آشنایی با موضوع

از آنجا که مصرف مواد غذایی باید بر اساس نیاز بدن و به مقدار کافی باشد تا موجب بروز کمبود یا دریافت اضافی غذا و در نتیجه مشکلات ناشی از آن نگردد، دانستن مقدار و نوع مواد مغذی موجود در غذاها ضروری است. پیچیدگی غذای بشر باعث چالش‌های بسیاری در این زمینه شده و ارتباط آن با بیماری‌ها برای انسان به صورت یک معما درآمده و زمینه را برای مطالعات بسیار فراهم آورده است. غذاهایی که هر روز خورده می ‌شوند هزاران مواد شیمیایی ویژه دارند که برخی از آنها به خوبی شناخته شده و کمیت آن ارزیابی شده است و راجع به برخی دیگر اطلاعات ناقصی داریم و بقیه را اصلا نمی‌ شناسیم، بنابراین قابل اندازه‌گیری نیستند.
در این صفحه تعداد 1210 مقاله تخصصی درباره ترکیب مواد غذایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترکیب مواد غذایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; Chondrilla juncea; Cichorium intybus; Crepis; Hypochaeris radicata; Reichardia picroides; Sonchus; Taraxacum officinale; Tragopogon pratensis; Food analysis; Food composition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; Tea; Herbs; Infusions; Multi-elemental analysis; TXRF; Daily elemental intake; Principal component analysis; Food analysis; Food composition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; Furan fatty acids; Fresh herbs; Salvia officinalis; Anethum graveolens; Allium schoenoprasum; Origanum majorana; Rosmarinus officinalis; Petroselinum sp; Spinacia oleracea; GC/MS; Food analysis; Food composition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; PLS; partial least squares; RMSEC; root mean square error of calibration; RMSECV; root mean square error of cross validation; Food composition; Food analysis; Lycopene; Lycopersicon esculentum; Non-destructive assessment; Optical sensor; Partial least squ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; Dietary fibre; Fibre methods; Soluble fibre; Insoluble fibre; Food composition; Health benefits; Food analysis; Food composition database;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; Metrafenone (PubChem CID: 6451057); boscalid (PubChem CID: 213013); kresoxim-methyl (PubChem CID: 6112114); fenhexamid (PubChem CID: 213031); mepanipyrim (PubChem CID: 86296); Food analysis; Food composition; Tempranillo red wines; Fungicide effects; Colo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; Food analysis; Food composition; Food safety; Dispersive liquid-liquid microextraction; Chiral liquid chromatography-tandem mass spectrometry; Honey matrix; Solid-phase extraction; Triazole fungicides;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; A; CO2 assimilation rate; APX; ascorbate peroxidase; Ci; internal CO2 concentration; CAT; catalase; E; transpiration; EiC; instantaneous carboxylation efficiency; FW; fresh weight; gs; stomatal conductance; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; Food analysis; Infant milk formulae; Food composition; Mineral content; Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry; Multivariate analysis; Daily intakes; Greece;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; Food analysis; Conventional quality parameters; Sugars; Volatiles; Minerals; Food composition; Sweet cherries; Botanical differentiation; Geographical differentiation; Chemometrics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; Food analysis; Food composition; Pistacia vera; Pistachio oil; Pistachio flour; Minerals; Triglycerides; Sterols; Cultivar; Origin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; MANOVA; multivariate analysis of variance; Glc; glucose; Fru; fructose; Sac; saccharose (sucrose); Tre; trehalose; Mal; maltose; Ara; arabinose; Tur; turanose; Rib; ribose; Gent; gentiobiose; Ism; isomaltose; Pan; panose; Ismt; isomaltotriose; Malt; malto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; Garlic; Authenticity; Geographical origin; Metabolomics; High resolution mass spectrometry; Opls-Da; Classification; Food composition; Food analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; Food analysis; Food composition; Metal content; Crude polysaccharide; Antioxidant activity; Armillaria mellea; Boletus edulis; Cantharellus cibarius;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; USDA; United States Department of Agriculture; NDL; Nutrient Data Laboratory; NDI; Nutrient Database Improvement; QC; quality control; SFA; saturated fatty acids; MUFA; monounsaturated fatty acids; PUFA; polyunsaturated fatty acids; TFA; trans fatty acids
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; AGE; advanced glycation end product; ARP; Amadori rearrangement product; aw; water activity; CEL; N-ε-carboxyethyllysine; CML; N-ε-carboxymethyllysine; HMF; 5-hydroxymethylfurfural; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantification; MG-H1; methylgly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; Lutein (PubChem CID: 5281243); Acetone (PubChem CID: 180); Calcium chloride (PubChem CID: 5284359); Hydrochloric acid (PubChem CID: 313); Sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); Sodium chloride (PubChem CID: 5234); Sodium bicarbonate (PubChem CID: 516892);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; 2VD; 2-vinyl-4H-1,3-dithiin; DAS; diallyl sulfide; DADS; diallyl disulfide; DATS; diallyl trisulfide; DLLME; dispersive liquid-liquid microextraction; HPLC; high performance liquid chromatography; OSCs; organosulfur compounds; Garlic; Cooked garlic; Org
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; Iron (PubChem CID: 23925); Zinc (PubChem CID: 23994); X-ray fluorescence spectrometry; Micronutrient density; Potato; Iron; Zinc; Biofortification; Hidden hunger; Breeding; Food analysis; Food composition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; Lentil; Sugar alcohols; Raffinose-family oligosaccharides; Fructooligosaccharides; Resistant starch; Dehulling; Cooking; Cooling; Food analysis; Food composition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب مواد غذایی; Sodium fluoride (PubChem: CID 5235); Orthophosphoric acid (PubChem: CID 1004); Fluoride; Selective ion electrode; Refreshment drinks; Natural juices; Dietary intake; Risk assessment; Food analysis; Food composition;