آشنایی با موضوع

آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی (به انگلیسی: Human leukocyte antigen) یا پادگن‌های مجموعه سازگاری بافتی اصلی (major histocompatibility complex (MHC)) در انسان مولکول‌های پروتئینی روی غشای سلول‌های مختلف بدن مثل گلبول‌های سفیدهستند؛ البته این پادگن‌ها روی سایرسلول‌های بافت‌های مختلف بدن (مثل پوست، کلیه، قلب، ریه و سایر اعضا) نیز موجود می‌باشند و کارکردهای متعددی دارند. ایجاد دستور نحوه ساخت این پروتئینها در انسان ژن (MHC) روی کروموزوم شش قرار دارد. نیمی از ژنها از پدر و نیمی دیگر ازمادر به ارث می رسند. این ژن ها هم قدرت هستند. هر فرد از نظر این آنتی ژن ها نیمی شبیه پدر و نیمه شبیه مادر خود می باشد. کاربرد این پروتئینها و بررسی آنها موارد کاربرد متعددی دارد: 1. هرچقدر مطابقت این پادگنها بیشتر باشد هنگام پیوند اعضا از فردی به فرد دیگر احتمال ایجاد پاسخ ایمنی و وازنش پیوند کمتر باشد. 2. از طریق مطالعه این پادگنها و تطبیق آن با والدین میتوان نسب نوزاد و نسبت وی با والدین را بررسی کرد. 3. با تعیین این پادگنها در نمونه های بافتی مانند خون و بزاق و مطابقت آن با پادگن متهم میتوان به تطبیق یا عدم تطبیق آنها پی برد. در بیش‌تر موارد، موفقیت‌آمیز بودن پیوند آلوژنیک تا اندازه‌ای به میزان تطابق آنتی‌ژن‌های HLA عضو یا سلول‌های بنیادی اهداکننده با آنتی‌ژن‌های HLA سلول‌های دریافت کننده بستگی دارد. هر چه تعداد آنتی‌ژن‌های HLA بیش‌تر همسان باشد، احتمال اینکه بدن بیمار سلول‌های اهدایی را بپذیرد بیش‌تر خواهد بود. همچنین اگر سلول‌های بیمار و اهداکننده به خوبی با یکدیگر مطابقت داشته باشند، احتمال بروز مشکلی موسوم به بیماری پیوند علیه میزبان (GVHD) کم‌تر میشود. با افزایش تعداد خواهر و برادران فرد بیمار، احتمال یافتن اهداکننده مناسب در بین آنان نیز افزایش می‌یابد. این آنتی ژن ها در بین دوقلو های یکسان تک تخمی،کاملاً شبیه هم هستند. تقسیم بندی این پروتئینها در سه گروه زیر دسته بندی میشوند: کلاس I مانند TAP که سه زنجیره α و یک مولکول پروتئینی غیر MHC دارند. کلاس II مانند MHC II DR که دو زنجیره α و دو زنجیره β دارند. کلاس III سایتوکاینهایی مانند عامل نکروز تومور آلفا (TNF-α) و لکوترین LTA
در این صفحه تعداد 1776 مقاله تخصصی درباره آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; AED; antiepileptic drug; AGA; anti-gliadin antibody; EMA; endomysial antibody; HLA; human leukocyte antigen; MRI; magnetic resonance imaging; NAA/Cr; N-acetyl aspartate:creatine ratio; PHT; patients without clinical evidence of ataxia; PHTA; patients with
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; PCOS; polycystic ovary syndrome; NK; natural killer; uNK; uterine natural killer; KIRs; killer-cell immunoglobulin-like receptors; iKIR; Kir inhibitors; ITIM; tyrosine-based inhibitory motifs; aKIR; Kir activators; ITAM; tyrosine-based activation motifs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; AEA; anti-endomysium antibodies; anti-tTG; anti-tissue transglutaminase antibodies; CD; celiac disease; GFD; gluten-free diet; HLA; human leucocyte antigen; IEL; intraepithelial lymphocyte;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; CI; confidence interval; CMV; cytomegalovirus; D−; donor seronegative; EBV; Epstein-Barr virus; HLA; human leukocyte antigen; HR; hazard ratio; OR; odds ratio; PTLD; posttransplant lymphoproliferative disorder; R−; recipient seronegative; R+; recipien
