آشنایی با موضوع

گلبول‌های قرمز به سلولهای قرمز خون مشهورند. و بیشترین سلولهای خونی را تشکیل می‌دهند. سلولهایی بدون هسته و مقعر‌الطرفین هستند. در شرایط طبیعی قطر آنها بطور متوسط 7. 5 میکرون می‌باشد. اگر اندازه سلول کوچکتر از 6 میکرون باشد میکروسیت و اگر بزرگتر از 9 میکرون باشد، ماکروسیت نامیده می‌شوند. حضور گویچه‌های قرمز با اندازه‌های مختلف در خون را آنیزوسیتوزیس Anisicytosis و حضور گویچه‌های قرمز با اشکال متفاوت در خون را پوی کیلو سیتوزیس Poikilocytosis می‌نامند. که در حالات مرضی دیده می‌شوند. تعداد گویچه‌های قرمز در حالت طبیعی در خون زنان 3. 6 تا 5. 5 میلیون در هر میکرولیتر و در خون مردان 4. 1 تا 6 میلیون در هر میکرولیتر می‌باشد. نسبت حجم سلولهای خون به کل خون برحسب درصد را هماتوکریت می‌نامیم. هماتوکریت در زنان سالم و بالغ 45 - 35 درصد و در مردان سالم و بالغ 50 - 40 درصد می‌باشد. ساختمان و کار گلبولهای قرمز گلبولهای قرمز سلولهایی مقعرالطرفین و قابل انعطاف هستند که ضمن عبور از مویرگها بهم چسبیده و به صورت میله‌ای استوانه‌ای درمی‌آیند که رولکس (Rouleaux) نامیده می‌شود. شکل ویژه و انعطاف پذیری زیاد گویچه‌های قرمز را به پروتئینهای محیطی ویژه‌ای نسبت می‌دهند که به سطح داخلی غشای اریترویسیتها چسبیده‌اند. برخی از بیماریهای ارثی خون مانند کروی یا بیضی شکل بودن گویچه‌های قرمز از نقص پروتئینهای فوق ناشی می‌گردد. غشای این سلولها همچنین حاوی رسپتورهای مربوط به گروههای خونی می‌باشد. گویچه‌های قرمز خون حاوی مولکول پیچیده‌ای به نام هموگلوبین می‌باشد. که از یک قسمت پروتئینی به نام گلوبین و یک رنگ دانه آهن‌دار به نام «هم» تشکیل شده است. گلوبین مرکب از 4 زنجیره پلی‌پپتیدی است که به هر زنجیره یک پورفیرین آهن‌دار متصل شده است. هموگلوبین به علت داشتن آهن که در حالت احیا شده می‌باشد. می‌تواند با اکسیژن و دی‌اکسید کربن ترکیب شده و به ترتیب آهن، هموگلوبین و کربامینو هموگلوبین تشکیل دهد. هموگلوبین با توجه به بالا بودن فشار اکسیژن در ریه ها، اکسی هموگلوبین در ریه‌ها تشکیل شده و پس از رسیدن به بافتها، اکسیژن جدا شده و دی‌اکسید کربن به آن متصل می‌گردد. بدین ترتیب امکان حمل اکسیژن از ریه به بافتها و دی‌اکسید کربن از بافتها به ریه امکان‌پذیر می‌گردد. عمر گلبولهای قرمز 120 روز می‌باشد. و پس از پایان این مدت بوسیله ماکروفاژهای طحال، کبد و مغز استخوان فاگوسیته می‌شوند. کاهش تعداد گویچه‌های قرمز در خون را کم خونی Anemia و افزایش گویچه‌های قرمز در خون را پلی سیتمی Polycytemia می‌نامند. تولید گلبولهای قرمز عمر متوسط گلبولهای قرمز خون 120 روز است برای این که میزان گلبولهای قرمز در خون ثابت بماند باید در هر ثانیه حدود یک میلیون گلبول قرمز در مغز استخوان ساخته شود. گلبولهای قرمز در دوره جنینی در کبد و طحال و گره‌های لنفاوی ساخته می‌شوند. اما در ماههای آخر دوره جنینی و پس از تولد تنها در مغز استخوان بوجود می‌آیند. در سالهای اول پس از تولد همه استخوانها گلبول قرمز می‌سازند ولی از حدود پنج سالگی به بعد تولید گلبول قرمز در استخوانهای دراز کاهش می‌یابد و سپس متوقف می‌شود و از آن به بعد بیشتر گلبولهای قرمز در مغز استخوانهای ستون مهره‌ها، سر، سینه و لگن تولید می‌شوند. در مغز استخوان بافت زاینده‌ای وجود دارد که با چند تقسیم سلولی گلبولهای قرمز را می‌سازد سلولهای زاینده در ضمن این تغییرات هسته خود را از دست می‌دهند و مقدار زیادی هموگلوبین در سیتوپلاسم خود می‌سازند. فعالیت ماهیچه‌ای، صعود به ارتفاعات و گرم شدن هوا، تولید گلبولهای قرمز را افزایش می‌دهند. سلولهای مولد گلبولهای قرمز در مغز استخوان نسبت به عواملی مانند اشعه‌های زیان آور مانند اشعه ایکس بسیار حساسند. و نخستین بخش بدن در مقابل اشعه ایکس که از کار می‌افتد همین بافت مغز استخوان است. کمبود ویتامین B12، آهن، نیز باعث کاهش تولید گلبولهای قرمز می‌شود.

