آشنایی با موضوع

ماست سل ها سلولهای بزرگی هستند که به تعداد زیاد در بافت همبند یافت می شوند وظیفه اصلی ماست سل ها ذخیره واسطه های شیمیایی است که در جریان واکنش های آلرژیک آنها را آزاد می سازند و مهم ترین واسطه های شیمیایی مترشحه بوسیله ماست سل ها، هپارین و هیستامین می باشند. هپارین یک ماده ضد انعقاد خون است که در متابلیسم چربی ها نیز دخالت دارد. هیستامین ماده ای است که با گشاد کردن مویرگها وافزایش نفوذپذیری آنها سبب قرمزی و تورم موضعی می شود و با منقبض کردن عضلات صاف دیواره برونشیولهای تنفسی، مشکل تنفسی ایجاد می کند. این عوارض در مجموع واکنش آلرژیک نامیده می شوند. واکنش آلرژیک در افراد حساس شده شدید می باشد و آنافیلاکسی نامیده می شود که ممکن است منجر به شوک آنافیلاکسی و یا حتی مرگ شود. کلوترین ماده دیگری است که توسط ماست سلها ترشح می شود و باعث انقباض آهسته عضلات صاف می گردد و از دیگر مواردی که توسسط ماست سل ها ترشح می شوند، فاکتور جذب کننده ائوز ینوفیلی، فاکتور محرک پلاکتها و پروستاگلاندین ها را می توان نام برد. ترشح ماست سل ها در پاسخ به مواد آلرژن، با دخالت عوامل ایمنی صورت می گیرد. بدین معنی که غشاء ماست سلها حاوی رسپتورهای متعدد برای نوعی از آنتی بادی مترشحه توسط پلاسماسل بنام JgE می باشد. JgE مترشحه، در پاسخ به یک ماده آلرژن به رسپتورهای سطح ماست سل چسبیده و در آن حالت باقی می ماند. در این شرایط اتصال آنتی ژن با آنتی بادیهای سطح ماست سل سبب تخلیه سریع و ناگهانی گرانولهای ماست سل می شود. به همین دلیل عکس العمل بدن نسبت به ورود مجدد مواد آلرژیک شدید تر و خطرناکتر می باشد و ماست سلها از سلولهای اجدادی مغز استخوان منشأ می گیرند و به نظر می رسد سلولهای اجدادی ماست سلها در خون گردش می کنند و پس از ورود به بافت همبند به ماست سل تمایز می یابند. هم ماست سل ها و هم بازوفیل ها دارای دانه های سیتوپلاسمی ویژه ای بوده که واسطه های التهابی را در خود ذخیره می کنند. آزاد سازی خارج سلولی این واسطه ها تحت عنوان degranulation شناخته شده و توسط عوامل زیر رخ می دهد: – تخریب فیزیکی مانند دمای بالا، آسیب مکانیکی، اشعه یونیزه شده و … – مواد شیمیایی مانند سموم، زهر و پروتئاز. – واسطه های درونی شامل پروتئاز بافتی، پروتئین های کاتیونی مشتق شده از ائوزوفیل ها (eosinophils) و نوتروفیل ها – مکانیزم های ایمنی وابسته یا غیر وابسته به IgE. شاید با تجمع IgE و پیوند آنها به گیرنده با تمایل بسیار بالای FcRI روی سطح این سلول ها. در حالت غیر وابسته IgE، پپتید های C5a، C3a و C4a تشکیل شده و پس از آن آزاد سازی واسطه ها آغاز می شود. دو دسته مواد واسطه التهابی توسط سلول های ماست و بازوفیل ها ترشح می شود. واسطه هایی که در دانه های درون سلولی ذخیره شده و پس از فعال سازی ترشح می شوند شامل آمین های بیوژنیک مانند هیستامین ها، پروتئازهای خنثی، سولفات ها و هپارین ها. هیستامین های آزاد شده روی گیرنده های H1، H2 و H3 سلول ها و بافت ها عمل نموده و سریعا در خارج سلول سوخت و ساز می شوند. تعداد سلول های ماست و بازوفیل ها در محل التهاب افزایش می یابد. جهت دسترسی به این نواحی بازوفیل ها بایستی از خون به محل بافت مهاجرت کند. مهمترین مرحله در این فرایند چسبیدن سلول ها به غشاء رگ و قلب می باشد. چسبیدن سلول ها توسط گیرنده های چسبنده روی سطح بازوفیل و ماست سلول ها بوده و پس از اتصال با تحریک سازی سلول ها، سایتوکان (TNF- و IL-4) ترشح شده که چسبندگی را افزایش میدهد. افزایش تعداد سلول های ماست و بازوفیل ها و ترشح مواد در محل التهاب موجب از بین رفتن جراحت شده و با شدت گرفتن می تواند سبب پاسخ التهابی مزمن گردد. بنابراین دست کاری چسبندگی سلول های ماست و بازوفیل ها می تواند یک استراتژی موثر در کنترل غلبه بر پاسخ التهابی و آلرژیک است.
