آشنایی با موضوع

در همانندسازی DNA، دو مولکول DNA تولید می‌شود که هر یک، دارای یک رشته جدید و یک رشته قدیمی هستند (ردیف نوکلئوتیدها در هر یک از مولکول‌های DNA حاصل، یکسان است) که باعث می‌شود DNAهای دختر دقیقاً مشابه دی‌ان‌ای مادر باشند. به این روش تکثیر که هر DNA دختر از یک رشته از DNA مادر و یک رشته نو ساخته شده است طریقه نیمه‌حفظ شده می‌گویند. طی همانندسازی DNA، ماده ژنتیکی سلول تکثیر می شود. آنزیم های متفاوتی در این فرایند باعث سنتز (ترکیب دو ماده اولیه و تولید یک چیز جدید) رشته های جدید از روی رشته الگو می گردد. DNA ماده ژنتیکی هر سلول است. در تمامی مراحلی که یک سلول به دو سلول دختر تقسیم می شود و تمام اندام ها نیز می توانند کپی شوند شاهد تقسیم DNA در هسته هستیم. فرایند دو برابر شدن DNA، همانندسازی (replication) نام دارد. همانندسازی در چندین مرحله که شامل آنزیم های همانندسازی و RNA است دنبال می گردد. در سلول های یوکاریوتی، مانند سلول های گیاهی و جانوری، همانندسازی DNA در فاز S اینترفاز چرخه سلولی انجام می شود. (اینترفاز مرحله‌ای از روند تقسیم است که در آن یاخته تقسیم نمی‌شود. در این مرحله یاخته خود را برای ورود به مرحله دیگر تقسیم آماده می ‌کند. اینترفاز شامل سه مرحله G1، S و G2 است. ) آنزیم های مسئول همانندسازی در سلول های یوکاریوتی، آنزیم هایی مسئول همانندسازی هستند که عبارتند از: DNA هلیکاز: جداکردن دو رشته DNA و حرکت در طول DNA. پرایماز: RNA پلیمرازی که قطعات پرایمرهای RNA را تولید می کند. پرایمرها به عنوان نقطه شروع همانندسازی عمل می کنند. DNAپلیمراز: سنتز مولکول های DNA جدید با اضافه کردن نوکلئوتیدها به رشته های رهبر و پیرو. توپوایزومراز: آنزیم شکست و بست، از اتصال مجدد رشته ها و تشکیل سوپرکویل جلوگیری می کند. اگزونوکلئازها: آنزیم هایی که بازهای نوکلئوتیدی را از انتهای زنجیره DNA حذف می کند. DNA لیگاز: قطعات DNA را با تشکیل باندهای فسفودی استری به هم متصل می کنند. مراحل همانندسازی: 1- تشکیل چنگال همانندسازی: قبل از این که همانندسازی شروع شود، دو رشته باید به صورت رشته های منفرد از هم باز شوند. DNA از 4 باز آلی تشکیل شده است: آدنین (A)، تیمین (T)، سیتوزین (C) و گوانین (G). آدنین تنها با تیمین جفت می شود وگوانین با سیتوزین. برای آغاز همانندسازی اینها باید باز شوند. این عمل به وسیله آنزیم DNA هلیکاز صورت می گیرد. این آنزیم پیوندهای هیدروژنی بین بازها را برای جدا کردن رشته ها و ایجاد یک شکل Y مانند به نام چنگال همانندسازی می شکند. این منطقه الگوی شروع همانندسازی است. 2- اتصال پرایمرها: قطعه کوتاهی از RNA به نام پرایمر به انتهای 3 رشته متصل می گردد. پرایمر همیشه به نقطه شروع همانندسازی متصل می شود. 3- طویل سازی: آنزیم DNA پلیمر مسئول ایجاد رشته های جدید در طی طویل سازی است. 5 نوع متفاوت DNA پلیمر در باکتری ها و انسان وجود دارد. در باکتری ای کولای (E. coli)، پلیمراز III آنزیم اصلی همانندسازی است در حالی که پلیمراز I، II، IV و Vمسئول تعمیر و تصحیح خطا است. بنابراین پلیمراز III به رشته ها در محل پرایمر متصل می شود و شروع به اضافه کردن بازهای جدید می کند. چون همانندسازی درجهت 5 به 3 انجام می شود، رشته های جدید پیوسته هستند. 4- پایان: پس از تشکیل رشته های پیوسته و غیر پیوسته، آنزیم اگزونوکلئاز قطعات پرایمر را از ابتدای رشته ها حذف می کند. اگزونوکلئازهای دیگر وظیفه بررسی و حذف اشتباه ها را دارند. آنزیم دیگری به نام DNA لیگاز قطعات اوکازاکی را به هم متصل می کند. انتهای رشته های والدی، شامل قطعاتی از توالی DNA است و تلومراز نام دارد. تلومراز یک عامل حفاظتی در انتهای کروموزوم است و از الحاق کروموزوم ها جلوگیری می کند. آنزیم تلومراز باعث سنتز تلومر در انتهای DNA می گردد. در پایان همانندسازی دو مولکول DNA تولید می کند که دارای یک رشته از مولکول پدری و یک رشته جدید است.