در این صفحه تعداد 563 مقاله تخصصی درباره سلولهای قرمز خون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلولهای قرمز خون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; Red blood cells; Storage lesions; Oxidative stress; Antioxidants; Storage capacity; Globules rouges; Lésions de stockage; Stress oxydatif; Antioxydants; Capacité de stockage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; Large granular lymphocyte, Leukemia, CNS, Articular infiltration, Cat.; CBC; Complete Blood Count; CNS; Central Nervous System; COP; Cyclophosphamide, Oncovin, Prednisolone; CSF; Cerebrospinal Fluid; FeLV; Feline Leukemia Virus; FIV; Feline Immunodeficien
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; Ara-C; cytarabine; LA; lauric acid; LA-Ara; conjugation of cytarabine with lauric acid; LA-Ara NFs; LA-Ara nanofibers; AML; acute myeloid leukaemia; ALL; acute lymphoblastic leukaemia; lg P; oil/water partition coefficient; Ara-CTP; cytarbine triphosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; NDs; Neurodegenerative disorders; AD; Alzheimer's disease; PD; Parkinson's disease; SPPS; Solid-phase peptide synthesis; NAC; N-acetylcarnosine; ACP; santicancer peptides; RBCs; red blood cells; Neurodegenerative disorders; Anti-Cancer; Enzymes; Pepti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; Platelet-activating factor; Lipoprotein-associated phospholipase A2; Mediterranean Diet; Olive oil; Cardiovascular diseases; Fish; AT; acetyltransferase; BMI; body mass index; CVD; cardiovascular disease; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; GSN; gelsolin; pGSN; human recombinant plasma gelsolin; cGSN; cytoplasmic gelsolin; HSCs; hematopoietic stem cells; GATA-1; GATA-binding factor 1; VLA-4; very late antigen-4; ICAM-4; intracellular adhesion molecule-4; DLC-1; deleted in liver cancer-1; Rho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; arginase; nitric oxide synthase; reactive oxygen species; red blood cells; type 2 diabetes; ABH; 2 (S)-amino-6-boronohexanoic acid; dP/dt; the first derivative of left ventricular pressure; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; iNOS; inducible isoform
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; Niemann Pick type C; Lysosomal acid lipase deficiency; Osmotic haemolysis; Cholesterol-related lysosomal diseases; Screening test; red blood cells; RBC; lysosomal storage diseases; LSDs; Niemann-Pick type C disease; NPC; lysosomal acid lipase; LAL; lysoso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; AF; atrial fibrillation; ACT; activated clotting time; aPTT; activated partial thromboplastin time; b.i.d.; twice daily; dTT; diluted thrombin time; ECT; ecarin clotting time; FFP; fresh frozen plasma; FXa; factor X activated; INR; International Normalize
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; Mulberry leaf extract; Rat; Subacute toxicity; Genotoxicity; Ames assay; Micronucleus; Sperm abnormality; Safety assessment; 1,8-DHAQ; 1,8-dihydroxyanthraquinone; 2-AF; 2-aminofluorene; 4-NO; 4-nitro-O-phenylenediamine; ALB; albumin; ALP; alkalinephosphat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; CBC; complete blood count; BMP; basic metabolic panel; RDW; red cell distribution width; RBC; red blood cells; CV; cardiovascular; IMRS; Intermountain Mortality Risk Scores; CBC-RS; CBC risk score; PCI; percutaneous coronary intervention; LOS; length of s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; 15-PGDH; 15-hydoxyprostaglandin dehydrogenase; AA; arachidonic acid; AF; atrial fibrillation; AKI; acute kidney injury; Akt; alpha serine/threonine-protein kinase; ALA; alpha-linolenic acid; AMD; age-related macular degeneration; Ang II; angiotensin II; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; AMSC-CM; The amniotic mesenchymal stem cells- conditioned mediu; MCAO; middle cerebral artery occlusion; ICV; intracerebroventriculary; BBB; blood brain barrier; IL-6; interleukin 6; VEGF; vascular endothelial growth factor; HGF; hepatocyte growth factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; Licorice; Meta-analysis; Anti-obesity; Hypertension; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; BMI; body mass index; BUN; blood urea nitrogen; CI; confidence interval; DBP; diastolic blood pressure; HDL; HD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; FFP; Fresh Frozen Plasma; FXa; factor X activated; INR; International Normalized Ratio; NOAC; non-vitamin K antagonist oral anticoagulant; PCC; prothrombin complex concentrate; PCCa; prothrombin complex concentrate activated; RBC; red blood cells; rFVIIa;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; Children; Primary hyperlipidemia; Hazelnuts; Serum lipids; Omega-3 index; Erythrocyte fatty acids; BMI; body mass index; CVD; cardiovascular disease; CHILD; cardiovascular health integrated lifestyle diet; FA; fatty acid; FCHL; familial combined hyperlipi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; Red blood cells; Erythrocyte; Hypothermic storage; Blood manufacturing; Red cell filtration; Whole blood filtration; Donor characteristics; Membrane integrity; Storage lesion; Stopped-flow spectroscopy; RBC; red blood cell; CBS; Canadian Blood Services; W
