آشنایی با موضوع

زیست‌شناسی مولکولی(Molecular biology)، مطالعهٔ زیست‌شناسی در سطح مولکولی است. این حوزه دارای وجوه مشترکی با زیست‌شناسی، شیمی، و به طور خاص، با علم ژنتیک و بیوشیمی است. زیست‌شناسی مولکولی، علم استنباط برهم‌کنش‌های مولکولیِ فعالیت‌های بیولوژی در بین سیستم‌های مختلف درون سلولی است که شامل ارتباطات بین DNA، RNA، پروتئین و بیوسنتز آن‌ها می‌باشد. به‌علاوه، چگونگی تنظیم این برهم‌کنش‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. ارتباط با دیگر علوم زیستیِ در سطح مولکولی اگرچه، محققین در این حوزه از تکنیک‌های ذاتاً مختص به زیست‌شناسی مولکولی بهره می‌برند، امروزه، این تکنیک‌ها را بطور روزافزونی با روشها وطرحهای علوم ژنتیک و بیوشیمی ترکیب می‌نمایند. از آنجا که هیچ مرز تعریف‌شده و مشخصی بین این مباحث وجود ندارد، آنچه که در ادامه می‌آید، تنها یک دیدگاه ازمیان الگوهای قابل تصور برای ارتباط بین مباحث فوق است. بیوشیمی مطالعهٔ مواد شیمیائی و فرایندهای حیاتی است که در موجودات زنده رخ می‌دهد. تمرکز تحقیقات بیوشیمی‌دان‌ها بر نقش، عملکرد، و ساختار مولکولهای زیستی است. بسیاری از داده‌های زیست‌شناسی مولکولی کمی می‌باشند و به تازگی کارهای زیادی در رابطه با ارتباط زیست‌شناسی مولکولی با علم کامپیوتر در بیوانفورماتیک و آمار زیستی انجام گرفته‌است. در اوایل دهه ۲۰۰۰ مطالعه ساختار و عملکرد ژن و ژنتیک مولکولی، در میان برجسته‌ترین زیر رشته‌های زیست‌شناسی مولکولی بوده‌است. بسیاری از گرایش‌های زیست‌شناسی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی مولکول متمرکز هستند. ارتباطات ماکرومولکول‌ها در زیست‌شناسی تکوینی و زیست‌شناسی سلولی مورد مطالعه قرار می‌گیرند و در گرایش‌های زیست‌شناسی تکاملی مانند ژنتیک جمعیت و فیلوژنتیک به منظور استنباط ویژگی‌های تاریخی جمعیت یا گونه از تکنیک‌های مولکولی استفاده می‌شود. ارتباط این علم باداروسازی وشیمی الی به گونه ای گسترده‌است. روش‌های آزمایشگاهی مورد استفاده در زیست‌شناسی مولکولی همتاسازی مولکولی یکی از پایه ای‌ترین تکنیک‌های زیست‌شناسی مولکولی به منظور مطالعه عملکرد پروتئین، کلونینگ مولکولی است. در این روش DNAی کدکنندهٔ پروتئین مورد نظر، از طریق PCR و/یا آنزیم‌های محدودکننده (Restriction enzyme)، در یک پلاسمید (وکتور بیانی) کلون می‌شود. یک وکتور، واجد ۳ مشخصه است: دارای یک ناحیه آغاز رونویسی(origin of replication) است. دارای یک ناحیه کلونینگ چند گانه (multiple cloning site یا به اختصارmcs) است. همچنین واجد یک مارکر انتخابی (selection marker) است. (مارکر انتخابی معمولاً ژن مقاوم به یک آنتی‌بیوتیک است) ناحیه آغاز رونویسی دارای نواحی پروموتری در بالادست ناحیه آغاز رونویسی و ترجمه است. این پلاسمیدقادر است به داخل باکتری یا سلول حیوانی وارد شود. ورود DNA به داخل سلول‌های باکتری می‌تواند از طریق جذب DNAی عریان طی ترانسفرماسیون (transformation)، هم یوغی از طریق تماس سلول به سلول(conjugation) یا انتقال وکتور ویروسی (transduction) انجام گیرد. به ورود DNA به سلول‌های یوکاریوتی (همچون سلول‌های حیوانی) از طریق روش‌های فیزیکی یا شیمیایی، ترانسفکشن (transfection) گفته می‌شود. پس از اینکه DNAی کدکننده مورد نظر ما در داخل یک سلول قرار گرفت، پروتئین آن می‌تواند بیان شود. سپس می‌توان از طریق کشت سلول‌های باکتریایی یا یوکاریوتی، مقادیر بالای پروتئین را از آنها استخراج کرد.

در این صفحه تعداد 403 مقاله تخصصی درباره زیست‌شناسی مولکولی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زیست‌شناسی مولکولی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست‌شناسی مولکولی; Ionic liquid; Toxicity profile; Therapeutic application; Biotransformation; Biocatalysis; Molecular biology; Anti-cancer agent; Anti-bacteria; Nanoparticle; Nanomedicine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست‌شناسی مولکولی; Atypical meningioma; WHO grade II meningioma; Management; Genetics; Molecular biology; Radiology; Surgery; Adjuvant radiotherapy; Stereotactic radiosurgery; Conventional external beam radiotherapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست‌شناسی مولکولی; Biomarkers; BAP1; BRAF; classification; diagnosis; genetics; genomics; melanocytic tumours; melanoma; molecular biology; pathology; precision oncology; RAS; Spitz tumours; spitzoid neoplasms; targeted therapy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست‌شناسی مولکولی; Jacques Monod; Molecular biology; Pasteur Institute; DGRST; Action concertée; Francis CrickJacques Monod; Biologie moléculaire; Institut Pasteur; DGRST; Action concertée; Francis Crick
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست‌شناسی مولکولی; Colloques de Caen; Molecular biology; Institut Pasteur Production; Lactoserum; β-glucuronidase; Human growth hormone; Genetic engineeringColloques de Caen; Biologie moléculaire; Institut Pasteur Production; Lactosérum; β-glucuronidase; Hormone de croissan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست‌شناسی مولکولی; Sulfate reducing bacteria; Oil sands process-affected water; Biofilm reactor; Microsensor; Molecular biology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست‌شناسی مولکولی; Lymphome; classification; paradigme; histoire de la médecine; système réticulo-histiocytaire; transformation lymphocytaire; cytogénétique; biologie moléculaire; profils d'expression génique; Lymphomas; classification; history of medicine; reticul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست‌شناسی مولکولی; Mitochondria; Aminoacyl-tRNA synthetase; Bioinformatics; Translation; Molecular biology; aaRS; aminoacyl-tRNA synthetase (specificity is indicated by the name of the amino acid abbreviated in a three-letter code, transferred to the cognate tRNA, e.g. AspR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست‌شناسی مولکولی; ACh, acetylcholine; nAChR, nicotinic acetylcholine receptor; PAMs, positive allosteric modulators; Ds, PNU-120596-sensitive desensitization; Di, PNU-120596-insensitive desensitizationSynaptic function; Signal transduction; Molecular biology; Electrophysio