آشنایی با موضوع

اسید دئوکسی ریبونوکلئیک (به انگلیسی: DNA، deoxyribonucleic acid) اسیدهای نوکلئیک بسپارهایی (پلیمرهایی) با زنجیر طولانی و وزن مولکولی بالا متشکل از نوکلئوتیدها هستند. هرنوکلئوتید از قسمتهای زیر تشکیل شده است. • یک مولکول اسید فسفریک • یک مولکول قند 5 کربنی • یک مولکول باز نیتروژن‌دار اسید دزوکسی ریبونوکلئیک (DNA) یک اسید نوکلئیک است که حاوی دستوران ژنتیکی مورد استفاده برای رشد و نمو و کارکرد همه جانداران است. نقش اصلی مولکول دی ان ای ذخیره درازمدت اطلاعات ژنتیکی است. دی ان ای را اغلب با مجموعه‌ای از نقشه‌ها مقایسه می‌کنند، چرا که حاوی دستورات مورد نیاز برای ساخته شدن تمام اجزای دیگر سلول‌ها مانند مولکول‌های پروتئین و RNA (اسید ریبونوکلئیک) است. انواع اسیدهای نوکلئیک دو نوع اسید نوکلئیک وجود دارد. دزوکسی ریبونوکلئیک اسید (DNA) و ریبو نوکلئیک اسید (RNA). اختلاف اساسی بین این دو مولکول قندی است که مورد استفاده قرار داده‌اند. (DNA) حاوی دزوکسی ریبوز و (RNA) حاوی ریبوز است. پیشوند دزوکسی برداشتن یک اتم اکسیژن را نشان می‌دهد. اگر یک اتم اکسیژن، از اتم کربن شماره 2 ریبوز برداشته شود، ساختار دزوکسی ریبوز بدست می‌آید(DNA) بطور عمده در هسته سلول یافت می‌شود. در حالی که (RNA) بطور عمده در سیتوپلاسم یعنی در خارج هسته سلول است. سه نوع عمده از (RNA) مشخص شده است. این سه نوع عبارتند از (RNA) پیک (mRNA)، (RNA) ناقل (tRNA)، و RNA ریبوزومی (rRNA). هر یک از آنها وزن مولکولی و ترکیب بازی خاص خود را دارد. (RNA)های پیک، معمولا از همه بزرگترند و وزن مولکولی آنها بین 25000 تا یک میلیون است قطعاتی از (DNA) که اطلاعات ژنتیکی را حمل می‌کنند، ژن نامیده می‌شوند، اما سایر بخش‌ها در زنجیره (DNA)نیز اهداف ساختمانی دارند یا در تنظیم استفاده از این اطلاعات ژنتیکی نقش دارند. (DNA)از لحاظ شیمیایی یک پلیمر طولانی از واحدهای ساختمانی ساده‌ای به نام نوکلئوتیدها است که چارچوب آنها از قند و گروه‌های فسفات تشکیل شده است که با پیوندهای استری به هم متصل هستند. به هریک از بخش‌های قندی یکی از چهار نوع مولکول بازی - آدنین، تیمین، گوانین یا سیتوزین - متصل است. توالی این چهار باز است که توالی اسیدهای آمینه سازنده پروتئین‌ها را تعیین می‌کند. برای رمزبندی موجود در (DNA) یا همان ژن‌ها خوانده شود، از روی توالی‌های (DNA)، نسخه‌های مکملی از (RNA)، یک اسید نوکلئیک مربوط، در فرآیندی به نام" نسخه‌برداری" ساخته می‌شود. سپس این (RNA) نسخه‌برداری شده در فرآیندی به نام "ترجمه"، مبنای ردیف‌شدن اسید‌های آمینه به صورت یک توالی خاص و ساخته شدن مولکول‌های پروتئین قرار می‌گیرد که دارای نقش‌های ساختمانی یا کارکردی در بدن هستند. دی ان ای درون ساختارهایی به نام کروموزوم سازماندهی شده است. این کروموزوم‌ها پیش از تقسیم سلولی در فرآیندی به نام تکثیر (DNA) مضاعف‌سازی می‌شوند. در جاندران "یوکاریوتی" مانند حیوانات، گیاهان و قارچ‌ها (DNA) درون هسته سلول قرار دارد، در حالی که در جاندران ساده‌‌تر "پروکاریوتی" مانند باکتری، (DNA) درون سیتوپلاسم سلول قرار دارد. درون کروموزوم‌ها، پروتئین‌های کروماتینی مانند "هیستون‌ها" باعث متراکم‌شدن و سازماندهی (DNA) می‌شوند. این ساختار متراکم تعامل بین (DNA) و سایر پروتئین‌ها را هدایت می‌کند و به کنترل اینکه کدام بخش‌های (DNA) نسخه‌برداری شوند، کمک می‌کند. همانند سازی (DNA) تقریبا تمام هسته‌های سلولهای موجود زنده شامل ترکیب کروموزومی یکسان است. این ترکیب همواره ثابت است. صرف نظر از اینکه در سلول، مواد غذایی فراوان یا بسیار کم باشد. هر موجود زنده حیات خود را بصورت یک تک سلول با ترکیب کروموزمی یکسان آغاز می‌کند. در تولید مثل جنسی نیم یک کروموزوم از هر یک از والدین به آن می‌رسد. این واقعیتهای زیست شناختی، خوب شناخته شده همراه با اکتشافهای اخیر درباره ساختارهای پلی نوکلئوتیدها، دانشمندان را به این نتیجه‌گیری رسانیده است که ساختار (DNA) در حین تقسیم عادی سلول (میتوز - هر دو رشته) بطور کامل و در تقسیم سلولی سلولهای جنسی (میوز – یک رشته) فقط بطور نیمه کپیه می‌شود.