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; Lyotropic liquid crystalline preconcentrates; Liquid crystalline phases; Sustained release; Phase transition; In situ gel; Artemisinin based combination therapy (ACT); ACT; artemisinin-based combination therapy; LUM; lumefantrine; LLCPr; lyotropic liquid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; Adenoviral dodecahedron; Virus-like particle; Drug delivery, drug resistance, in vivo imaging; Ad Dd; adenoviral dodecahedron; Ad3; adenovirus type 3; BBB; blood-brain barrier; DOX; doxorubicin; FBS; fetal bovine serum; FSC; forward scatter; HCC; hepato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; BAL; British Anti-Lewisite (dimercaprol); COX-2; cyclooxygenase-2; CWAs; Chemical warfare agents; CX; phosgene oxime (dichloroformoxime); DMPS; 2,3-dimercapto-1-propane- sulphonic acid; IL; Interleukins; LEW; Lewisite, [dichloro(2-chlorovinyl) arsine]; MA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; Rods; Biodegradable; Emulsion solvent evaporation; PLGA; ACD; anticoagulant acetate citrate dextrose; BSA; Bovine Serum Albumin; DCM; dichloromethane; DPBS; Dulbecco's phosphate-buffered saline; EDAC; N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; QE; quercetin equivalents; GAE; gallic acid equivalents; ABTS; 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid); BHT; butylated hydroxytoluene; RBC; red blood cells; AAPH; 2,2'-azobis(2-methyl-propionamidine) dihydrochloride; NDGA; nordihydroguaiar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; DC; dendritic cell; tolDCs; tolerogenic dendritic cells; PD-1; programmed cell death 1; PD-L1/PD-L2; programmed cell death ligand 1/2; 17XNL; nonlethal 17X strains; BCG; Mycobacterium bovis Bacillus Calmette Guérin; BMDCs; bone marrow-derived dendritic c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; BB; bilobalide; CE; collision energy; CPP; critical process parameter; CQA; critical quality attribute; CXP; collision cell exit potential; DMSO; dimethylsulfoxide; DP; declustering potential; EP; injection voltage; ESI−; negative ionization mode; FMEA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; Polyaniline; Biomaterials; Electrical conductivity; Biocompatibility; Electrical stimulation; aECM; artificial extracellular matrix; AFM; atomic force microscopy; ALP; alkaline phosphatase; APS; ammonium persulfate; [BMIM][BF4]; 1-butyl-3-methylimidazoliu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; Bloodstains; Age estimation; Time since deposition; Spectroscopy; Forensic science; 2D CoS; two-dimensional correlation spectroscopy; Al; aluminium; BPA; bloodstain pattern analysis; CCR; correct classification rate; CMYK; cyan, magenta, yellow, key (colo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; IPDs; inherited platelet disorders; PBQ; Pediatric Bleeding Questionnaire; VWD; von Willebrand disease; RBC; red blood cells; ISTH-BAT; International Society on Thrombosis and Haemostasis Bleeding Assessment Tool; Inherited platelet disorders; Inherited t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; CI; confidence interval; CLABSI; central line-associated blood stream infection; HAI; healthcare-associated infection; ICU; intensive care unit; MDR; multidrug resistant; MRSA; methicillin-resistant Staphylococcus aureus; RBC; red blood cells; SSI; surgic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; Propylene glycol (PG); Polyethylene glycol (PEG) 400; Pharmasolve (NMP); Combination vehicle; Tolerability; Safety; Rat; ALP; Alkaline Phosphatase; EDTA; Ethylene diamino tetra acetic acid; i.v; Intravenous; IVC; Individually ventilated cages; Kg; Kilogra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; fHb; free hemoglobin; NO; nitric oxide; SBC; stored blood cells; ASB; autologous salvaged blood cells; LIMA; left internal mammary artery; RBC; red blood cells; PWV; pressure wave velocity; AI; augmentation index; Blood transfusion; Free hemoglobin; Nitri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای قرمز خون; BV; blood volume; CABG; coronary artery bypass graft surgery; CPB; cardiopulmonary bypass; CSICU; cardiac surgery intensive care unit; pRBC; packed red blood cells; PV; plasma volume; RBC; red blood cells; RBCV; red blood cell volume;