آشنایی با موضوع

باکتریمی(به انگلیسی: Bacteremia) به معنى وجود باکترى در خون است. اهمیت باکتریمى متغیر بوده، معمولاً بى‌خطر مى‌باشد. باکتریمى گرم مثبت معمولاً نسبت به باکتریمى گرم منفى اهمیت کمتر و پیش‌آگهى بهترى دارد. سپتى‌سمى معمولاً به‌ معناى باکتریمى به‌همراه لکوسیتوز مى‌باشد، اما در عمل این تعریف کاملاً صادق نیست زیرا لکوپنى نیز مى‌تواند در عفونت دیده شود. منظور از باکتریمی حضور باکتری ها (نوعی میکروب ) در خون می باشد که می تواند درنتیجه ی اقدامات دندانپزشکی، پزشکی و یا عفونت ها باشد. داشتن مفصل و یا دریچه ی قلبی مصنوعی در بدن نیز ممکن است احتمال باکتریمی را بیشتر کرده و یا حتی موجب عفونت منتشر باکتریایی در بدن شود. به طور طبیعی باکتریمی علامت خاطی ندارد ولی گاهی اوقات می تواند در بافت های بدن موجب عفونت شده و علائم بروز کند. در صورتی که باکتریمی به دنبال کارهای معمولی مانند مسواک زدن و یا زخم شدن قسمتی از بدن رخ دهد موجب عوارض جدی نمی شود چراکه سیستم امنی به سرعت با میکروب ها مقابله کرده و آنها را از خون پاک می کند. با این حال اگر تعداد باکتری های وارد شده در خون زیاد باشد می تواند موجب عفونت منتشز و جدی در فرد شود،مخصوصا اگر سیستم ایمنی فرد از سلامت کافی برخوردار نباشد. باکتری هایی که از دست سیتم ایمنی در امان می مانند در قسمت هایی از بدن وارد شده و در آنجا رشد و تکثیر می کنند که تنجه ی آن چیزی جز عفونت نخواهد بود. از جمله قسمت هایی که مستعد تجمع باکتری ها هستند می توان به موارد زیر اشاره کرد: پرده های مغزی یا مننژ که تکثیر باکتری ها در این قسمت می تواند منجر به مننژیت شود. فضای بین پرده های اطراف قلب و ریه ها(پریکاردیت) سلول های دریچه قلبی و یا بافت خود قلب (اندوکاردیت عفونی) مفصل مصنوعی استخوان ها (استئومیلیت) ورود باکتری به خون که در حالت طبیعی محیطی استریل و عاری از میکروب است باعث بروز این شرایط شده ومی تواند عواقب وخیمی داشته باشد. در صورت بروز باکتریمی بستری بیمار در بیمارستان الزامی است و درمانهای سریع و وسیع آنتی بیوتیکی نیاز دارد. بیماریهای غیر مهاجم پنوموکوکی همچون ذات الریه در صورت توسعه و ورود میکروب به خون میتواند موجب بروز باکتریمی شوند. اصطلاح 'باکتریمی' به معنى وجود باکترى در خون است. اهمیت باکتریمى متغیر بوده، معمولاً بى‌خطر مى‌باشد. باکتریمى گرم مثبت معمولاً نسبت به باکتریمى گرم منفى اهمیت کمتر و پیش‌آگهى بهترى دارد. سپتى‌سمى معمولاً به‌ معناى باکتریمى به‌همراه لکوسیتوز مى‌باشد، اما در عمل این تعریف کاملاً صادق نیست زیرا لکوپنى نیز مى‌تواند در عفونت دیده شود.
در این صفحه تعداد 944 مقاله تخصصی درباره باکتریمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده باکتریمی
مقالات ISI باکتریمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; AST; Antimicrobial Susceptibility Test; BC; Blood Culture; BSI; Bloodstream Infection; ESBL; Extended-Spectrum b-Lactamase; ID; Identification; GNNF; Non Fermentative Gram Negative; ICU; Intensive-Care Unit; MALDI-TOF MS; Matrix-assisted laser desorption
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; Parenteral Nutrition; Ions; Metabolism; Complications; Bacteremia; Nutrición parenteral; Iones; Metabolismo; Complicaciones; Bacteriemia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; bacteremia; newborn; invasive infections; meningitis; BSI; Bloodstream infection; CLABSI; Central line-associated bloodstream infection; CoNS; Coagulase-negative staphylococci; E coli; Escherichia coli; EOS; Early-onset neonatal sepsis; GBS; Group B Strep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; Bacteremia; Sepsis; Antibiotics; Outcome; Survival; BSI; bloodstream infection; BSIMRS; bloodstream infection mortality risk score; OR; odds ratio; CI; confidence intervals; HR; hazards ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; Driveline infection; Cardiac device infection; Bacteremia; Bloodstream infection; INSTINCT; Combination therapy; Biofilm; BTT; bridging to transplantation; CA-SAB; community-acquired Staphylococcus aureus bloodstream infection; COHA-SAB; community onset-h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; Catheter-related infection; Catheter-related bacteremia; Nosocomial infection; Prevention; Peripheral venous catheter; Phlebitis; Bloodstream infection; Infección relacionada con catéteres; Bacteriemia por catéter; Infección nosocomial; Prevención; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; Hemocultivo; Bacteriemia; Matrix-Assisted Laser Desorption-Ionization Time-of-Flight; Sensibilidad a antibióticos; Bloodculture; Bacteremia; Matrix-Assisted Laser Desorption-Ionization Time-of-Flight; Antimicrobial susceptibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; Catheter-related infection; Catheter-related bacteremia; Nosocomial infection; Prevention; Peripheral venous catheter; Phlebitis; Bloodstream infection; Infección relacionada con catéteres; Bacteriemia por catéter; Infección nosocomial; Prevención; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتریمی; OPN; osteopontin; WT; wild-type; KO; knockout; SIRS; systemic inflammatory response syndrome; Osteopontin; Bacteremia; Pseudomonas aeruginosa;