در این صفحه تعداد 710 مقاله تخصصی درباره اسید دئوکسی ریبونوکلئیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید دئوکسی ریبونوکلئیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; ATR, attenuated total reflectance; CCM, cell culture media; DNA, deoxyribonucleic acid; EDS, energy dispersive X-ray spectroscopy; FM, fluorescence microscopy; FT-IR, Fourier-transform infrared; GCM, gold-coated membrane; IR, infrared; NA, nucleic acids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; DNA, deoxyribonucleic acid; RNA, ribonucleic acid; RNA-seq, ribonucleic acid sequencing; SNP, single nucleotide polymorphism; HPI, host pathogen interactions; miRNA, microRNA; PBMC, peripheral blood mononuclear cellsSystems biology; Holistic; Reductionist
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; bp, base pair; Chy, chymopapain; Ct, threshold cycle; ΔRn, change in normalized reporter signal; DNA, deoxyribonucleic acid; FAM, 6-carboxyfluorescein; GM, genetically modified; LOD, limit of detection; NOSt, nopaline synthase terminator; NPTII, neomycin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; Aβ, Amyloid-beta; AD, Alzheimer’s Disease; Apo E, Apolipoprotein E; ASHD, atherosclerotic heart disease; DM, Diabetes Mellitus; DNA, deoxyribonucleic acid; HPL, hyperlipidemia; HTN, hypertension; MCI, Mild Cognitive Impairment; MMSE, Mini Mental State Exa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; APAO, N1-acetylpolyamine oxidase; DNA, deoxyribonucleic acid; DTT, dithiothreitol; FAD, flavin adenine dinucleotide; h, hour; HRP, horseradish peroxidase; IPTG, isopropyl β-D-thiogalactoside; KDa, kilodalton(s); LB, Luria–Bertani (medium); M, mole per lit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; CAAT, Controlled amino acid therapy; DFT, Discrete Fourier transform; DNA, Deoxyribonucleic acid; DSP, Digital signal processing; ED, Euclidean distance; mRNA, Messenger ribonucleic acid; NCBI, National Center for Biotechnology Information; NIH, National
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; DNA, deoxyribonucleic acid; HMM, hidden Markov model; LTR, long terminal repeat; PCR, polymerase chain reaction; PHD, plant homeodomain; poly(A), polyadenilation; RNA, ribonucleic acid; RT, reverse transcription; SMC, structural maintenance of chromosome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; AGE, advanced glycation end products; AP-1, activator protein-1; ATP, adenosine tri phosphate; Cu, copper; CuZn SOD, copper zinc superoxide dismutase; COX-2, cyclooxygenage-2; DNA, deoxyribonucleic acid; FDA, Food and Drug Administration; Fe-iron, GSH, re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; AFP, α-fetoprotein; BTV, blue tongue virus; CA, cancer antigen; CD, compact disc; CEA, carcinoma embryonic antigen; DNA, deoxyribonucleic acid; E coli, Escherichia coli O157:H7; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; hCG, human chorionic gonadotropin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; AD, anaerobic digestion; COD, chemical oxygen demand; CSTR, continuous stirred tank reactor; DNA, deoxyribonucleic acid; EPS, extracellular polymeric substances; HRT, hydraulic retention time; OLR, organic loading rate; OTU, operational taxonomic unit; PC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; ALIX, ALG-2 interacting protein X; ATPase, adenosine triphosphatase; BBB, blood–brain barrier; CCK-8, cell counting kit-8; CD, cluster of differentiation; DIL, 1,1′-dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate; DNA, deoxyribonucleic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; ACh, acetylcholine; ATP, adenosine-5′-triphosphate; AUR, Amplex UltraRed; AR, Amplex Red; BSA, bovine serum albumin; ConA, concanavalin A; DNA, deoxyribonucleic acid; E coli, Escherichia coli; GSH, glutathione; HRP, horseradish