کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
886921 913152 2013 10 صفحه PDF 19 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Proactive motivation and engagement in career behaviors: Investigating direct, mediated, and moderated effects
ترجمه فارسی عنوان
انگیزش فعال و تعامل حرفه‌ای خلاقانه، بررسی اثرات مستقیم، واسطه ای و تعدیلی
خدمات تولید محتوا

این مقاله ISI می تواند منبع ارزشمندی برای تولید محتوا باشد.

  • تولید محتوا برای سایت و وبلاگ
  • تولید محتوا برای کتاب
  • تولید محتوا برای نشریات و روزنامه ها
  • و...

پایگاه «دانشیاری» آمادگی دارد با همکاری مجموعه «شهر محتوا» با استفاده از این مقاله علمی، برای شما به زبان فارسی، تولید محتوا نماید.

سفارش تولید محتوا
با 10 درصد تخفیف ویژه دانشیاری
کلمات کلیدی
مدیریت حرفه ای - طرفدار فعالیت - انگیزش - مشاوره شغلی - تعامل شغلی
فهرست مطالب مقاله
چکیدهمقدمهانگیزش فعال، عاملی برای پیش بینی تعامل حرفه ایانگیزش توانایی انجام، تفکر خودکاراییانگیزش "توانایی انجام"، عقاید زمنیه ایانگیزش "دلیلی برای"، اهداف خودمختارانگیزش "انرژی دادن به " : اثرات مستقیمبررسی اثرات اولیه و شرطی انگیزش "توانایی کار"مروری بر مطالعاتمطالعه 1. اثرات مستقیم انگیزش روی تعامل حرفه‌ای خلاقانهروششرح فرآیند و شرکت کنندگاناقداماتتفکر خودکارامدیجدول 1. خلاصه همبستگی، میانگین، انحراف معیار برای نمراتی که به ساختار مورد ارزیابی در مطالعه 1 داده شده است. (N- 289)عقاید زمینه ای منفیاهداف خود مختاراثرات مثبتتعامل حرفه‌ای خلاقانهمطالعه 1. نتایج و بحثتحلیل فاکتور تاییدی اولیهاثر انگیزه در تعامل حرفه‌ایمطالعه 2. تنظیم مناسب خلاقیت، انگیزش "توانایی انجام"، تصمیم گیری شغلی، و تعامل حرفه‌ای خلاقانهروشهانمونه آزمایش و فرآیندمعیارهای آزمایشخود-تصمیم گیری در شغلخلاقیتجدول 3. خلاصه همبستگی، میانگین، انحراف معیار برای معیار‌های مطالعه شده در مطالعه 2. (N=134مطالعه2. نتایج و بحثبحث کلیخلاقانهجدول 4. اثرات غیر مستقیم خلاقیت در T1 ، روی تعامل حرفه‌ای خلاقانه در T3، با فرض تفکر خودکارامدی و موانع شغلی در T2محدودیت هانتایج و پیامدها
ترجمه چکیده
تعامل حرفه‌ای خلاقانه در محیط‌های کاری کنونی بسیار اهمیت یافته است، درحالیکه در مورد چگونگی و زمانی که الگوهای انگیزشی روی اشخاص متفاوت تاثیر می‌گذارند، خیلی اطلاعاتی نداریم. در طی یک مطالعه شش ماهه روی دانشجویان دانشگاه ژرمن (مطالعه 1، n= 289) انگیزه‌های نظیر "توانایی انجام" (خود کار آمدی و عقاید زمینه ای)، "دلیلی برای" (اهداف خودمختار در شغل)، و "انرژی دادن به" (اثرات مثبت) می‌تواند نشانگر تعامل حرفه‌ای باشد. بر خلاف آنچه انتظار می‌رود، عقاید منفی می‌توانند اثرات مثبتی بیافرینند، البته در صورتیکه با گزاره‌های انگیزشی دیگری همراه شوند. مطالعه 2 به منظور تکرار و تکمیل نتایج نشان میداد که آیا انگیزه "توانایی انجام" می‌تواند تاثیر شخصیت فعال را تعدیل کند و اینکه آیا این اثرات به میزان خود تصمیم گیرانه بودن شغل وابسته اند یا خیر. به این منظور از یک مدل چند واسطه ای تعدیل شده استفاده کردیم و نمونه ما 134 تا از دانشجوهای ژرمن بودند که سه بار مورد آزمایش قرار گرفتند، که هر بار 6 هفته بعد از نوبت قبلی آزمایش بود. نتایج نشان داد که اثر خلاقیت، تا حد کمی مربوط به خود کارامدی بالاتر می‌شود و به عقاید زمینه ای ربطی ندارد. اثرات غیر مستقیمی که تفکر خودکارامدی دارند در دانشجویانی که خود-تصمیم گیری کمتری در شغل داشتند، دیده نمی شود که تایید کننده این مدل واسطه ای بود.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری بازاریابی و مدیریت بازار
چکیده انگلیسی
Proactive career behaviors become increasingly important in today's career environment, but little is known about how and when motivational patterns affect individual differences. In a six-month longitudinal study among German university students (Study 1; N = 289) it was demonstrated that motivation in terms of “can do” (self-efficacy and context beliefs), “reason to” (autonomous career goals), and “energized to” (positive affect) significantly predicted career behaviors. Contrary to expectation, negative context beliefs had a positive effect when combined with other motivational states. Study 2 replicated and extended those results by investigating whether “can do” motivation mediates the effect of proactive personality and whether those effects are conditional upon the degree of career choice decidedness. We tested a moderated multiple mediation model with a unique sample of 134 German students, assessed three times, each interval being 6 weeks apart. The results showed that effects of proactivity were partially carried through higher self-efficacy beliefs but not context beliefs. Supporting a moderation model, indirect effects through self-efficacy beliefs were not present for students with very low decidedness.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Vocational Behavior - Volume 83, Issue 1, August 2013, Pages 31–40
نویسندگان
,,,,