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; APC; allophycocyanin; ANOVA; analysis of variance; BBB; blood brain barrier; CNS; Central Nervous System; CD; cluster of differentiation; FCXM; flow cytometry cross match; FITC; fluorescein; FDA; food and drug administration; GLAST; glutamate aspartate tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; AP; Alkaline phosphatase; BA; Biliary atresa; BASM; Biliary atresia splenic malformation; CMV; Cytomegalovirus; DDT; Duodenal tube test; EHBDs; Extrahepatic biliary ducts; ERCP; Endoscopic retrograde cholangiopancreatography; GB; Gallbladder; GGT; Gamma-g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; Saccharomyces cerevisiae; Branched-chain amino acids; Linoleic acid; Volatile compounds; Red wine; Alcoholic fermentation; LLA; low linoleic acid (12 mg/L); LLA + AA; low linoleic acid with branched-chain amino acids addition; MLA; medium linoleic a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; cardiovascular progenitor cells; embryonic stem cells; heart failure; tissue engineering; CT; computed tomography; DSA; donor-specific antibody; EF; ejection fraction; ESC; embryonic stem cell; hESC; human embryonic stem cell; HLA; human leukocyte antigen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; Nasopharyngeal carcinoma; Epstein-Barr virus; Immunotherapy; Cellular-based therapy; Vaccination; Head and neck cancer; DC; dendritic cell; NK; natural killer cell; CTL; cytotoxic T lymphocyte/cell; NPC; nasopharyngeal carcinoma; HLA; human leukocyte anti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; Vildagliptin; Drug-induced liver injury; Hypersensitivity; Covalent binding; Nucleophilic trapping agents; ALG; alogliptin; ANG; anagliptin; CRP; C-reactive protein; CYP; cytochrome P450; DILI; drug-induced liver injury; DLST; drug-induced lymphocyte stim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; BG-DCs; dendritic cells matured with oncolysate-pre-loaded bacterial ghosts plus interferon gamma; BG; bacterial ghost; CFSE; carboxyfluorescein succinimidyl ester; DAMP; damage-associated molecular pattern; DC; dendritic cell; ELISPOT; enzyme-linked immu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; agr; accessory gene regulator; CNS; coagulase negative staphylococci; e-DNA; extracellular DNA; gehA; gene encoding SAL1 lipase; gehB; gene encoding SAL2 lipase; Hla; alpha hemolysin; PMN; human polymorphonuclear leukocytes; S; Staphylococcus; shl; gene f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; APC; antigen presenting cell; APOBEC; apolipoprotein B mRNA editing enzyme catalytic polypeptide-like; BRCA1/2; breast cancer 1/2; BCSS; breast cancer specific survival; B2M; β-2-microglobulin; CAF; cancer associated fibroblast; CCL; chemokine ligand; CD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; aHSC; activated hepatic stellate cells; rHSC; reverted hepatic stellate cells; qHSC; quiescent hepatic stellate cells; MSCs; mesenchymal stem cells; IL-1β; interleukin-1β; IL-2; interleukin-2; IL-6; interleukin-6; IL-8; interleukin-8; TGF-β; transformi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; cardiovascular; comorbidity; environment; gastrointestinal; genetics; immune; microbiome; neurologic; pathophysiology; rosacea; CeD; celiac disease; CVD; cardiovascular disease; GST; glutathione-S-transferase; GWAS; genome-wide association study; HLA; hum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; ADAM; a disintegrin and metalloproteinase; APP; amyloid precursor protein; APC; antigen presenting cell; Aβ; β-amyloid; B7-H1; B7-homolog 1; CARD; caspase activation and recruitment domain; CCR; C-C chemokine receptor; CIM; C-protein induced myositis; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; physical signs; pathophysiology; treatment; BMT; Bone marrow transplantation; CyA; Cyclosporine A; HCQ; Hydroxychloroquine; HLA; Human leukocyte antigen; IL; Interleukin; IVIG; Intravenous immunoglobulin therapy; JDM; Juvenile dermatomyositis; JM; Juvenil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; Mass-spectrometry; Proteomics; Endocrinology; Children; Pediatrics; 17OHPG; 