آشنایی با موضوع

سلول‌های T و یا لنفوسیت های T به گروهی از گلبول‌های سفید خونی که به عنوان لنفوسیت‌ها شناخته می‌شوند متعلق است و نقش اصلی و مرکزی را در ایمنی سلولی ایفا می‌کند. آن‌ها بوسیله‌ی گیرنده‌های سلول‌های T موجود بر سطح سلول‌ها از دیگر لنفوسیت‌ها، مانند سلول‌های B و سلول‌های کشنده‌ی ذاتی تشخیص داده می‌شوند. گیرنده لنفوسیت تی T cell receptor به اختصار TCR مولکولی است که بر روی سطح لنفوسیت تی قرار دارد. به هنگام فرایند شناسایی پادگن مانند لیگاند (بیوشیمی) با وابستگی کم نسبت به گیرنده لنفوسیت تی عمل می‌کند، بنابراین یک پادگن ممکن است توسط تعداد بسیاری از گیرنده‌های لنفوسیت تی شناسایی شود یا یک گیرنده لنفوسیت تی ممکن است تعداد بسیاری از پادگن‌ها را شناسایی کند. گیرنده لنفوسیت تی از ۲ رشته پروتئینی مجزا تشکیل شده است که در ۹۵٪ لنفوسیت‌های تی شامل رشته پروتئینی آلفا (α) و رشته پروتئینی بتا (β) می‌باشد و در ۵٪ دیگر شامل رشته پروتئینی گاما (γ) و رشته پروتئینی دلتا (δ) می‌باشد. این نسبت‌های رشته‌های پروتئینی به هنگام بیماری و در طول فرایند رشد بدن ممکن است تغییر کنند. هنگامی که گیرنده لنفوسیت تی با پادگن پپتیدی و مجموعه سازگاری بافتی اصلی برخورد می‌کند، توسط مجموعه‌ای از فرایندهای بیوشیمیایی دربرگیرنده فعالیت عواملی چون آنزیم ها، گیرنده‌های مشترک، مولکول های تخصصی آداپتور و عوامل های رونویسی (ژنتیک) فعال می شود.
در این صفحه تعداد 958 مقاله تخصصی درباره گیرنده لنفوسیت T که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گیرنده لنفوسیت T (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; LCNEC; large cell neuroendocrine lung carcinoma; TCR; T-cell receptor; CDR; complementarity-determining region; HD; Hamming distance; OS; overall survival; Vβ; variable region of the T-cell receptor beta-chain; Large cell neuroendocrine lung carcinoma; T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Influenza virus; asthma; hygiene hypothesis; effector memory cells; heterologous immunity; BAL; Bronchoalveolar lavage; BLAST; Basic Local Alignment Search Tool; CD62L; CD62 ligand; dpi; Days postinfection; HBV; Hepatitis B virus; HDM; House dust mite; H1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Flow cytometry; Intracellular protein; Monoclonal antibody; Primary immunodeficiency disease; Surface protein; ADA; adenosine deaminase; ALPS; autoimmune lymphoproliferative syndrome; APECED; autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Mucosal immunity; oral tolerance; dendritic cells; regulatory T cells; allergy; ALDH; Aldehyde dehydrogenase; APC; Antigen-presenting cell; BALF; Bronchoalveolar lavage fluid; cDC; Conventional dendritic cells; CFA; Complete Freund adjuvant; DC; Dendritic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Gene therapy; Omenn syndrome; autoimmunity; lentiviral vector; Rag genes; AIRE; Autoimmune regulator; BAFF; B cell-activating factor; BM; Bone marrow; GT; Gene therapy; HSCT; Hematopoietic stem cell transplantation; Lin−; Lineage negative; LV; Lentivi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; APC; Antigen presenting cells; CIMP; CpG island methylator phenotype; CIN; chromosomal instability; CRC; colorectal cancer; CTLA-4; cytotoxic T lymphocyte-associated protein 4; DAMPs; danger-associated molecular patterns; FDA; US Food and Drug Administr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Arthropod; Crustacean; Copepod; Teleost; T-cell; Inflammation; NCCRP-1; non-specific cytotoxic cell receptor protein 1; LsRVs; Lepeophtheirus salmonis rhabdoviruses; TLR; Toll-like receptor; LsVF; LsRV free lice strain; LsV; lice strain carrying both LsRV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; γc; common gamma chain, CD132; IL; interleukin; sγc; soluble form of common gamma chain; JAK; Janus-activated kinase; STAT; signal transducer and activator of transcription; T-ALL; T-cell acute lymphocytic leukemia; B-ALL; B-cell acute lymphocytic leuke
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Psoriasis; psoriatic arthritis; autoantigens; IL-17; IL-23; secukinumab; ixekizumab; brodalumab; tildrakizumab, guselkumab, and risankizumab; ADAMTSL5; A disintegrin-like and metalloprotease domain containing thrombospondin type 1 motif-like 5; AMP; Antim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Hepersensitivity; Severe cutaneous adverse reactions; Drug-induced liver injury; Human leukocyte antigen; Reactive metabolites; Hapten concept; p-i concept; Altered peptide repertory concept; APC; antigen presenting cell; BB; Bandrowski's base; DILI; drug