peroxidase; Lip, liposome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; DNA, deoxyribonucleic acid; RNA, ribonucleic acid; PCOS, polycystic ovarian syndrome; GWAS, genome-wide association studies; OMIM, Online Mendelian Inheritance in ManHuman reproduction and related infertility genes; Genetic pathways; Meiosis; Steroidogene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; ABI, LifeTechnologies (formerly AppliedBiosystems); Bio, DNA Technology/Biosearch Technologies; Cat. No., catalogue number; cp/cp, (gene) copy per (gene) copy; dPCR, digital PCR; ddPCR, droplet digital PCR; DNA, deoxyribonucleic acid; EC, European Commiss
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; BPD, bipolar disorder; BP-I, Bipolar I Disorder; BP-II, Bipolar II Disorder; BP-NOS, Bipolar Disorder Not Otherwise Specified; cAMP, cyclic adenosine monophosphate; DNA, deoxyribonucleic acid; DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; BMP, bone morphogenetic protein; BP, binding protein; CBD, collagen binding domain; CS, chondroitin sulfate; DNA, deoxyribonucleic acid; RNA, ribonucleic acid; ECM, extracellular matrix; EGF, epidermal growth factor; EGFR, EGF receptor; FGF, fibroblast gr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; FDA, U.S. Food and Drug Administration; TBI, traumatic brain injury; NAM, nicotinamide; PARP, poly(ADP-ribose)polymerase-1; NAD+, nicotinamide-adenine dinucleotide; ATP, adenosine triphosphate; DNA, deoxyribonucleic acid; PLP, pyridoxal 5′-phosphate; MWM,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; Histone deacetylase; Anticancer activity; HDAC inhibitors; Short chain fatty acids; Hydroxamic acidsADP, adenosine diphosphate; Arg, arginine; Asp, aspartic acid; Cys, cysteine; DNA, deoxyribonucleic acid; Gly, glycine; HAT, histone acetyl transferase; HD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; CpG, cytosine–phosphate–guanine; DM, diabetes mellitus; DNA, deoxyribonucleic acid; DNMT, DNA methyltransferase; TNF-α, tumor necrosis factor-alphaProcainamide; Epigenetic mechanisms; Metformin; Diabetes mellitus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; Counterfeit medicines; Insulin; Micellar electrokinetic chromatography; Quality control; StabilityACN, acetonitrile; BGE, background electrolyte; CM-β-CyD, carboxymethyl-β-CyD; DNA, deoxyribonucleic acid; EOF, electroosmotic flow; HDAS-β-CyD, heptakis (2,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; DNA, deoxyribonucleic acid; EU, European Union; FA, fatty acids; HT, hydroxytyrosol; K, potassium; MMP, matrix metalloproteinase; Mg, magnesium; MUFA, monounsaturated fatty acids; N, nitrogen; NMF, natural moisturizing factor; OMP, olive mill pomace; OMWW
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; AP, acute pancreatitis; DNA, deoxyribonucleic acid; IL-1β, interleukin-1β; MPO, myeloperoxidase; MDA, malondialdehyde; SOD, supeoxide dismutaseObestatin; Ischemia/reperfusion; Pancreatitis; Interleukin-1β; Myeloperoxidase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; DNA, deoxyribonucleic acid; ER, electron recovery; FA, fulvic acid; HA, humic acid; LPI, labile pool I; LPII, labile pool II; OTUs, operational taxonomic units; PCoA, principal coordinates analysis; PCR, polymerase chain reaction; RNA, ribonucleic acid; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; ATP, adenosine triphosphate; Cq, quantification cycle; DNA, deoxyribonucleic acid; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; FIM, Fimmvörðuháls; FM, fluorescence microscopy; HEI, Heimaey; qPCR, quantitative polymerase chain reaction; RLU, relative light unit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; PEG, polyethylene