آشنایی با موضوع

زهرابه یا توکسین مواد زیان آوری هستند که توسط موجودات زنده از جمله حیوانات، گیاهان، باکتری ها و قارچ ها تولید می شوند. این مواد در بعضی از خصوصیات از سموم صنعتى متمایز می باشند. در تولید آنها انسان دخالتی ندارد و به شکل کاملا طبیعی ساخته می شوند. توکسین ها به بخار تبدیل نمی شوند و در شرایط معمولی روی پوست غیر فعال می باشند (بجز مایکوتوکسین ها) و قدرت سمیت آنها نسبت به وزنشان بسیار زیاد است. بعضی از این عوامل مانند توکسین باکتری کلستریدیوم بوتولینوم از سمی ترین سموم شناخته شده در جهان می باشند به گونه ای که یک گرم از کریستال این توکسین در صورت پخش شدن و استنشاق، قدرت از بین بردن یک میلیون نفر را دارد. در دوران مدرن این مقادیر بالاتر از حد طبیعی هستند که به بدن ما آسیب می رسانند. یک بدن بیمار در واقع یک بدن مسموم است و سم در بدن عملکرد طبیعی تمام بافت ها را مختل می کند. افراد بیمار یا توکسیک خسته هستند زیرا مقدار زیادی از انرژی بدن صرف مقابله با سموممی شود. همه ما مقادیری از توکسین ها را بدن خود ذخیره داریم سموم در نسوج چربی تمام حیوانات انباشته می شوند. سموم و سلول های چربی را می توان با کم کردن وزن بدن، کاهش داد. توکسین های باکتری ها را به طور کلی می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: ۱- اندوتوکسین ها Endotoxins که از اجزای دیواره سلولی باکتریایی مانند غشاء خارجی،می باشد و پس از لیز باکتری، به درون محیط آزاد می شود که بارز ترین مثال آن لیپوپلی ساکارید باکتریایی در باکتری های گرم منفی می باشد ۲- دسته ی دیگر از توکسین های باکتریایی، اگزوتوکسین ها Exotoxins هستند که به طور عمده از جنس پروتئین بوده و به درون محیط زندگی باکتری ترشح می شوند. که خود از لحاظ عملکرد و مکانیسم به چندین کلاس تقسیم بندی می شوند. توکسینو ژنسیز Toxigenesis به معنای توانایی تولید توکسین می باشد که در بسیاری از باکتری های پاتوژن این توانایی دیده می شود. اگزوتوکسین باکتریایی معمولاً به محیط کشت و یا میزبان ترشح می شوند اما باکتری هایی هستند که جهت آزاد سازی اگزوتوکسین تولید شده درون سیتوپلاسم سلولی باید لیز شوند مانند عامل دیفتری، کورینه باکتریوم دیفتریا، که تا زمانیکه لیز نشود توکسین تولید شده درون سیتوپلاسم آزاد نمی شود. توکسین ها معمولاً در فاز لگاریتمی (Exponential growth) رشد باکتری ها ترشح می شوند و قاعدتاً هم از باکتری های زنده تولید می شوند اما همانطور که گفته شد در برخی موارد مانند باکتری دیفتری، توکسین پس از لیز باکتری در محیط آزاد می شود. تولید توکسین معمولاً برای باکتری ها اختصاصی است به طوریکه فقط کورینه باکتریوم دیفتریا تولید توکسین دیفتری می کند یا فقط کلستردیوم تتانی تولید توکسین تتانوس می کند. در این میان فقط گونه های ویرولانت (بیماری زا) باکتری توانایی تولید توکسین دارند و گونه های غیر بیماری زا و در اصطلاح غیر ویرولانت توانایی تولید توکسین را ندارند.
در این صفحه تعداد 703 مقاله تخصصی درباره توکسین، زهرابه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توکسین، زهرابه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توکسین، زهرابه; infection; toxic shock syndrome; Staphylococcus aureus; Streptococcus pyogenes; toxin; fever; hypotension; rash; erythroderma; desquamation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توکسین، زهرابه; Polymer ligand; Lipid nanoparticle; Toxin; Antidote; Histone; AAc; acrylic acid; Bis; N,N-methylene-bis-acrylamide; BPA; 3-benzylsulfanylthiocarbonylsulfanyl propionic acid; CHE; cholesterylhexadecyl ether; DAMPs; damage-associated molecular pattern molec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توکسین، زهرابه; CaV; Voltage-gated calcium channel; GMs; Gating modifier, gating-modifying peptide; Hd1a; μ-TRTX-Hd1a; KV; Voltage-gated potassium channel; LUV; Large unilamellar vesicle; NaV; Voltage-gated sodium channel; PBs; Pore blocker, pore blocking peptide; POPC;