آشنایی با موضوع

بیوپلیمر از نظر بیوشیمی دان ها عبارت است از ماکرومولکول های بیولوژی که از تعداد زیادی زیر واحد کوچک و شبیه به هم که با اتصال کووالانسی به هم متصل شده اند و یک زنجیره طولانی را ایجاد می کنند، ساخته شده اند. زیست بسپارها یا بیوپلیمرها(به انگلیسی: Biopolymer) دسته‌ای از مولکول‌های غول آسای پلیمری هستند که از منابع طبیعی استخراج می‌شوند. پلی‌ساکاریدها، پلی‌نوکلئوتیدها (دی‌ان‌ای و آران‌ای) و پلی‌پپتیدها نمونه‌های مهمی از زیست بسپارها هستند. پلیمر‌های متداول امروزی از نفت خام ساخته می شوند که با توجه به محدود بودن منابع نفتی باید به تدریج با بیوپلیمر ها که از منابع تجدید شونده ساخته می شوند، جانشین شوند. در روند طبیعی، بیوپلیمر ها و یا همان ماکرومولکول ها، ترکیبات داخل سلولی هستند که قابلیت زنده ماندن را به ارگانیسم در شرایط سخت محیطی می دهند. مواد بیوپلیمری در شکل های گوناگونی توسعه یافته اند؛ بنابراین ظرفیت استفاده در صنایع گوناگون را دارند. توسعه مواد بیوپلیمری به چنددلیل اهمیت دارد. اول این که این مواد بر خلاف پلیمر های امروزی که از مواد نفتی به دست می آیند، به محیط زیست برگشت پذیر هستند؛ بنابراین موادآلوده کننده محیط زیست به شمار نمی آیند. در این خصوص مواد بیوپلیمری در ساخت پلاستیک ها به دو صورت استفاده قرار می شوند. بیشترین تحقیقات بیوپلیمری روی مهندسی ژنتیک گیاهان تولیدکننده فیبر مانند کتان، کنف و. . . متمرکز شده است. به عبارت دیگر، توسعه واکنش های مولکولی درون سلولی گیاهان که به تولید مواد بیوپلیمری منجر می شود، مورد توجه مهندسان ژنتیک و بیوتکنولوژی قرار گرفته است. مواد بیوپلیمری که در سلول های گیاهی ساخته می شود، بیشتر از جنس پلی هیدروکسی بوتیرات (phb) است. این ماده از نظر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بسیار شبیه پلی پروپیلن حاصل از مواد نفتی است.
در این صفحه تعداد 578 مقاله تخصصی درباره زیست بسپارها یا بیوپلیمرها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زیست بسپارها یا بیوپلیمرها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست بسپارها یا بیوپلیمرها; ACY; acenaphthylene; ACY-d8; acenaphthylene-d8; ACE; acenaphthene; ACE-d10; acenaphthene-d10; ANT; anthracene; BaA; benz[a]anthracene; BaA-d12; benz[a]anthracene-d12; BaP; benzo[a]pyrene; BaP-d12; benzo[a]pyrene-d12; BbF; benzo[b]fluoranthene; BbF-d12; be
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست بسپارها یا بیوپلیمرها; Sludge stabilization; Anaerobic-aerobic sequential sludge digestion; Biopolymers; Carbohydrates; Proteins; Kinetic modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست بسپارها یا بیوپلیمرها; Antioxidant active packaging; Biopolymers; Plant extracts; Essential oils; Film production; Meat packaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست بسپارها یا بیوپلیمرها; AB; Alcian blue; AOM; Algal organic matter; ATR; Attenuated total reflection; CCAP; Culture collection of algae and protozoa; CCY; Culture collection yeseke; CEB; Chemical enhanced backwashing; Ch; Chaetoceros affinis; DAF; Dissolved air flotation; DOC; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست بسپارها یا بیوپلیمرها; Adsorption; Biobased materials; Cellulose; Biopolymers; Interactions; Nanocellulose; Nanoparticles; TiO2; Food; Digestion; Food eco-packaging; Food packaging nanocomposite; Safety; Food contact materials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست بسپارها یا بیوپلیمرها; Additive manufacturing/3D printing; Bioceramics; Metallic biomaterials; Biopolymers; Drug delivery; Tissue engineering; AM; Additive Manufacturing; SFF; Solid Freeform Fabrication; LM; Layered Manufacturing; RP; Rapid Prototyping; CAD; Computer Aided Desi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست بسپارها یا بیوپلیمرها; Biomaterials; Biopolymers; Blend films; Extrusion; Municipal food wastes; Post-harvest tomato plants; PHT; Post-harvest tomato; BPs; Soluble biopolymers; EVOH; Polyethylene-co-vinyl alcohol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست بسپارها یا بیوپلیمرها; Pectin (PubChem CID: 441476); Chitosan (PubChem CID: 71853); Lipase (PubChem CID: 54603431); Bile salts (PubChem CID: 439520); Food emulsions; Interfacial design; In vitro digestion; Layer-by-layer; Biopolymers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست بسپارها یا بیوپلیمرها; Soluble coacervate nanoparticles; Polyelectrolytes; Electrostatic interactions; Coacervation method; DLS; Curcumin encapsulation; SEM; Biopolymers; Colloid nanoparticles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست بسپارها یا بیوپلیمرها; Biofilm; Biofiltration; Chlorination; Coagulation; Seawater reverse osmosis; Microbial community structure; AOC; Assimilable organic carbon; ATP; Adenosine tri-phosphate; BB; Building blocks; BER; Biofilm enrichment reactor; BP; Biopolymers; DMF; Dual med
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست بسپارها یا بیوپلیمرها; Waste activated biosolids; Thermo chemo ozone pretreatment; Chemical oxygen demand solubilization; Suspended solids reduction; Biopolymers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست بسپارها یا بیوپلیمرها; Cellulose (PubChem CID: 14055602); Sulphuric acid (PubChem CID: 1118); Sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); Cobalt ferrite (PubChem CID: 44602546); Distilled water (PubChem CID: 962); Cellulose nanocrystals; Biopolymers; Ferrites; Electroactive material
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست بسپارها یا بیوپلیمرها; Cellulose (PubChem CID: 14055602); Sulfuric acid (PubChem CID: 1118); Sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); Ferric oxide (PubChem CID: 518696); Aluminium oxide (PubChem CID: 9989226); Titanium dioxide (PubChem CID: 26042); Zinc oxide (PubChem CID: 14806)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست بسپارها یا بیوپلیمرها; Electrospinning; Tissue engineering; Cardiac cells; Heart therapy; Biopolymers; Functional scaffold; Surface modification;