreme learning machine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Gaze analysis; Active and dynamic biometrics; Eye movements; HCI; Identity management; GANT; Gaze scan paths; Performance evaluation; Uncontrolled settings;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Action recognition; Spatio-temporal local features; Feature coding; Bag-of-words; Sparse coding; Fisher kernel; VLAD; NBNN; Match kernels; Performance evaluation