آشنایی با موضوع

تعیین، سنجش و نمره‌دهی استانداردهای عملکرد را ارزیابی عملکرد می‌نامند. عملکرد به معنای تلاش کارکنان برای به انجام رساندن کارشان یا دستیابی به اهدافِ تعیین شده است. هر شغلی مسئولیت‌هایی را به همراه دارد که باید طبق استانداردهای تعریف‌شده انجام شوند. ارزیابی عملکرد اندازه‌گیری عملکرد یا سنجش عملکرد، فرایندی است که با هدف تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسئولیت‌ها در سازمان، انجام می‌گیرد. در این فرایند مدیران ارشد یک سازمان، شرکت، مؤسسه یا نهاد، رفتار کارکنان زیرمجموعه خود را مورد بررسی و مشاهده قرار می‌دهند، تا بتوانند بازخوردهای لازم را درباره نقاط قوت و ضعف رفتار کارکنان، به آنها ارائه نمایند. به بیانی ساده ارزیابی عملکرد به سنجش نسبی عملکرد انسانی در رابطه با نحوه انجام کار مشخص در یک دوره زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام کار اطلاق می‌گردد. این ارزیابی با هدف تعیین استعداد و ظرفیت‌های بالقوه فرد، به منظور برنامه‌ریزی در جهت به فعلیت درآوردن آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارزیابی عملکرد کمک می‌کند تا ویژگی‌های کارکنان را بسنجیم و حدود توانایی آنها را تخمین بزنیم. با ارزیابی عملکرد می‌توان در خصوص ارتقای شغلی کارکنان، نیاز به آموزش و بهبود توانایی‌‌شان تصمیم‌گیری کرد. ارزیابی عملکرد از فعالیت‌هایی است که به‌طور منظم در هر سازمانی باید انجام شود.
در این صفحه تعداد 1891 مقاله تخصصی درباره ارزیابی یا سنجش عملکرد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ارزیابی یا سنجش عملکرد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Performance evaluation; Benchmarking; Efficiency; Data Envelopment Analysis (DEA); Multidimensional Scaling (MDS); Higher education;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Vacuum Multi-Effect Membrane Distillation; Experimental investigation; System design; Performance evaluation; Energy efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Computer networks; Performance evaluation; Signal-to-noise ratio; Coefficient of variation; Homogeneous Poisson process; Degradable systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Global positioning system; Pseudo geometric broadcast protocol; Performance evaluation; Wireless sensor networks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Verification test; Performance evaluation; Quality audit; Error; Accuracy; Precision metrology; Repeatability; Laser micromachining; Image processing; Image analysis; Image metrology; Subpixel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; People management; Competency management; Corporate education; Performance evaluation; Social gain; Gestão de pessoas; Gestão por competências; Educação Corporativa; Avaliação de desempenho; Ganho social; Gestión de personas; Gestión por competê
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Binarization; Brain MRI; Level set; Multiple sclerosis; Lesion segmentation; Normal tissues; Performance evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Dual-port server-centric datacenter networks; Fault tolerance; Generalized hypercubes; Interconnection networks; Performance evaluation; Routing; Topological properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Performance evaluation; Availability; Reliability block diagrams; Hybrid storage; Stochastic petri nets; Cloud computing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Mineral insulation; Capillary active; Hygrothermal property; Interior retrofit; Performance evaluation; Moisture related issues;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Amino acid based ionic liquid; Green lubricant; Lubrication; Anti-wear additives; Performance evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی یا سنجش عملکرد; Streaming graph-partitioning policies; Large-scale graphs; Graph-processing systems; Modeling analysis; Performance evaluation;