glycol; DNA, deoxyribonucleic acid; TRAIL, TNF-related apoptosis-inducing ligand; FBS, fetal bovine serum; HPLC, high performance liquid chromatography; MS, mass spectrometry; UV, ultraviolet; DSPC, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; COGA, collaborative study on the genetics of alcoholism; DNA, deoxyribonucleic acid; FDA, Food and Drug Administration; GWAS, genome-wide association studies; mRNA, messenger ribonucleic acid; SAGE, study of addiction: genetics and environment; SNPs, sing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; developing countries; heart failure; human immunodeficiency virusADHF, acute decompensated heart failure; AIDS, acquired immunodeficiency syndrome; ART, antiretroviral therapy; AZT, zidovudine; DNA, deoxyribonucleic acid; EF, ejection fraction; HF, heart
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; AOAC, Association of the Official Analytical Chemists; DAD, Diode-array detector; DNA, Deoxyribonucleic acid; FD, Fluorescence detection; HETP, Height equivalent to a theoretical plate; HILIC, Hydrophilic interaction liquid chromatography; HPLC, High-perf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; ALF, acute liver failure; CMV, cytomegalovirus; CT, computerized tomography; DBD, donation after brain death; DCD, donation after cardiac death; DDLT, deceased donor liver transplant; DNA, deoxyribonucleic acid; HCC, hepatocellular carcinoma; HCV, hepatit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; Rt, Retention time; UV-C, Irradiation Ultra Violet light at 254 nm; DNA, Deoxyribonucleic acid; Aw, Water activity; HMW, High molecular weight; MOL, Milk of lime; GRAS, Generally recognized as safe; GL, Green leaves; BL, Brown leaves; NTU, Nephalometer tu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; ALD, alcoholic liver disease; ASH, alcoholic steatohepatitis; AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase; BAL, blood alcohol level; CI, confidence interval; CYP2E1, cytochrome p450 2E1; DNA, deoxyribonucleic acid; HBV, hepatitis B viru
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; Aflatoxin B1 (PubChem CID: 14403); Aflatoxin M1 (PubChem CID: 15558498)AF, aflatoxins; AFB1, aflatoxin B1; AFM1, aflatoxin M1; A, Aspergillus; Bb, Bifidobacterium; CYP, cytochrome P; CFU, colony forming units; DNA, deoxyribonucleic acid; ELISA, enzyme-lin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; CTD, Common Technical Document; DER, drug-extract-ratio; EMA, European Medicines Agency; EC, European Community; DNA, deoxyribonucleic acid; HMPC, Committee on Herbal Medicinal Products; ICH, International Conference on Harmonisation of Technical Requirem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; CSID, congenital sucrase–isomaltase deficiency; DNA, deoxyribonucleic acid; IgE, immunoglobulin; EPCR, polymerase chain reaction; SI, sucrase–isomaltaseCongenital sucrase–isomaltase deficiency; Sacrosidase; Baker's yeast; Saccharomyces cerevisiaeDeficiênc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; CGN, chronic glomerulonephritis; AH, arterial hypertension; BP, blood pressure; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; GFR, glomerular filtration rate; DNA, deoxyribonucleic acid; SNP, single-nucleotide polymorphism; ACE, angiotensin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; B.M., Bohr magneton; DMF-N, N-dimethylformamide; DMSO, dimethylsulphoxide; CFU, colony forming unit; MIC, minimum inhibitory concentration; MTCC, microbial type culture collection; MHA, Mueller Hinton agar; DNA, deoxyribonucleic acid; MHB, Mueller Hinton