در این صفحه تعداد 1216 مقاله تخصصی درباره ماست سل ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده ماست سل ها
مقالات ISI ماست سل ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماست سل ها; Cultured decidua-derived mast cells; Decidua; FcεRI; Mast cell; Pregnancy; Ab; antibody; CB; cord blood; EIA; enzyme immunoassay; EM; electron microscopic analyses; IL; interleukin; IMDM; Iscove's modified Dulbecco's medium; m; monoclonal; MCs; mast cell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماست سل ها; ROS; Reactive oxygen species; NRBC; normal RBC; t-BHP; tert-butyl hydroperoxidase; CFSE; carboxyfluorescein succinimidyl ester; RBL-2H3; Rat Basophilic Leukaemia mast cell; BMMCs; bone marrow derived mast cells; PMC; peritoneal mast cell; PS; phosphatidyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماست سل ها; Food allergy; Free glycine; Mouse model of cow's milk allergy; Mast cells; Basophils; mMCP-1; Mouse mast cell protease-1; CMA; cow's milk allergy; IEC; Intestinal epithelial cells; Ig; immunoglobulin; AA; amino acid; CEAA; conditional essential amino acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماست سل ها; Dopaminergic (DA) neurons; Inflammatory mediators; Mast cells; Parkinson's disease; Substantia nigra; Transglutaminase 2; BMMCs; Bone marrow-derived mast cells; DA neurons; Dopaminergic neurons; DAT; dopamine transporter; LTs; Leukotrienes; MAOB; Monoamin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماست سل ها; mast cells; degranulation; Mas-related G protein-coupled receptor X2; IL-33; adhesion G protein-coupled receptor E2; tryptase; allergy; mastocytosis; ADGRE2; Adhesion G protein-coupled receptor E2; CPA3; Carboxypeptidase 3; CTMC; Connective tissue m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماست سل ها; Adult-onset asthma; severe asthma; gene set variation analysis; phenotyping; transcriptomics; mechanisms; eosinophils; mast cells; ILC3; dES; Difference in enrichment scores; ES; Enrichment score; GSVA; Gene set variation analysis; ILC3; Group 3 innate ly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماست سل ها; Anaphylaxis; basophil activation test; diagnosis; food allergy; mast cells; mast cell activation test; peanut allergy; AUC; Area under the curve; BAT; Basophil activation test; CD-sens; Threshold sensitivity; CRTH2; Chemoattractant receptor-homologous m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماست سل ها; MCs; Mast cells; CIA; Collagen-induced arthritis; ACPA; anti-citrullinated protein antibodies; RF; Rheumatoid Factor; DT; Diphtheria Toxin; DTR; Diphtheria Toxin Receptor; Mast cells; Rheumatoid arthritis; Immune modulation; Biomarkers; Stratified medicin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماست سل ها; Mast cells; Recruitment; Optical reporter gene imaging; Lung tumor lesion; Glucose metabolism; 18F-fluorodeoxyglucose; MCs; mast cells; BLI; bioluminescence imaging; 18F-FDG; 18F-fluorodeoxyglucose; effluc; enhanced firefly luciferase; PGD2; prostaglandin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماست سل ها; Intestinal Permeability; Bacteria; Ketotifen; Inflammation; 51Cr-edta; 51chromium (Cr)-edta; Escherichia coli; E coli; HCs; healthy controls; IBS; irritable bowel syndrome; IBS-C; IBS with constipation; IBS-D; IBS with diarrhea; IBS-M; IBS with mixed sto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماست سل ها; IgE; mast cells; anaphylaxis; humanized mice; tryptase; peanut allergy; APC; Antigen-presenting cell; HSC; Hematopoietic stem cell; huNSG; Humanized nonobese diabetic severe combined immunodeficient common gamma chain-deficient stem cell factor; NOD; No
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماست سل ها; RANTES; regulated upon activation normal T cell expressed and secreted [31,34]; OX40L; OX40 ligand; SMC; smooth-muscle cell; MIP-1α; macrophage inflammatory protein-1α; MHC; major histocompatibility complex; EC; endothelial cell; Th; T helper; Treg; reg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماست سل ها; Histamine; Compound 48/80; Gilthead seabream; Vaccination; AGs; acidophilic granulocytes; Co 48/80; compound 48/80; HK; head kidney; hkVa; heat-killed Vibrio anguillarum; MCs; mast cells; MFI; mean fluorescence intensity; PE; peritoneal exudate; PI; propi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماست سل ها; Allergy; mast cells; degranulation; cytokines; pyruvate dehydrogenase; microphthalmia transcription factor; asthma; mitochondria; AHR; Airway hyperresponsiveness; BALF; Bronchoalveolar lavage fluid; BMMC; Bone marrow-derived mast cell; CBMC; Cord bloodâ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماست سل ها; AMPs; antimicrobial peptides; ETR; erythematotelangiectatic rosacea; hTCEpi; telomerase-immortalized human corneal epithelial cell line; MC; mast cells; KLK5; kallikrein 5; PPR; papulopustular rosacea; PRR; pattern recognition receptors; TLR; toll-like re