آشنایی با موضوع

آفت کش های ارگانو کلره (Organochlorine pesticides) دسته ای از مواد سمی هستند که توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی با شناساگر ECD یا ELCD قابل اندازه گیری می باشد. آفت کش های ارگانو کلره از ترکیبات متفاوتی تشکیل شده اند که می توان آن را از نمونه های جامدات و مایعات با کروماتوگرافی استخراج کرد. حشره کش های آلی کلره که به نام هیدروکربن های هالوژنه نیز نامیده می شوند در ساختمان خود حاوی کربن، هیدروژن و کلر و احیانا اکسیژن می باشند. مهمترین ویژگی آنها تجمع پذیری در محیط بوده و اثر بسیار قوی بر سیستم اعصاب مرکزی حشرات دارند. حشره کش های آلی کلره شامل ددت، کلتان، HCH، یا BHC، کلردان، هپتاکلر، آلدرین و دیلدرین می باشند. متوکسی کلر نیز از نوع حشره کش آلی کلره می باشد. این ترکیبات آلی کلره می باشد. این ترکیبات آلی کلره که سمومی عصبی می باشند ممکن است باعث تحریک پذیری سردرد، پاراستیزی، تشنج، اغماء و سرانجام مرگ می شوند. راههای درمان مسمومیت با حشره کش های آلی کلره جلوگیری از جذب بیشتر هیدروکربن های کلره، تجویز اکسیژن برای اعمال تنفسی و کنترل تشنج بیمار می باشد. سمی ترین ترکیب حشره کشهای آلی کلره آلدرین می باشد. این سموم بر روی طیف وسیع آفات موثرند و دوام زیادی دارند و در چربی بدن پستانداران تجمع می یابند. سموم د. د. ت، آلدرین، دی آلدرین و آندوسلفان و. . . جرو این دسته هستند. این گروه از سموم موجب آلودگی بلند مدت در محیط می شوند و در بدن حیوانات و انسان تدریجاً تجمع می کنند. اگر سموم کلره آلی موجود در چربی بدن به حد بالایی برسد، هنگامی که در دوره های کمبود غذا چربی ها شکسته می شوند مواد شیمیایی به حد کافی به درون خون رهاسازی می شود که می تواند سبب مسمومیت و حتی مرگ انسان یا موجودات دیگر گردد. به همین دلیل حشره کش های کلره آلی در بسیاری کشورهای توسعه یافته ممنوع شده اند، اگر چه آن ها هنوز تولید شده و به کشورهای در حال توسعه فروخته می شوند. استفاده از این سموم در مدیریت آفات کاملاً نامناسب می باشد و خطرات وسیعی در محیط زیست به دلیل وسیع الطیف بودن و دوام زیاد ایجاد می کنند. آخرین بازمانده این سموم خطرناک که متأسفانه در ایران بسیار مصرف می شود، آندوسلفان است که باید از مصرف آن اکیداً اجتناب کرد.
