آشنایی با موضوع

آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ (به انگلیسی: phospholipase A2) آنزیمی از گروه لیپازها است که فسفولیپیدها را به اسیدهای چرب و ترکیبات چربی دوست دیگر تجزیه می‌کند. آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ در زهر بسیاری از مارهای سمی از جمله در زهر مارهای تیره الاپید، کروتالیده، ویپریده و مارهای دریائی وجود دارد. این آنزیم با هیدرولیز فسفولیپیدهای غشاء سلولی باعث شکسته شدن گلبولهای قرمز میشود. انواع آنزیم فسفولیپاز چهار گروه اصلی آنزیم فسفولیپاز عبارتند از A، B، C و D، فسفولیپاز نوع A خود دارای دو زیرگروه A۱ و A۲ است. فسفولیپازA۲ بر روی مولکول لسیتین مؤثر است و آنرا هیدرولیز می‌کند. این آنزیم در سم مار و عقرب نیز وجود دارد. براثر عملکرد این آنزیم فسفاتیدیل کولین هیدرولیز و با از دست دادن یک اسید چرب به لیزوفسفاتیدیل کولین تبدیل می‌شود. تولید ایکوزانوئیدها آنزیم فسفولیپاز A فسفولیپیدهای غشای سلول (استریفیه) را به اسید آراشیدونیک (غیراستریفیه) تبدیل می‌کند. سپس آنزیم سیکلواکسیژناز باعث تبدیل اسید آراشیدونیک به پروستاگلاندین H۲ می‌شود که پیشساز سایر پروستاگلاندینها است. نقش فسفولیپاز: با اینکه نقش کلیدی در بیماری زایی دارد اما مکانیسم های متفاوت در میکروارگانیسم های مختلف دارد. در سویه توبرکلوزیس، با تجزیه فسفولیپیدها منجر به تولید دی آسیل گلیسرول ها شده که در سیگنالینگ سلولی موثر است و باعث فعال شدن Exteracellular signal regulated kinases شده و ماکروفاژها را هوشیار می کند. در پرفرنژنس فعالیت همولیتیک، درمونکروتیک کشنده و تجمع دهنده پلاکت دارد. در لیستریا مونوسیتوژنز به فرار باکتری از فاگولیزوزوم های درون سلولی کمک می کند.
در این صفحه تعداد 669 مقاله تخصصی درباره آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; RA; rheumatoid arthritis; RF; rheumatoid factor; ACPA; anti-citrullinated protein antibodies; AA; arachidonic acid; PG; prostaglandins; LT; leukotrienes; TX; thromboxanes; LX; lipoxins; NSAID; non steroidal anti-inflammatory drugs; COXIB; COX-2 selective
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; Phospholipase A2; Gut microbiota; Cardiometabolic disease; Bariatric surgery; Lysophospholipid; HFHC; High fat high carbohydrate; LPC; Lysophosphatidylcholine; LPCAT3; Lysophosphatidylcholine acyltransferase-3; PLA2G1B; Group 1B phospholipase A2; TMA; Tri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; 5-LOX; 5-lipoxygenase; AA; arachidonic acid; ANOVA; analysis of variance; AP-1; activating protein-1; CGEN; Brazilian Genetic Heritage Management Council; CIOMS; Council of International Organizations of Medical Sciences; CONCEA; National Council for the
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; AD; atopic dermatitis; CCL; chemokine (C-C motif) ligand; CXCL; chemokine (C-X-C motif) ligand; CXCR; chemokine (C-X-C motif) receptor; DEG; differentially expressed gene; FC; fold changes; KLK; kallikrein; MRGPR; Mas-related G-protein coupled receptor; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; 15-PGDH; 15-hydoxyprostaglandin dehydrogenase; AA; arachidonic acid; AF; atrial fibrillation; AKI; acute kidney injury; Akt; alpha serine/threonine-protein kinase; ALA; alpha-linolenic acid; AMD; age-related macular degeneration; Ang II; angiotensin II; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; BMSC; bone marrow mesenchymal stem cell; MI; myocardial infarction; DPP; decellularized porcine pericardium; FPP; fresh porcine pericardium; PLA2; phospholipase A2; Asp; aspartic acid; ECM; extracellular matrix; VEGF; vascular epithelial growth factor; HG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; Cannabinoids; Phytocannabinoids; Endocannabinoids; Therapeutic agents; AEA; Arachidonylethanolamine or Anandamide; 2-AG; 2-arachidonylglycerol; CB1; Cannabinoid receptor type 1; CB2; Cannabinoid receptor type 2; CBD; Cannabidiol; CBG; Cannabigerol; CBL; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; Aspirin-exacerbated respiratory disease (AERD); Asthma; Aspirin (acetylsalicylic acid, ASA); Chronic rhinosinusitis with nasal polyps; Nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAID); Hypersensitivity; Intolerance; AERD; aspirin-exacerbated respiratory diseas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; Docosahexaenoic acid; Eicosapentaenoic acid; Lipid droplets; Phaeodactylum tricornutum; Polyunsaturated fatty acid; Triacylglycerol; ACCase; acetyl-CoA carboxylase; ACP; acyl carrier protein; ALA; α-linolenic acid; ATS1; plastidic glycerol-3-phosphate ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; RPKM; reads per kilobase of transcript per million mapped reads; FGF; fibroblast growth factor; ETS; E26 transformation-specific or E-twenty-six; LTs; leukotrienes; ALOX5; arachidonate 5-lipoxygenase; LTA4; leukotriene A4; LTB4; leukotriene B4; LTC4; leuk
