آشنایی با موضوع

مرگ ناگهانی قلبی (Sudden cardiac death) یعنی اینکه بیمار به دلیل بیماری قلبی در مدت کمتر یک ساعت فوت کند. نمونه ساده آن این است که بیماری سکته قلبی می‌کند ولی کار او به بیمارستان و CUU نمی کشد. در همان میانه راه قلب وی کاملاً از کار می افتد و ظرف چند دقیقه مرگ کامل عارض می‌گردد. تقریباً هر بیماری می‌تواند باعث مرگ ناگهانی قلبی شود؛ اما به نوعی شایعترین علت آن بیماری عروق کرونر قلبی و تنگی ها و پلاکهای خاص آترومی داخل رگها می‌باشد. تابلوی چنین مرگی در بیشتر موارد به این صورت است که فرد به طور ناگهان یا متعاقب درد یا تپش قلب یا تنگی نفس هوشیاری خود را از دست می‌دهد، قلبش بعد از بی نظمی‌های خاصی( که به آن تپش بطنی و لرزش بطنی می‌گویند)، دچار ایست کامل می‌شود و بعد از چند دقیقه مغز و سایر اندامهای حیاتی از کار می‌افتند. اگر به چنین وضعیتی به موقع و درست رسیدگی شود ممکن است قلب بیمار بر گردد و جان او نجات پیدا کند. اقدامات نسبتاً ساده‌ای مانند ماساژ قلبی، تنفس دهان به دهان یک ضربه محکم به روی جناغ که توسط افراد کوچه و خیابان ممکن است انجام گیرد نقش اساسی در حفظ جان بیمار دارند. در این حال باید به اورژانس اطلاع داده شود تا به سرعت بیمار را به مراکز درمانی مجهز اعزام کنند تا ادامه اقدامات درمانی در آنجا صورت پذیرد. مرگ ناگهانی قلبی اغلب هیچگونه علایم هشدار دهنده قبلی و اختصاصی ندارند و بین شروع واقعه و افت سطح هوشیاری مدت زمان کوتاهی است که کمتر از یکساعت طول می کشد. و معمولا چند دقیقه بعد از ایست کامل قلبی مرگ بیو لوژیک رخ می دهد. شیوع مرگ ناگهانی قلبی یک تا دو مرگ به ازای هر 1000نفر است. اگر مرگ های کمتر از 24ساعت از شروع واقعه مرگ را در نظر بگیریم 30درصد کل مر گ ها ناگهانی است و 75درصد آنها قلبی است و 50 درصد مرگ های ناشی از بیماری عروق کرونر ناگهانی است ودر کمتر از یکساعت از شروع علایم رخ می دهد. شروع ایست قلبی ممکن است با علائم تیپیک یک واقعه حاد قلبی، همچون آنژین طول کشیده یا درد آغاز سکته قلب، تنگی نفس، شروع ناگهانی تپش قلب یا گیجی مشخص شود. با این حال در بسیاری از بیماران شروع ایست قلبی، ناگهانی و بدون علائم هشدار دهنده است، اما از بین رفتن کامل هوشیاری جزو لاینفک ایست قلبی است. تابلوی چنین مرگی در بیشتر موارد به این صورت است که فرد به طور ناگهانی یا متعاقب درد یا تپش قلب یا تنگی نفس، هوشیاری خود را از دست می‌دهد. قلبش بعد از بی‌نظمی‌های خاصی، دچار ایست کامل می‌شود و بعد از چند دقیقه مغز و سایر اندام‌های حیاتی از کار می‌افتند. بنابراین بعد از منگی‌ کوتاه‌مدت‌ و به‌ دنبال‌ آن‌ غش‌ کردن‌، بیمار‌ بیهوش می‌شود، نبض‌ لمس‌ نمی‌شود، تنفس‌ نیز اغلب متوقف‌ می‌شود. پوست‌ به‌ رنگ‌ آبی‌ - سفید در می‌آید و مردمک چشم‌ها نیز گشاد می‌شوند.