در این صفحه تعداد 894 مقاله تخصصی درباره همانندسازی DNA، تکثیر DNA که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI همانندسازی DNA، تکثیر DNA (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همانندسازی DNA، تکثیر DNA; DNA repair; Global genome repair; Transcription coupled repair; Mutagenesis; Cytotoxicity; ATM; Ultraviolet light; DNA replication; DNA damage; R loop; Spliceosome; Cancer; Squamous cell carcinoma; Apoptosis; Inhibitor; Chemotherapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همانندسازی DNA، تکثیر DNA; DNA replication; chromosome organization; stress response; cell fate determination; gene dosage; Bacillus subtilis; Streptococcus pneumoniae; Vibrio cholerae;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همانندسازی DNA، تکثیر DNA; African swine fever virus (ASFV); DNA replication; BrdU pulse; DNA damage response (DDR); Ataxia telangiectasia mutated rad-3 related (ATR) pathway; Subnuclear domains
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همانندسازی DNA، تکثیر DNA; HPV; human papillomavirus; BS1; E2 binding site 1; BS2; E2 binding site 2; BS3; E2 binding site 3; BS4; E2 binding site 4; C1; complex 1; C2; complex 2; C3; complex 3; EMSA; electrophoretic mobility shift assay; KD; dissociation constant; SNV; single nucl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همانندسازی DNA، تکثیر DNA; SIOD; Schimke immune-osseous dysplasia; DSB; double-stranded break; ssDNA; single-stranded DNA; RPA; replication protein A; HU; hydroxyurea; BIR; break-induced replication; ALT; alternative lengthening of telomeres; DNA replication; DNA replication stress
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همانندسازی DNA، تکثیر DNA; CPT; camptothecin; DDC; DNA damage checkpoint; DDT; DNA damage tolerance; DSB; double stranded DNA break; G6PD; Glucose-6-phosphate dehydrogenase; HR; homologous recombination; HU; hydroxyurea; MMS; methyl methanesulfonate; ssDNA; single stranded DNA; TLS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همانندسازی DNA، تکثیر DNA; 3-NBA; 3-nitrobenzanthrone; nitroPAH; nitro-polycyclic aromatic hydrocarbon; TA98; Salmonella typhimurium strain TA98; dGC8-N-ABA; N-(2′-deoxyguanosin-8-yl)-3-aminobenzanthrone; TLS; translesion DNA synthesis; hPolη; human DNA polymerase eta; hPolκ; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همانندسازی DNA، تکثیر DNA; MTHFD1; SHMT; TYMS; DHFR; Thymidylate; Folate; Lamin; DNA replication; Multi-enzyme complex; FOCM; folate-mediated one-carbon metabolism; MTHFD1; methylenetetrahydrofolate dehydrogenase 1; SHMT1; cytoplasmic serine hydroxymethyltransferase; TYMS; thymidyl