آشنایی با موضوع

اینترلوکین ۲ یکی از اینترلوکینهای مهم بدن است که از گلبول‌های سفید ترشح می‌شود و در پاسخ‌های التهابی و ایمنی نقش دارد. اینترلوکین دو از سلول‌های لنفوسیت تی کمک‌کننده ترشح می‌شود و بر سلول‌های لنفوسیت تی، لنفوسیت‌های بی، سلول کشنده طبیعی، درشت‌خوار و الیگودندروسیت مؤثر است. اصلی‌ترین کارکرد این سایتوکین تمایز و تولید سریع‌تر لنفوسیت تی است. اینترلوکین- 2، یک سیتوکاین ایمنی محرک و یک جایگزین برای درمان استاندارد در افراد مبتلا به لوسمی میلوئید حاد است که جهت حفظ تاثیر آن پس از تثبیت درمان استفاده می‌شود. درمان نگهدارنده، بخش جدایی‌ناپذیر درمان استاندارد لوسمی میلوئید حاد نیست. در این زمینه، همچنین تحقیقاتی به منظور ارزیابی تاثیر اینترلوکین-2 به عنوان درمان نگهدارنده برای افراد مبتلا به لوسمی میلوئید حاد که به اولین بهبودی کامل رسیده‌اند، انجام شده است. اما تاثیر اینترلوکین -2 هنوز به طور کامل شناسایی نشده است. نقش اینترلوکین-2: 1- برای بقا و عملکرد سلول های T تنظیمی ضروریست. 2- با پیشبرد چرخه سلولی به سوی سنتز سایکلین ها از طریق تجزیه P27 از توقف روند چرخه سلولی جلوگیری می کند. 3- باعث افزایش تولید سایتوکاین های اجرایی گاما - IFN و IL-4 از سلولهای T می شود. 4- سبب تکثیر و تمایز سلولهای NK می شود و فعالیت سلول کشی انها را افزیش می دهد. 5- برای سلولهای B هم به عنوان عامل رشد و همین طور تحریک سنتز انتی بادی می باشد.
در این صفحه تعداد 963 مقاله تخصصی درباره اینترلوکین-۲ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اینترلوکین-۲ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; drug reaction; gp100; granuloma; granulomatous reaction; immunotherapy; interleukin-2; melanoma; melanoma-associated antigen 3; resiquimod; IL-2; interleukin-2 (); MAGE-3; melanoma-associated antigen 3 ();
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; aHSC; activated hepatic stellate cells; rHSC; reverted hepatic stellate cells; qHSC; quiescent hepatic stellate cells; MSCs; mesenchymal stem cells; IL-1β; interleukin-1β; IL-2; interleukin-2; IL-6; interleukin-6; IL-8; interleukin-8; TGF-β; transformi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; BACE; bronchial arterial chemoembolization; CBM; China biological medicine database; CNKI; China national knowledge infrastructure database; CENTRAL; Cochrane Central Register of Controlled Trials; Chi-CTR; Chinese clinical trial registry; DCR; disease co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; 5-FU; 5-fluorouracil; AF; atrial fibrillation; ALK; anaplastic lymphoma kinase; APD; action potential duration; APL; acute promyelocytic leukemia; BCR-ABL; breakpoint cluster region-Abelson; BTK; Bruton tyrosine kinase; CD20; cluster of differentiation 20
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; 8-OHdG; 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; AIC; Akaike Information Criterion; α-2-M; alpha-2-macroglobulin; Apo-AI; apolipoprotein A-I; Apo-AII; apolipoprotein A-II; CRP; C-reactive protein; CNF; carbon nanofibers; CNT; carbon nanotubes; CNT/F; carbon nanotu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; AMD; age-related macular degeneration; ATP; adenosine triphosphate; A1R; adenosine receptor type A1; A2AR; adenosine receptor type A2A; A2BR; adenosine receptor type A2B; A3R; adenosine receptor type A3; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CI; contin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; ANOVA; analysis of variance; APC; antigen presenting cell; AZPR; azathioprine; BA; Pbenzo(a)pyrene; CYA; cyclosporin A; CYPH; cyclophosphamide monohydrate; DEX; dexamethasone; DPBS; Dulbecco's phosphate-buffered saline; DMSO; dimethylsulfoxide; ELISA; enz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; adjuvants; immunologic; carcinoma; renal cell; kidney neoplasms; ASSURE; Sunitinib Malate or Sorafenib Tosylate in Treating Patients with Kidney Cancer that was Removed by Surgery; CAIX; carbonic anhydrase IX; DFS; disease-free survival; ECOG; Eastern Coo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; a7-nAChR; alpha7-nicotinic acetylcholine receptor; Ang II; angiotensin II; AP; area postrema; AR; adrenergic receptor; AT1R; angiotensin type 1 receptor; AT2R; angiotensin type 2 receptor; AV3V; anteroventral third ventricle; BBB; blood-brain barrier; CNS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; Parkinson's Disease; Multiple System Atrophy; Neuroinflammation; Interleukin-2; Interleukin-13; Granulocyte colony-stimulating factor; Major histocompatibility complex class II; CD45 reactivity; S100 calcium binding protein B; Glycogen synthase kinase 3 b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; DAC; 5-Aza-2′-deoxycytydine; DNMT; DNA methyltransferase; HAT; histone acetyltransferase; HDAC; histone deacetylase; HDACì; HDAC inhibitors; IL-2; interleukin-2; INS; insulin; LADA; latent autoimmune diabetes in adults; miRNA; microRNA; PBMCs; peripher
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; ADF; acid detergent fiber; AIA; acid insoluble ash; BW; body weight; CF; crude fiber; CHs; Chinese herbs; CHC; Chinese herbal combination; CP; crude protein; DM; dry matter; EE; ether extract; GH; growth hormone; HSP70; heat shock 70 kDa protein; IgA; im
