کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
2668773 1141028 2014 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Necrotizing soft tissue infections developing from pressure ulcers
ترجمه فارسی عنوان
عفونت‌های نکروزکننده بافت نرم که از زخم‌های فشاری (بستر) ایجاد شده‌اند
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

روش‌ها

موارد 

تعریف و تشخیص عفونت‌های نکروزکننده بافت‌های نرم که از زخم‌های فشاری ایجاد می‌شوند

نتایج 

مشخصات بیمار

شکل 1. نمایش شماتیک معیارهای تشخیص زخم‌های فشاری آلوده و عفونت‌های نکروزکننده بافت نرم که از زخم فشاری ایجاد می‌شوند A، عفونت نکروزکننده بافت نرم که از یک زخم فشاری ایجاد می‌شود. نکروز بافت بعد از آسیب اولیه‌ای که از فشار بیش از حد بر روی برآمدگی استخوانی ایجاد می‌شود؛ افزایش می‌یابد. PU، زخم فشاری؛ B زخم فشاری آلوده، نکروز بافت در ابتدا به جراحت ایسکمیک که ناشی از فشار است؛ محدود شده است. 

تشخیص عفونت‌های نکروزکننده بافت نرم که از زخم‌های فشاری ایجاد می‌شوند

جدول 1. مشخصات بیماران و زخم‌ها

جدا کردن باکتری از بافت نکروتیک عمیق

شکل 2. موارد نمونه از عفونت‌های نکروزکننده بافت نرم که از زخم‌های فشاری و زخم‌های فشاری آلوده به وجود آمده بودند. (A) عفونت نکروزکننده‌ی بافت نرم ناشی از زخم فشاری در یک زن 98 ساله. باکتری‌های جدا شده از بافت‌های عمیق پروتئوس ولگاریس و Enterococcus faecalis بودند. جراحت‌های قابل‌لمس  که حاوی گاز بودند؛ با علامت مشخص شده‌اند. (B) بعد از دبریدمان جراحی: نکروز به فاسیا رسیده بود. بافت عمیق به دلیل انعقاد خون، دارای ظاهری خاکستری بود. (C) عفونت نکروزکننده بافت نرم که فنوتیپی شبیه گانگرن گازی ناشی از زخم فشاری در استخوان خاجی که در یک زن 71 ساله رخ داده است را نشان می‌دهد. باکتری‌های جدا شده از بافت‌های عمیق از گونه Bacteroides fragilis بودند. (D) زخم بعد از دبریدمان جراحی نشان داده شده است. (E) یک زخم فشاری آلوده در یک زن 92 ساله. (F) بعد از دبریدمان، بافت عمیق بر خلاف فاسیت نکروزشونده، تنها ظاهری زردرنگ‌ نشان می‌دهد.

درمان و نتایج آن

جدول 2. پاتوژن‌های باکتریایی جدا شده از عفونت‌های نکروزکننده بافت نرم که از زخم‌های فشاری به وجود آمده بودند.

بحث

جدول 3. درمان و نتایج بالینی بیماران مبتلا به عفونت‌های نکروزکننده بافت نرم که از زخم‌های فشاری به وجود آمده بودند.
ترجمه چکیده
هدف این مطالعه: عفونت‌های نکروزکننده بافت نرم (STIs) عوارض جدی هستند که ممکن است ناشی از زخم فشاری باشند. با این حال، مطالعات کمی در مورد این موضوع مهم وجود دارد. علاوه بر این، معیارهای تشخیصی عفونت‌های نکروزکننده بافت نرم ناشی از زخم‌های فشاری و زخم‌های فشاری آلوده به خوبی تشخیص داده نشده‌اند. روش‌ها: ما بر اساس یافته‌های بالینی، عفونت‌های نکروزکننده بافت نرم را که ناشی از زخم‌های فشاری هستند؛ تشخیص دادیم. بر اساس این تشخیص، ما به صورت گذشته‌نگر ، سوابق بالینی 24 بیمار مسن مبتلا به این بیماری را آنالیز کردیم تا سن، جنس، بیماری‌های‌ همراه ، یافته‌های آزمایشگاهی، محل زخم، باکتری‌شناسی و نتایج درمان را تعیین کنیم. نتایج: در جمعیت مورد بررسی، عفونت‌های نکروزکننده بافت نرم که از زخم‌های فشاری به وجود آمده بودند؛ بر روی استخوان خاجی قرار داشتند. زوال عقل و دیابت شیرین نیز به فراوانی در بیماران مبتلا به عفونت‌های نکروزکننده بافت نرم مشاهده شد. میانگین امتیاز شاخص خطر آزمایشگاهی برای فاسیت نکروز‌شونده (LRINEC)، نسبتا پایین بود. کشت‌ باکتریایی از بافت‌های عمیق به جزء یک مورد، عفونت‌های ناشی از باکتری‌های‌ گرم مثبت کوکسی و گرم منفی باسیل را نشان داد. پاتوژن‌های بی‌هوازی از 18 بیمار (72%) جدا شده بودند و 7 بیمار (29%) باکتریمی (وجود باکتری در خون) را بروز دادند. هیچ از بیماران تا قبل از این زخم‌هایی که بافت‌ گرانولار را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ نشان نداده بودند. در بیشتر موارد، عمل جراحی همراه با درمان آنتی باکتریال شامل کرباپنم یا سفم داخل وریدی با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه‌گیری: عفونت‌های نکروزکننده بافت نرم ناشی از زخم‌های فشاری عمدتا توسط پاتوژن‌های متعدد ایجاد می‌شوند و علائمی بروز می‌دهند که از فاسیت نکروز‌شونده که توسط استرپتوکوک گروه A ایجاد می‌شود؛ خفیف‌تر هستند.
موضوعات مرتبط
علوم پزشکی و سلامت پزشکی و دندانپزشکی مراقبت های ویژه و مراقبتهای ویژه پزشکی
چکیده انگلیسی

Aim of the studyNecrotizing soft tissue infections (STIs) are serious complications that may arise from pressure ulcers. However, there are few studies on this important issue. In addition, diagnostic criteria for necrotizing STIs developing from pressure ulcers and infected pressure ulcers are not well established.MethodsWe defined necrotizing STIs developing from pressure ulcers based on clinical findings. Based on the definition, we retrospectively analyzed the medical records of 24 elderly patients with this condition to determine patient age, gender, comorbid disease, laboratory findings, wound location, bacteriology, and treatment outcomes.ResultsIn the examined population, necrotizing STIs developed primarily from pressure ulcers over the sacrum. Dementia and diabetes mellitus were also frequently observed in patients with necrotizing STIs. The average Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis (LRINEC) score was relatively low. Bacterial cultures from the debrided deep tissues exhibited mixed infections of gram-positive cocci and gram-negative bacilli, except 1 case. Anaerobic pathogens were isolated from 18 patients (72%), and 7 patients (29%) developed bacteremia. None of the cases were preceded by wounds dominated by granulation tissue. Surgical intervention, combined with antibacterial therapy involving intravenous carbapenem or cephem, was successfully used in most cases.ConclusionNecrotizing STIs arising from pressure ulcers are generally caused by mixed pathogens and exhibit symptoms that are milder than those of necrotizing fasciitis caused by group A Streptococcus.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Tissue Viability - Volume 23, Issue 1, February 2014, Pages 1–6
نویسندگان
, , ,