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; ATP, adenosine triphosphate; DNA, deoxyribonucleic acid; AIF, apoptosis-inducing factor; TUNEL, terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick-end labeling; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; TNFα, tumor necrosis factor-alpha; TNFR, tumor necrosis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; ASC, Adipose-derived stem cells; BAT, Brown adipose tissue; BMI, Body mass index; bHLH, Basic helix–loop–helix; DNA, Deoxyribonucleic acid; DIO, Diet induced obesity; FAS, Fatty acid synthase; FFA, Free fatty acid; GWAS, Genome wide association study; HFD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; Saccharomyces pastorianus; Bottom-fermenting yeast; CalMorph; Cell morphology; Fermentation; Principal component analysis; Budding profileDAPI, 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DNA, deoxyribonucleic acid; FDR, false discovery rate; FITC-Con A, fluorescein i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; BMI, Body mass index; CAD, Coronary artery disease; COPD, Chronic obstructive pulmonary disease; CV, Coefficient of variation; DNA, Deoxyribonucleic acid; EDTA, Ethylenediaminetetraacetic acid; ELISA, Enzyme-linked immunosorbent assay; Gp130, Glycoprotein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; 1, first codon positions of aligned proteins; 2, second codon positions of aligned proteins; 3, third codon positions of aligned proteins; DDBJ, DNA Data Bank of Japan; DNA, deoxyribonucleic acid; EMBL, European Molecular Biology Laboratory; Γ, four-categ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; LRLT, Living-related liver transplantation; UK, United Kingdom; KCH, King's College Hospital; PTLD, Post-transplant lymphoproliferative disorder; EBV, Epstein Barr Virus; DNA, Deoxyribonucleic acid; LFTs, Liver Function Tests; INR, International Normalise
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; NCs, nanoclusters; DNA, deoxyribonucleic acid; PMMA, poly(methyl methacrylate); PMAA, poly(methacrylic acid); UV–vis, ultraviolet–visible; XPS, X-ray photoelectron spectroscopy; SEM, field-emission scanning electron microscopy; EDX, energy dispersive X-ra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; Cane; Classification; Environment design; History of medicine; Mobility disability; Rehabilitation; Self help deviceCPT, Current Procedural Terminology; DNA, deoxyribonucleic acid; E&M, evaluation and management; ICF, International Classification of Funct
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; A, adenine; T, thymine; G, guanine; C, cytosine; U, uracil; dA, deoxyadenine; dT, deoxythymine; dG, deoxyguanine; dC, deoxycytosine; DNA, deoxyribonucleic acid; RNA, ribonucleic acid; mRNA, messenger RNA; CML, chronic myeloid leukemia; SDS, sodium dodecyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; cancer; cardiomyopathy; cardioprotection; chemotherapy; doxorubicin; heart failureACE, angiotensin-converting enzyme; ALL, acute lymphoblastic leukemia; ARB, angiotensin receptor blocker; DNA, deoxyribonucleic acid; FDA, U.S. Food and Drug Administration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; CVD, cardiovascular disease; DNA, deoxyribonucleic acid; BMI, body mass index; OR, odds ratio; CI, confidence intervalChild abuse/psychology; Hypertension; Adolescent; Young adult; Gene–environm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید دئوکسی ریبونوکلئیک; congenital heart defects; gene panel; molecular diagnosisCHD, congenital heart disease; CI, confidence interval; DNA, deoxyribonucleic acid; ELN, elastin gene; MAF, minor allele frequency; NGS, next-generation sequencing