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; CLEC2B; C-type lectin domain family 2, member B; dChip; DNA-Chip analyzer; FCC; focal chemoattractant chamber; fMLP; N-formylmethionyl-leucyl-phenylalanine; GBS; Group B streptococcal; HBSS; Hank's Balanced Salt Solution; IL; interleukin; iNOS; inducible
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Immunology; primary immunodeficiency; whole-exome sequencing; hematopoietic stem cell transplantation; common variable immunodeficiency; severe combined immunodeficiency; hyper-IgE syndrome; AIP1; Actin-interacting protein 1; APDS; Activated PI3Kδ syndro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Chronic rhinosinusitis with nasal polyps; aspirin-exacerbated respiratory disease; Staphylococcus aureus enterotoxin; superantigen; superantibody; basophil; 7-AAD; 7-Aminoactinomycin D; AERD; Aspirin-exacerbated respiratory disease; CDR; Complementarity-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Systems biology; Immunotherapy; Cancer genomics; Whole exome sequencing; RNA sequencing; T-cell receptors; Neoantigens; HLA typing; Immuno-predictive score; CTL; Cytotoxic T-lymphocyte; HLA; Human leukocyte antigen; HTS; High-throughput sequencing; IHC; i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; BCG vaccine; cancer vaccines; cell cycle checkpoints; immunotherapy; urologic neoplasms; AE; adverse event; APC; antigen presenting cell; BCG; bacillus Calmette-Guérin; CAR; chimeric antigen receptor; CIS; carcinoma in situ; CTA; cancer testis antigen; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Unfolded protein response; Myeloid cells; T cells; Inflammation; Cell-nonautonomous; Tumor microenvironment; APC; antigen presenting cells; ATF6; activating transcription factor 6; CHOP; CCAAT/-enhancer binding protein homologous protein; DC; dendritic ce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; outcome; pathogenesis; signaling; treatment; ACS; acute coronary syndrome; APC; antigen-presenting cell; CREB; cyclic adenosine monophosphate response element-binding protein; IFN; interferon; Ig; immunoglobulin; IL; interleukin; ITIM; immunoreceptor tyro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Autoimmunity; primary immunodeficiency diseases; B cells; T cells; AID; Activation-induced cytidine deaminase; AIHA; Autoimmune hemolytic anemia; AIRE; Autoimmune regulator; ALPS; Autoimmune lymphoproliferative disease; ANA; Anti-nuclear autoantibody; AP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Autophagy; asthma; lung inflammation; neutrophilic asthma; corticosteroid-resistance asthma; AEC; Alveolar epithelial cell; AHR; Airway hyperreactivity; BAL; Bronchoalveolar lavage; BALF; Bronchoalveolar lavage fluid; BM; Bone marrow; BMDC; Bone marrow-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Celiac Disease; HLA; T Cell; CD4; Intraepithelial Lymphocyte; Intestinal Epithelial Cell; Immunology; IEC; intestinal epithelial cells; IEL; intraepithelial lymphocytes; IFN; interferon; IL; interleukin; ILC; innate lymphoid cell; MMP; matrix metallopepti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Immunology; primary immunodeficiency; dedicator of cytokinesis 8; HIV1; recombination-activating gene 1; intravenous immunoglobulin; common variable immunodeficiency; severe combined immunodeficiency; newborn screening; ADA; Adenosine deaminase; ApoE; Apo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; AAG; autoimmune atrophic gastritis; AEA; anti-enterocyte antibody; AIE; autoimmune enteropathy; APECED; autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy; ATP-ase; adenosine triphosphatase; CD; celiac disease; ECL; enterochromaffin-like;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; SOT; solid organ transplantation; OI; opportunistic infections; HCMV; human cytomegalovirus; EBV; Epstein-Barr virus; BKV; polyoma BK virus; KTR; kidney transplant recipients; LTR; lung transplant recipients; BAL; bronchoalveolar lavage; ATP; adenosine tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Primary immune deficiency; microscopy; cell biology; cytoskeleton; host defense; AP3; Adaptor protein 3; Arp2/3; Actin-related proteins 2 and 3; CDC42; Cell division cycle 42; CGD; Chronic granulomatous disease; CHS; Chediak-Higashi syndrome; CTL; Cytotox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; 4-HPR; N-(4-hydroxyphenyl)retinamide; 5′-UTR; 5′-untranslated region; 9-cis-RA; 9-cis retinoic acid; 9cUAB30; (2E,4E,6Z,8E)-8-(3′,4′-dihydro-1′(2'H)-naphthalen-1′-ylidene)-3,7-dimethyl-2,4,6-octatrienoic acid; Acitretin; (2E,4E,6E,8E)-9-(4-met