در این صفحه تعداد 727 مقاله تخصصی درباره آفت کش های ارگانو کلره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آفت کش های ارگانو کلره (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آفت کش های ارگانو کلره; Newborns; Perfluorinated compounds; Organochlorine pesticides; Polychlorinated biphenyls; Thyroid; ED; endocrine disruptor; TH; thyroid hormone; T4; thyroxine; T3; triiodothyronine; PCB; polychlorinated biphenyl; TTR; transthyretin; TSH; thyroid stimulati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آفت کش های ارگانو کلره; Organochlorine pesticides; Polycyclic aromatic hydrocarbons; Polychlorinated biphenyls; Phthalate esters; Agricultural soil; Combined organic contamination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آفت کش های ارگانو کلره; Gas chromatography; Multidetector systems; Parallel detection; Chromatographic detection; Chromatographic confirmation; AED; Atomic Emission Detector; Cl-PDED; Cl-selective Pulsed Discharge Emission Detector; COC; Cold On Column (Injection); DRR; Detector
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آفت کش های ارگانو کلره; β-HCH; β-hexachlorocyclohexane; µg/l; microgram per liter; µM/l; micromolar per liter; Æ©; total; 1-HP; 1-hydroxypyrene; 2; 3-DHBA, 2,3-dihydroxybenzoic Acid; 2cx-MMHP; mono-(2-carboxymethylhexyl) phthalate; 3PBA; 3-phenoxybenzoic acid; 4F3PBA; 4-fluo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آفت کش های ارگانو کلره; 4-ABP; 4-aminobiphenyl; CI; confidence interval; CrI; credible interval; AA-Hb; acrylamide-hemoglobin; AcE; acetylcholinesterase; AhR; aryl hydrocarbon receptor; APFO; ammonium perfluorooctanoate; AR; androgen receptor; BBMP; 2,2-bis(bromomethyl)-1,3-prop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آفت کش های ارگانو کلره; APEOs; Alkylphyenol ethoxylates; BDE; 1-Brominated diphenyl ether; pp′-DDE; p,p′-dichlorodiphenyl-dichloroethylene; DDT; Dichlorodiphenyltrichloroethane; HCB; Hexachlorobenzene; HBCD; Hexabromocyclododecane; IARC; International Agency for Research on
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آفت کش های ارگانو کلره; Conducting polymers; PEDOT-Based materials; Nanomaterials; Electrochemical sensors; 1-m-4-MP; 1-methyl-4-mercaptopyridine; AAT; acetic acid thiophene; AChE-ChO; acetylcholinesterase-choline oxidase; AlcDH; alcohol oxidase; AMP; amperometric; AO; ascorbate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آفت کش های ارگانو کلره; Polycystic ovary syndrome; Organochlorine pesticides; Endocrine disrupting; Serum; BMI; body mass index; CVD; cardiovascular disease; DBP; diastolic blood pressure; DCM; dichloromethane; DDD; dichlorodiphenyldichloroethane; DDE; dichlorodiphenyldichloroet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آفت کش های ارگانو کلره; Apo; apolipoprotein; CETP; cholesteryl ester transfer protein; CVD; cardiovascular disease; DCFH; 2,7-dichlorofluorescin; DCF; 2,7-dichlorofluorescein; GO; gene ontology; HDL; high-density lipoprotein; HDL-C; HDL cholesterol; HOI; HDL oxidant index; LDL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آفت کش های ارگانو کلره; Organochlorine pesticides; In utero exposure; Thyroid hormones; Cord blood; Newborns; OCPs; organochlorine pesticides; TH; thyroid hormone; T3; triiodothyronine; FT3; free triiodothyronine; TT3; total triiodothyronine; T4; thyroxine; FT4; free thyroxine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آفت کش های ارگانو کلره; Organochloride pesticides; Bile acids metabolism; Intestinal microbiota; OCPs; Organochlorine pesticides; p p'-DDE; p, p'-dichlorodiphenyldichloroethylene; β-HCH; β-hexachlorocyclohexane; BSH; Bile salt hydrolase; BAs; Bile acids; CA; Cholic acid; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آفت کش های ارگانو کلره; Polychlorinated biphenyls; Organochlorine pesticides; Soil; Health risk assessment; Seasonal variation; Principle component analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آفت کش های ارگانو کلره; POPs; persistent organic pollutants; BMI; body mass index; HCB; hexachlorobenzene; HCH; hexachlorocyclohexane; DDT; dichlorodiphenyltrichloroethane; DDE; dichlorodiphenyldichloroethylene; PCBs; polychlorinated biphenyls; OCPs; organochlorine pesticides; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آفت کش های ارگانو کلره; Baby foods; Persistent organic pollutants; Exposure; Polybrominated diphenyl ethers; Polychlorinated biphenyls; Organochlorine pesticides;