در این صفحه تعداد 1290 مقاله تخصصی درباره مرگ ناگهانی قلبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده مرگ ناگهانی قلبی
مقالات ISI مرگ ناگهانی قلبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ناگهانی قلبی; ARVD; arrhythmogenic right ventricular dysplasia; RV; right ventricular; SCD; sudden cardiac death; LV; left ventricle; CMR; cardiovascular magnetic resonance; ICD; implantable cardioverter defibrillator; AC; arrhythmogenic ardiomyopathy; TTE; transthorac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ناگهانی قلبی; BMI; body mass index; CHD; coronary heart disease; CVD; cardiovascular disease; ECG; electrocardiographic; HR; hazard ratio; MHNW; metabolically healthy normal weight; MHO; metabolically healthy obese; MHOO; metabolically healthy overweight/obese; MUNW; m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ناگهانی قلبی; Barth syndrome; TAZ gene; dilated cardiomyopathy; whole exome sequencing; mitochondrial disease; sudden cardiac death; CL; Cardiolipin; ETC; Electron transport chain; MLCL; Monolysocardiolipin; RT-PCR; Reverse transcription polymerase chain reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ناگهانی قلبی; AA; atheromatous atherosclerosis; AP; atherosclerotic plaque; α-SMA; α-smooth muscle actin; CAD; coronary artery disease; γ-SMA; γ-smooth muscle actin; h-CaD; heavy-caldesmon; IEL; internal elastic lamina; NAA; non-atheromatous atherosclerosis; SCD; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ناگهانی قلبی; AHA; American Heart Association; aSCD; aborted sudden cardiac death; ATP; anti-tachycardia pacing; CMR; cardiovascular magnetic resonance scanning; CHD; coronary heart disease; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; ECG; electrocardi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ناگهانی قلبی; Inherited cardiac conditions; Multidisciplinary units; Sudden cardiac death; Forensic pathology; Cardiopatías familiares; Unidades multidisciplinares; Muerte súbita cardiaca; Patología forense;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ناگهانی قلبی; Chronic kidney disease; Sudden cardiac death; Strain; LV mechanical dispersion; AUC; Area under the curve; CKD; Chronic kidney disease; GLS; Global longitudinal strain; ICD; Implantable cardioverter-defibrillator; LV; Left ventricular; LVEF; Left ventricu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ناگهانی قلبی; hypoglycemia; sudden cardiac death; syndactyly; Timothy syndrome; T-wave alternans; ventricular fibrillation; ACA; aborted cardiac arrest; AED; automatic external defibrillator; AV; atrioventricular; CHD; congenital heart disease; CIED; cardiac implantabl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ناگهانی قلبی; Anomalous aortic origin of the coronary artery; Sinus of Valsalva; Interarterial course; Cardiac surgery; Origem aórtica anómala da artéria coronária; Seio de Valsalva; Trajeto interarterial; Cirurgia cardíaca; ACS; acute coronary syndrome; ACAOS; an
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ناگهانی قلبی; cardiac magnetic resonance; perfusion; prognosis; quantitative perfusion analysis; AHA; American Heart Association; CABG; coronary artery bypass grafting; CMR; cardiac magnetic resonance; IQR; interquartile range; LGE; late gadolinium enhancement; MBF; my
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ناگهانی قلبی; Coronary artery anomalies; Anomalous aortic origin of a coronary artery; Anomalous origin of coronary arteries from the pulmonary artery; Sudden cardiac death; Anomalias das artérias coronárias; Anomalias da origem das artérias coronárias na aorta; An
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ناگهانی قلبی; Miocardiopatías; Muerte súbita cardiaca; Asociación genotipo-fenotipo; Secuenciación masiva; Cardiomyopathies; Sudden cardiac death; Genotype-phenotype association; Massive sequencing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ناگهانی قلبی; arrhythmia; genome editing; induced pluripotent stem cells; long QT syndrome; variant of uncertain significance; AP; action potential; APD; action potential duration; Cas9; CRISPR-associated protein 9; CRISPR; clustered regularly interspaced short palindr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ناگهانی قلبی; SLE; systemic lupus erythematosus; RA; rheumatoid arthritis; C3; complement factor 3; IgM, IgG; IgA immunoglobulin M, G, A; APS; antiphospholipid syndrome; anti-Ro/SSA; anti-Sjögren syndrome-related antigen A; HF; heart failure; CVD; cardiovascular disea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ناگهانی قلبی; anomalous coronary artery; congenital heart disease; congenital heart surgery; sudden death; pediatrics; AAOCA; anomalous aortic origin of a coronary artery; Abnl; abnormal; AI; aortic insufficiency; ALCA; anomalous left coronary artery arising from the r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ناگهانی قلبی; 6MWT; 6-Minute Walk Test; AACE; American Association of Clinical Endocrinologists; ACE; American College of Endocrinology; ADT; androgen deprivation therapy; BMI; body mass index; BRS; baroreflex sensitivity; CAC; coronary artery calcium; CAD; coronary ar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ناگهانی قلبی; ARVC; ARVD; diagnosis; genetics; imaging; 2D; 2-dimensional; 3D; 3-dimensional; 4D; 4-dimensional; ARVC/D; arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia; CT; computed tomography; DCM; dilated cardiomyopathy; ECG; electrocardiography; LBBB; lef