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; kidney; carcinoma; renal cell; neoplasm metastasis; interleukin-2; molecular targeted therapy; CR; complete response; ECOG; Eastern Cooperative Oncology Group; HDIL-2; high dose IL-2; IL-2; interleukin-2; mRCC; metastatic RCC; OS; overall survival; PD; pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; In ovo feeding; l-Arginine; Inducible nitric oxide synthase; Mucosal immune function; DNA methylation; BW; body weight; CpG; cytosine-guanine nucleotide repeats; DG; diluent-injected control group; GALT; gut-associated lymphoid tissue; GIT; gastrointestin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; FKBP12, FK506 binding protein; IL-2, interleukin-2; PP2B, calcineurin phosphatase; PLGA, poly-d,l-lactic-co-glycolic acidBiodegradable microspheres; Calcineurin phosphatase; Interleukin-2; Rats and tacrolimus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; ASK1; Apoptosis signal-regulating kinase 1; CNS; Central nervous system; DC; Dendritic cell; GATA3; GA-TA-binding protein-3; HIV; Human immunodeficiency virus; HL-60; Human promyelocytic leukemia cell line; IFN-γ; Interferon-γ; IL-1β; Interleukin-1β;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; C/GP; chitosan/β-glycerophosphate; CMC; Carboxymethyl chitosan; DMSO; Dimethylsulfoxide; HA; hyaluronic acid; HEM; 2-hydroxyehthyl methacrylate; HPC; Hydroxypropylcellulose; HPMC; Hydroxypropylmethylcellulose; IL-2; interleukin-2; MA; maleic anhydride; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; ALDH; aldehyde dehydrogenase; BMC; bone marrow cells; CD4; cluster of differentiation 4; CD8; cluster of differentiation 8; CP; cyclophosphamide; CR3; complement receptor 3; CTL; cytotoxic T lymphocytes; DLC; differential leukocyte count; DNA; deoxyribonu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; Radiation; Immunotherapy; Dose; Fractionation; MHC-I; major histocompatibility class I; ICAM-1; intercellular adhesion molecules-1; CEA; carcinoembryonic antigen; CTL; cytotoxic T cells; CTLA-4; cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4; gp 100; glycopr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; ANOVA; analysis of variance; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; GDNF; glia-derived-neurotrophic-factor; GFAP; glial fibrillary acidic protein; IL-2; interleukin-2; SD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; Th1; type 1 T helper cells; Th2; type 2 T helper cells; CNS; central nervous system; BBB; blood-brain barrier; IL-2; interleukin-2; IL-12; interleukin-12; IL-10; interleukin-10; IL-4; interleukin-4; IL-6; interleukin-6; TNF-α; tumor necrosis factor a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; AE; adverse effect; APC; antigen-presenting cells; CI; confidence interval; CP; carboplatin and paclitaxel; CR; complete response; CTLA-4; cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen-4; cuSCC; cutaneous squamous cell carcinoma; FDA; Food and Drug Administ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; 5-HT; 5-hydroxytryptophan; 5-HTTLPR; serotonin transporter linked polymorphic region; 8-iso; 8-iso-prostaglandin F2; 8-OHdG; 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; ATP; adenosine triphosphate; BH4; 5,6,7,8-tetrahydrobiopterin; CMI; cell mediated immune; CRH; cort
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; BBB; blood-brain barrier; ECG; electrocardiogram; ETV; endoscopic third ventriculostomy; EVD; external ventricular drain; ICH; Intracerebral hemorrhage; ICP; intracranial pressure; IL-2; interleukin-2; IVH; intraventricular hemorrhage; PPAR; peroxisome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; IgG; immunoglobulin G; IgM; immunoglobulin M; IgA; immunoglobulin A; sIgA; secretory immunoglobulin A; sCD4; soluble CD4; sCD8; soluble CD8; IL-1; interleukin-1; IL-2; interleukin-2; TNF-α; tumor necrosis factor-alpha; Cellular immunity; Chitosan; Humora
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; IL-6; interleukin-6; TNF-α; tumor necrosis factor- alpha; BMI; body mass index; MDD; major depressive disorder; MDD-M; major depressive disorder with melancholic features; MDD-A; major depressive disorder with atypical features; IL-1β; Interleukin-1be
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; EGF; epidermal growth factor; FGF-2; fibroblast growth factor-2; Flt3-L; Fms-related tyrosine kinase 3-ligand; GCSF; granulocyte colony stimulating factor; GMCSF; granulocyte monocyte colony stimulating factor; IFN-γ; interferon-γ; IL-1α; interleukin-1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; CEO; chicken embryo origin; DIVA; differentiation of infected and vaccinated animals; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; ELISPOT; enzyme-linked immunospot; gB; glycoprotein B; gG; glycoprotein G; IBDV; infectious bursal disease virus; IBV; infectio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; AML; acute myeloid leukemia; CAM-DR; cell adhesion-mediated drug resistance; CCP; charge-conversion polymer; CLL; chronic lymphocytic leukemia; CNS; central nervous system; CSC; cancer stem cell; EGFR; epidermal growth factor receptor; EPR; enhanced perme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین-۲; AICD; activation-induced cell death; AIDS; acquired immunodeficiency syndrome; APC; antigen presenting cells; CCF; cell-cell fusion; CNS; central nervous system compartment; DAE; differential-algebraic equations; ENV; Env-CD4 cross-linking mediated apop