آشنایی با موضوع

خصوصیات خاک (به انگلیسی: Soil properties) توده‌ای از مواد طبیعی با شرایط مناسب برای پرورش گیاهان که تحت تاثیر عوامل تخریبی (اثر عوامل جوی و موجودات ذره بینی) و عوامل سازنده (تشکیل مواد سمی و مشخص شدن افقهای مختلف) بوجود آمده است. خاکهای مناطق مختلف دارای خصوصیات یکسان نیستند. از خصوصیات شیمیایی مهم خاک، ظرفیت تبادل کاتیونی خاک، مقدار و شکل‌های مختلف عناصر غذایی خاک و یا واکنش خاک (pH) می‌باشد. ظرفیت تبادل کاتیونی خاک: ذرات کلوئیدی خاک یعنی رس و هوموس دارای ظرفیت تبادل کاتیونی مختلفی می‌باشند. این ذرات دارای بار منفی بوده و کاتیون‌های (یون‌های مثبت) مختلف که در واقع عناصر موجود در نمک‌های معدنی و کودهای شیمیایی هستند را در سطح خود نگهداری می‌کنند. چون این کاتیون‌ها با کاتیون‌های دیگر قابل تعویض یا تبادل هستند، به این پدیده تبادل کاتیونی گفته می‌شود. در اثر این عمل، عناصر غذایی که توسط ذرات کلوئیدی حفظ و نگهداری می‌شوند از شسته شدن محافظت می‌شوند و از دسترس گیاه خارج نمی‌شوند. ریشه‌ها و تارهای کشنده گیاه همواره با سطح کلوئیدهای خاک موجود در محلول خاک در تماس بوده و می‌توانند به تدریج عناصر و مواد غذایی را از محلول خاک یا مستقیماً از سطح کلوئیدها جذب کنند. البته باید توجه داشت که یون‌های منفی (آنیون‌ها) نیز به مقدار قابل توجهی در محلول خاک وجود دارند ولی این یون‌ها توسط ذرات کلوئیدی خاک جذب و تثبیت نمی‌شوند و از اینرو با انجام عملیات آبیاری پی در پی شستشه شده و از دسترس ریشه گیاه خارج می‌شوند. وقتی ریشه گیاه یک عنصر غذایی با بار مثبت مانند پتاسیم (K+)، کلسیم ((Ca2+، منیزیم (Mg2+)، آمونیوم ( NH4+)، آهن (Fe2+)، منیزیم (Mn2+)، مس (Cu2+)، روی (Zn2+ ) را از محلول خاک جذب می‌کند به ازای تعداد بار مثبت هر یون جذب شده، یک یا دو یون H+ آزاد می‌نماید. این موضوع اسیدی شدن خاک در اثر جذب کاتیون‌ها توسط ریشه را تشریح می‌کند. واکنش خاک (اسیدیته یا pH): واکنش خاک مربوط به اسیدی یا قلیایی بودن آن می‌باشد که لگاریتم منفی غلظت یون هیدروژن در خاک می‌باشد و از صفر تا چهارده متغیر است. خاکی که مقدار زیادی یون هیدروژن در سطح کلوئیدهای خود جذب کرده باشد دارای خاصیت اسیدی قوی و pH پایین است. خاک‌های قلیایی با اسیدیته بیشتر از 9 و خاک‌های خیلی اسیدی با اسیدیته کمتر از 4، محیط نامناسبی برای ریشه ایجاد می‌کند که مستقیماً اثر سمی بر ریشه گیاه دارد. اثرات غیر مستقیم اسیدیته روی خاک مربوط به قابلیت استفاده عناصر غذایی است. به عبارت دیگر اسیدیته خاک روی حلالیت مواد غذایی و شکل دسترسی آنها برای گیاهان دخالت دارد. برای مثال در خاک‌های اسیدی (7(pH< مواد غذایی مثل کلسیم و مولیبدن کمتر قابل استفاده هستند و حلالیت بعضی از عناصر غذایی مثل آهن، آلومینیوم و منگنز زیاد شده و باعث مسمومیت گیاه می‌شوند. حال آنکه در خاک‌های قلیایی (7(pH> عناصر غذایی مثل آهن، منگنز و روی کمتر قابل استفاده می‌باشند. به طور کلی بیشتر عناصر غذایی در 7>pH>6 قابل جذب هستند و از اینرو اغلب گیاهان در این محدوده بهترین رشد و عملکرد را دارند. بهترین خاک برای تولید محصولات گلخانه‌ای، خاکی با بافت سبک و متوسط یا شنی-لوم می‌باشد زیرا هم دارای عناصر و مواد غذایی لازم می‌باشد و هم از تخلخل و زهکشی خوبی برخوردار است. به طور کلی یک بستر کاشت مناسب باید داری ویژگی‌های زیر باشد: 1) دارای بافت و ساختمان مناسب باشد. 2) دارای مواد مغذی و معدنی باشد. 3) دارای مواد آلی باشد. 4) دارای منافذ کافی (تخلخل) بوده و از تهویه خوبی برخوردار باشد. 5) دارای زهکشی مناسب باشد. 6) دارای اسیدیته مناسب باشد. 7) دارای املاح (شوری) مناسب و متعادل باشد. 8) عاری از آفات و بیماری‌ها و بذور علف‌های هرز باشد. در چنین بستری عملیات کاشت بذر و کنترل‌ علف‌های‌ هرز و کنترل آفات و بیماری‌های ریشه‌ای بهتر انجام‌ می‌گیرد. در ضمن بین آب، هوا و مواد غذایی یک تبادل مناسب و متعادل بوجود می‌آید. مواد تشکیل دهنده خاک‌ها
در این صفحه تعداد 549 مقاله تخصصی درباره خصوصیات خاک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خصوصیات خاک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات خاک; Charcoal enriched soil; Kiln sites; Photosynthetic efficiency; Seed germination; Soil properties; Tree regeneration; SR14; survival rate at the first year (2014); SR15; survival rate at the second year (2015); Fv/Fm; maximum quantum yield for primary phot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات خاک; SOC; soil organic carbon; TT; tillage; NT; no-tillage; DOC; dissolved organic carbon; RDA; redundancy analysis; BD; soil bulk density; Water erosion; Soil properties; Soil organic carbon; Mineralization; Simulated rainfall;