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; 4-HDDE; 4-Hydroxy-2E,6Z-dodecadienal; 4-HHE; 4-Hydroxyl-2E-hexenal, 4-HNE, 4-Hydroxy-2E-nonenal; AGE; Advanced glycation end products; ALE; Advanced lipoxidation end products; AR; aldose reductase; COX; Cyclooxygenase; EET; Epoxyeicosatrienoic acid; ER; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; AMPP; N-(4-amiomethylphenyl)pyridinium; aPC; plasmanylcholine; aPE; plasmanylethanolamine; dPC; phosphatidylcholine; dPE; phosphatidylethanolamine; DEGs; differently expressed genes; EETs; epoxyeicosatrienoic acids; 4-HDDE; 4-hydroxy-2E,6Z-dodecadienal; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; Anticoagulation; Antithrombin; Kunitz-type; Pathophysiology; Phospholipase A2; Protease inhibitor; Snaclecs; Snake venom; Therapeutics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; AFM; atomic force microscopy; ANS; 1-anilino-8-naphthalene sulfonate; BLES; bovine lung extract surfactant; BAM; Brewster angle microscopy; BSA; bovine serum albumin; CLSE; calf lung surfactant extract; CMC; critical micellar concentration; DM-; dimyristo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; 2OAA; 2-hydroxyarachidonic acid; 4-HNE; 4-hydroxynonenal; AA; arachidonic acid; C-Pu; caudate-putamen; CCA; common carotid artery; cPLA2; cytosolic phospholipase A2; COX; cyclooxygenase; DHA; docosahexaenoic acid; ECA; external carotid artery; FFA; free f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; AD; Alzheimer's disease; ANOVA; analysis of variance; DAMPs; damage-associated molecular patterns; DCFH-DA; 2′,7′-dichlorofluorescein diacetate; FST; Forced swimming test; GSH; Glutathione; H&E; hematoxylin and eosin; HBT; Hole-board test; HPA; hypo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; Nanotechnology; Wound creation; Wound healing; Lipid refilling rate; Stress fiber repair process; KO; Kusabira Orange; GFP; green fluorescent protein; RFP; red fluorescent protein; AFM; atomic force microscope; PLA2; phospholipase A2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; CAv; commercial bothropic antivenom; CRelAb; relative concentration of antibody; CRelAv; relative concentration of antibody in the antivenoms; EDL; extensor digitorum longus muscle; Maxh; maximum reactivity between venom and antivenom; RCav; relative conc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; AFM; Atomic Force Microscopy; ARDS; Acute Respiratory Distress Syndrome; ATI; Alveolar Type I (cell); ATII; Alveolar Type II (cell); CBS; Captive Bubble Surfactometer; CPAP; Continuous Positive Airway Pressure; CRP; C-reactive Protein; DPPC; Dipalmitoylph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; Prx6; 1-Cys Prx; Active site; Oxidation; Reduction; Crystal structure; Prx; peroxiredoxin; hPrx; Prx from human; GSH; glutathione; GST; glutathione S-transferase; PLA2; phospholipase A2; MR; molecular replacement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; PL; phospholipids; sPLA2; secreted phospholipase A2; CC-PLA2; Cerastes cerastes venom phospholipase A2; MVL-PLA2; Macrovipera lebetina transmediterranea; 1,2 DLPC; l-2 dilauroyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine; 1,2 DLPE; l-2dilauroyl-sn-glycero-3-phospha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; 19:0 PC; 1,2-dinonadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; 4-HHE; 4-hydroxyhexenal; 4-HNE; 4-hydroxynonenal; 4-ONE; 4-oxo 2-nonenal; NPs; A4/J4-neuroprostanes; 8-isoPGF2α,; 8-isoprostanes; AA; arachidonic acid; BHT; butylhydroxytoluene; BSA; bovine serum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; Kunitz-type serine protease inhibitor; Protease; Phospholipase A2; Snake venom complex; Protein-protein interaction; LC-MS/MS; liquid chromatography-mass spectroscopy/mass spectroscopy; MALDI-TOF MS; matrix-assisted laser desorption ionization-time of fli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; FTP; fingertip prick; EPA; eicosapentaenoic acid; DHA; docosahexaenoic acid; HUFA; highly unsaturated fatty acid; PUFA; polyunsaturated fatty acid; ARA; arachidonic acid; Hb; hemoglobin; BHT; butylated hydroxytoluene; PL; phospholipid; TAG; triacylglycero
