آشنایی با موضوع

تنوع ژنتیکی (Genetic diversity) در معنای عام شامل تنوع ژنوم هایی است که منجر به پیدایش افراد مختلف شده اند. این اصلاحات شامل اختلافات کوچک بین اعضای یک گونه و شامل اختلافات خیلی بزرگتر بین ژنوم گونه های مختلف نیز می شود. منشاً تمامی تغییرات ژنتیکی تغییر در توالی نوکلئوتیدی DNA می باشد که سبب تغییر توالی نوکلئوتیدی و در نتیجه محتوای اطلاعاتی آن می گردد. برخی از این اشتباهات جزیی بوده و توسط سیستم های ترمیم ذکر شده در طرح ”‌ سیستم ترمیمی DNA"، تصحیح می گردد. اما انواع بزرگتری از این تغییرات وجود دارد که در مقیاس بزرگتری در ژنوم روی می دهد. تنوع ژنتیکی، مرحله‌ای از تنوع زیستی، به همه ویژگی‌های ژنتیکی در ساختار ژنتیکی یک گونه اشاره دارد. این مفهوم جدای از تغییر ژنتیکی است که به علاقه ویژگی‌های ژنتیکی به دگرگون شدن می‌پردازد. تنوع ژنتیکی روشی برای آن است که جمعیت یک گونه به دگرگونی‌های محیط طبیعی وفق پیدا کند. هرچه میزان این تنوع بیشتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که بعضی از اعضای جمعیت آن تعداد از الل‌ها را که باعث دوام در محیط می‌شود به دست بیاورند. از این روی آن اعضا احتمال بیشتری برای آنکه به بلوغ برسند و دارای فرزندانی شوند که حامل آن الل‌ها هستند. جمعیت مورد نظر پس از چند نسل آغاز افزایش پیدا می‌کند و این نتیجه وجود آن تعداد از جمعیت آغازین که ویژگی‌های مناسب خوگرفتن با محیط را دارا بودند است. تفاوت تنوع ژنتیکی با تنوع زیستی در آن است که دومی میزان گوناگونی‌های حیات در یک بوم‌سازگان مشخص را بررسی می‌کند. تنوع ژنتیکی دارای اصول زیر می باشد: 1- اشتباهات نادری که به هنگام همانندسازی DNA به صورت تصادفی روی می دهند منشاً تغییر ژنتیکی اند. 2- تحت فشار انتخابی (مانند آنتی بیوتیک ریفامپیسین) هر کدام از سلول های نادری که بهتر بتوانند دوام بیاورند تکثیر خواهند شد و جمعیت سلولی را تشکیل خواهند داد. روش‌های گوناگونی برای سنجش میزان تنوع ژنتیکی وجود دارند و دلایل نوین کم شدن تنوع ژنتیکی در جانوران نیز توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یک بررسی در سال ۲۰۰۷ که توسط بنیاد ملی علوم انجام شد نشان می‌دهد که تنوع زیستی و تنوع ژنتیکی با هم در ارتباط و وابستگی هستند؛ تنوع در میان اعضای یک گونه برای پاسداری از تنوع در میان گونه‌های مختلف نیاز است و عکس آن نیز بر قرار است. بر پایه این گزارش «اگر هر نوع جاندار از سامانه زیستی حذف شود، چرخه می‌تواند از کار بیفتد و جامعه زیستی توسط یک گونه منفرد تسلط یابد». وابستگی متقابل میان تنوع ژنتیکی و زیستی بسیار حساس است. دگرگونی در تنوع زیستی می‌تواند باعث دگرگونی در محیط زیست شود و جمعیت‌های جانوری باقی‌مانده را ناچار به تطابق دادن خود با شرایط نو کند. دگرگونی در تنوع ژنتیکی نیز می‌تواند به نابودی گونه‌ای و کم شدن تنوع زیستی منجر شود.
در این صفحه تعداد 2156 مقاله تخصصی درباره تنوع ژنتیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تنوع ژنتیکی
مقالات ISI تنوع ژنتیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; STRs; short tandem repeating sequences; PE; probability of exclusion; CPE; combined probability of exclusion; PIC; polymorphism information content; Ho; observed heterozygosities; He; expected heterozygosities; Tm; annealing temperatures; K; numbers of al
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; Genetic diversity; Microsatellites; Climate change; Seasonally dry tropical forest Paleodistribution; Suitability modelling; Conservation; Fragmentation; Seed zones;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; Arid Recovery; Bilby; Bandicoot; Stick-nest rat; Bettong; Genetic diversity; Translocation; RAD-seq; Admixture; Inbreeding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; Diarrheagenic Escherichia coli; Multilocus sequence typing (MLST); Sequence type (ST); Clonal complex (CC); Genetic diversity; Phylogenetic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; AAC; apparent amylose content; BD; breakdown; COH; cohesiveness; CPV; cold paste viscosity; DSC; differential scanning calorimetry; HD; hardness; HPV; hot paste viscosity; PT; pasting temperature; PV; peak viscosity; R%; percentage of retrogradation; RVA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع ژنتیکی; MTBC; Mycobacterium tuberculosis complex; TB; tuberculosis; LB; lipobiotin; SNP; single nucleotide polymorphism; EAI; East African Indian; TNFα; tumor necrosis factor alpha; IL; interleukin; IFN; interferon; TLR; toll like receptor; Mycobacteria; Mycobac