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Dedicator of cytokinesis 8; reversion; somatic repair; recombination; gene conversion; intragenic single crossover; T cell; natural killer cell; allergy; immunodeficiency; DOCK8; Dedicator of cytokinesis 8; HCT; Hematopoietic cell transplantation; NK; Na
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Vaccination; Neonate; Infants; Children; B cells; T cells; Antigen presenting cells; Dendritic cells; immunologic memory; pediatric vaccines; Streptococcus pneumoniae; Haemophilus influenzae; B-cell receptor; MHC II; CD4 T-cells; cytokines; T-cell recepto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Childhood asthma; bacteria; immune response; birth cohort; COPSAC; Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood; FACS; Fluorescence-activated cell sorting; NK; Natural killer; PC; Principal component; PCA; Principal component analysis; TCR; T-cel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; AE; adverse effect; APC; antigen-presenting cells; CI; confidence interval; CP; carboplatin and paclitaxel; CR; complete response; CTLA-4; cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen-4; cuSCC; cutaneous squamous cell carcinoma; FDA; Food and Drug Administ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; APC(s); antigen presentation cell(s); ARG1; arginase-1; Breg(s); regulatory B (cells); CAF(s); cancer-associated fibroblast(s); CD; cluster of differentiation protein; CD40L; cluster of differentiation protein 40 ligand; C/EBP; CAAT/enhancer binding prote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Mucosal immunity; peripheral tolerance; complement C3; T lymphocytes; humoral immunity; C3ctrl; C3 knockout mice, saline feeding, ovalbumin immunized; C3OVA; C3 knockout mice, ovalbumin feeding, ovalbumin immunized; FOXP3; Forkhead box P3; HRP; Horseradis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Abl; Abelson leukemia proto-oncogene; ADAP; adhesion and degranulation promoting adapter protein (Fyb, SLAP-130); Asc; apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD; BCR; B-cell receptor; C3G; Crk SH3 domain-binding guanine nucleotide exchange
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Abscopal effect; Cancer stem cell; Checkpoint inhibitor; Cryoimmunotherapy; Neoantigen; Renal cell carcinoma; Tumor microenvironment; Tumor vaccine; PD-1; programmed death 1; TIL; tumor-infiltrating lymphocytes; ECM; extracellular matrix; TAA; tumor-assoc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; [Ca2+]cyt; free cytosolic Ca2+ concentration; CRAC; Ca2+-release activated Ca2+ entry; EBV; Epstein-Barr virus; ER; endoplasmic reticulum; IP3; inositol 1,4,5-trisphosphate; IP4; inositol 1,3,4,5-tetrakisphosphate; IP3R; IP3 receptor; KD; Kawasaki disease
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Ab; Antibody; ABMR; Antibody-mediated rejection; ASC; Antibody secreting Cells; DSA; Donor-specific antibodies; ELISpot; Enzyme-linked Immunosorbent spot; FITC; Fluorescein isothiocyanate; HLA; Human Leukocyte Antigens; LLPC; Long-lived Plasma cells; mBC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; CM; culture medium; CFA; complete Freund's adjuvant; FACS; flow cytometry; HLA; human leukocyte antigens; HIV; human immunodeficiency virus; H&E staining; hematoxylin-eosin staining; i.m.; intramuscular injection; LNMCs; lymph node mononuclear cells; LD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده لنفوسیت T; Allo-HLA; allogeneic HLA; CMV; cytomegalovirus; CRA; 51chromium-release assay; EBV-LCL; Epstein-Barr Virus transformed lymphoblastoid cell line; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FACS; fluorescence-activated cell sorting; FCS; fetal calf serum; FI