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; Beta cells; Diabetes; Eicosanoids; Fatty aldehyde dehydrogenase; Glutathione peroxidase; Glutathione-S-transferase4-hydroxyalkenals; 4-Hydroxynonenal; Lipid peroxidation; Phospholipase A; 12-HETE (PubChem CID: 5283155); 15-HETE (PubChem CID: 280724); 4-HN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; ACC; Acetyl-CoA carboxylase; BMP; bis(monoacylglycero)phosphate; BVDV; bovine viral diarrhea virus; CERS; ceramide synthase; CoA; Coenzyme A; COX-2; cyclooxygenase-2; DENV; dengue virus; DHCR7; 7-dehydrocholesterol reductase; dsRNA; double-stranded RNA; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; Acc; acetyl-CoA carboxylase; ASM; acid sphingomyelinase; ATP; adenosine triphosphate; ATPase; adenosine triphosphatase; ATX; autotaxin; BMP; bis(monoacylglycero)phosphate; CDP; cytidine diphosphate; CL; cardiolipin; CNS; central nervous system; COPI; coat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; Coralsnake; Micrurus; Venom regeneration; Individual snake; Protein concentration; Enzyme activity; PLA2; phospholipase A2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; FFA; free fatty acid; PLA2; phospholipase A2; Carbon dioxide; Decapitation; Lipolysis; Lipidomics; Pentobarbital; Liquid chromatography-mass spectrometry; Post-sampling variation; Postmortem changes; Sample fixation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; AC; acid ceramidase; ACTH; adrenocorticotropic hormone; AMPA; alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; ASM; acid sphingomyelinase; BDNF; brain-derived nerve growth factor; CB1; cannabinoid 1 receptor; CDP-DAG; cytidine diphosphate diacylg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; AA; arachidonic acid; Aβ; fibrillar β-amyloid; ACC; acetyl-CoA carboxylase; Akt; protein kinase B; APP; amyloid precursor protein; ASAH2; neutral ceramidase; BA; benzyl alcohol; BBB; blood-brain-barrier; BMI; body mass index; BPM; bis(monoacylglycero)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; Gene turnover; Gene duplication; Selection; Phospholipase A2; Crotalinae; Reconciliation methods; Functional inferencePLA2, Phospholipase A2; NEOF, neofunctionalization; SUBF, subfunctionalization; EAC, Escape from Adaptive Conflict; PP, posterior probabi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; BHT; Butylated hydroxytoluene; t-BOOH; tert-Butyl hydroperoxide; DPPP; Diphenyl-1-pyrenylphosphine; DPPP-Ox; DPPP oxide; FRT; FLP recombinase target sites; GPx4; Glutathione peroxidase 4; lysoPL; Lysophospholipid; MeLOOH; Methyl linoleate hydroperoxides;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; EPO; evening primrose oil; LCFAs; long chain fatty alcohols; LPS; lipopolysaccharide; GC; gas chromatography; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; NO; nitric oxide; iNOS; inducible nitric oxide; TXB2; thrombaxane E2; PGE2; prostaglandine E2; T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; Cer; ceramide; CE; cholesterol esters; DAG; diacylglycerol; ELISA; enzyme-linked immunesorbant assay; ER; endoplasmic reticulum; Gb3; globotriaosylceramide; GlcCer; glucosylceramide; HG; hexadecylglycerol; LacCer; lactosylceramide; MS; mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; AhR; aryl hydrocarbon receptor; ARNT; aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator; BT; β-tubulin; CYP; cytochrome P450 monooxygenase enzymes; EF; elongation factor; GAPDH; glyceraldehyde 3-phosphate dehudrogenase; GR; glucocorticoid receptor; HSP; hea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; AA; arachidonic acid; ALA; α-linolenic acid; AP; Activator Protein; COX; cyclooxygenases; CYP; cytochrome P450; DHA; docosahexaenoic acid; DGLA; dihomo-gammalinolenic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; FABP7 (B-FABP); brain fatty acid binding protein; GFA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; ACE; angiotensin converting enzyme; ACh; acetyl-choline; BK; bradykinin; DAF-2 DA; 4,5-diaminofluorescein diacetate; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DMEM; Dulbecco's modified eagle's medium; DMSO; dimethylsulfoxide; FACS; fluorescence-activated cel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم فسفولیپاز ‏‎A2‎‏ ; BMP; bis(monoacylglycero)phosphate; CAD; cationic amphiphilic drug; DIP; drug induced phospholipidosis; GXVPLA2; group XV phospholipase A2; LPLA2; lysosomal phospholipase A2; MDCK; Madin Darby canine kidney; PDMP; d-threo-1-phenyl-2-decanoylamino-3-morpho