آشنایی با موضوع

تنوع ژنتیکی، مرحله‌ای از تنوع زیستی، به همه ویژگی‌های ژنتیکی در ساختار ژنتیکی یک گونه اشاره دارد. این مفهوم جدای از تغییر ژنتیکی است که به علاقه ویژگی‌های ژنتیکی به دگرگون شدن می‌پردازد. تنوع ژنتیکی روشی برای آن است که جمعیت یک گونه به دگرگونی‌های محیط طبیعی وفق پیدا کند. هرچه میزان این تنوع بیشتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که بعضی از اعضای جمعیت آن تعداد از الل‌ها را که باعث دوام در محیط می‌شود به دست بیاورند. از این روی آن اعضا احتمال بیشتری برای آنکه به بلوغ برسند و دارای فرزندانی شوند که حامل آن الل‌ها هستند. جمعیت مورد نظر پس از چند نسل آغاز افزایش پیدا می‌کند و این نتیجه وجود آن تعداد از جمعیت آغازین که ویژگی‌های مناسب خوگرفتن با محیط را دارا بودند است. تفاوت تنوع ژنتیکی با تنوع زیستی در آن است که دومی میزان گوناگونی‌های حیات در یک بوم‌سازگان مشخص را بررسی می‌کند. هر چند که تنظیم بیان ژن می تواند در تمام موجودات اتفاق بیافتد اما نتیجه حاصل از این عمل ایجاد تنوع ژنتیکی در ذخیره ژنومی موجودات است. تنوع ژنتیکی در معنای عام شامل تنوع ژنوم هایی است که منجر به پیدایش افراد مختلف شده اند. این اصلاحات شامل اختلافات کوچک بین اعضای یک گونه و شامل اختلافات خیلی بزرگتر بین ژنوم گونه های مختلف نیز می شود. منشاً تمامی تغییرات ژنتیکی تغییر در توالی نوکلئوتیدی DNA می باشد که سبب تغییر توالی نوکلئوتیدی و در نتیجه محتوای اطلاعاتی آن می گردد. برخی از این اشتباهات جزیی بوده و توسط سیستم های ترمیم ذکر شده در طرح ”‌ سیستم ترمیمی DNA"، تصحیح می گردد. اما انواع بزرگتری از این تغییرات وجود دارد که در مقیاس بزرگتری در ژنوم روی می دهد. این تغییرات را می توان در موارد ذیل دسته بندی نمود: بازآرایی وسیع توالی های نوکلئوتیدی مضاعف شدن تک تک ژن ها یا حتی قطعات بزرگتری از ژنوم حذف قطعاتی از ژنوم انتقال بخشی از یک کروموزوم به کروموزوم دیگر این نوع باز آرایی های بزرگ حاصل فرایندهای مختلفی همچون نوترکیبی DNA و فعالیت ویروس ها و عناصر متحرک ژنتیکی هستند که می توانند از DNA خارج یا وارد آن شوند. در طرح " بیماری های مربوط به تغییرات در ساختار کروموزوم ها" با مفهموم جهش آشنا شده ایم. به طور خلاصه هر عاملی که سبب تغییر در روند قرار گیری بازها در کنار هم گردد نوعی جهش محسوب می گردد. جهش ها، تنها منشا تنوع ژنتیکی نیست. در حیواناتی که به طریقه ی جنسی تولید مثل می کنند اختلافات ژنتیکی بین افراد عمدتاً ناشی از جور شدن مجدد خزانه ژنی گونه ها و تولید ترکیبات جدید ژنی در افراد است. مطالعه روی تنوع ژنتیکی را با مطالعه روی پروکاریوت ها و از این دسته نیز با اشرشیاکلی یا به اختصار ای کولی شروع می کنیم.

در این صفحه تعداد 540 مقاله تخصصی درباره تنوع ژنتیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تنوع ژنتیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; Familial chylomicronemia syndrome; Hypertriglyceridemia; Volanesorsen; Lipoprotein lipase; Lipolysis; Genetics; Next-generation DNA sequencing; Genetic variation; Pancreatitis; Type I hyperlipoproteinemia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; Vitis; Vitis vinifera; Wild grape species; Genetic variation; Phytochemicals; Polyphenols; Anthocyanins; Flavonols; Proanthocyanidins;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; Tryptophan hydroxylase 2; Major depressive disorder; Single nucleotide polymorphism; Genetic variation; Genotype; Triptófano hidroxilasa 2; Trastorno depresivo mayor; Polimorfismo de un solo nucleótido; Variación genética; Genotipo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; Genetic variation; Chromothripsis; Cancer genomics; Structural variation; Big data; Hybrid cloud; Variation génétique; Chromothripsie; Génomique du cancer; Variation structurale; Mégadonnées; Informatique en nuages hybrides;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; Genetic variation; Corn breeding; Autohydrolysis; Enzymatic saccharification; PhenotypingEU, European Union; US, United States of America; HPLC, High performance liquid chromatography; TMAX, Maximum temperature; LSR, Liquid to solid ratio; ESR, Enzyme to