17-Hydroxyprogesterone; Apo; Apolipoprotein; CAH; Congenital Adrenal Hyperplasia; CDG; Congenital Disorders of Glycosylation; DHEAS; Dehydroepiandrosterone Sulfate; DN; Diabetic N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; CVD; cardiovascular diseases; CCT; cardiac cell therapy; AMI; acute myocardial infarction; RA; refractory angina; CHF; chronic heart failure; BM-MNC; bone marrow mononuclear cells; SKM; skeletal myoblasts; EPC; endothelial progenitor cells; MSC; mesenchym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; Narcolepsy; Narcolepsy with cataplexy; Childhood narcolepsy; H1N1 pandemic; Streptococcal infection; H1N1 vaccination; Narcolepsy epidemiology; Narcolepsy pathogenesis; Narcolepsy genetics; HLA; Autoimmune mechanism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; CI; confidence interval; cSCC; cutaneous squamous cell carcinoma; HLA; human leukocyte antigen; OR; odds ratio; SNP; single nucleotide polymorphism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; DILI; Immune-mediated; Tolerance; Antigen; Immune cells homing; DILI; drug-induced liver injury; HLA; human leukocyte antigen; APCs; antigen presenting cells; DCs; dendritic cells; LSECs; liver sinusoidal endothelial cells; KCs; Kupffer cells; APAP; aceta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; ADME; absorption, distribution, metabolism and excretion; AFND; allele frequency net database; ALT; alanine aminotransferase; AOP; adverse outcome pathway; AOP-KB; AOP knowledge base; AST; aspartate aminotransferase; BSEP; bile salt export protein; CAR; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; DSA; donor-specific antibody; HCV; hepatitis C virus; HLA; human leukocyte antigen; IL-6; interleukin 6; ISDT; immunosuppressive drug treatment; LT; liver transplant(ation); NK; natural killer; Non-TOL; non-tolerant; PBMC; peripheral blood mononuclear cel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; AF; atrial fibrillation; TGF-β1; transforming growth factor-β1; CMPC; cardiac mesenchymal progenitor cell; MFB; myofibroblast; α-SMA; α-smooth muscle actin; ECM; extracellular matrix; CTR; controls in sinus rhythm; BMI; body mass index; α-SA; α-sarc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; ATG; anti-thymocyte globulin; aGVHD; acute graft-versus-host disease; HLA; human leukocyte antigen; HSCT; haematopoietic stem cell transplantation; sIL-7R; soluble Interleukin-7 receptor; SNP; single nucleotide polymorphisms; TBI; total body irradiation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; AAV; ANCA-associated vasculitis; ACPA; anti-citrullinated protein antibodies; AID; autoimmune disease; AIM; autoimmune myopathies; AInfD; autoinflammatory disease; AS; ankylosing spondylitis; DZ; dizygotic; ER; endoplasmic reticulum; FMF; familial Mediter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; GBM; Glioblastoma multiforme; CARs; chimeric antigen receptors; PDL1; programmed death ligand 1; IDH1; isocitrate dehydrogenase 1; PMN; polymorphonuclear; TAMs; tumor associated macrophages; HLA; human leucocyte antigen; FLT3L; Fms-like tyrosine kinase 3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; Allograft tolerance; Chimerism; Hematopoietic stem cell transplantation; Donor bone marrow transplantation; Kidney transplantation; NHPs; non-human primates; MHC; major histocompatibility complex; mAb; monoclonal antibody; TBI; total body irradiation; TI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; BATF; basic leucine zipper transcription factor; BM; bone marrow; Bregs; regulatory B cells; BTLA; B and T lymphocyte attenuator; CFSE; carboxyfluorescein succinimidyl ester; CML; cell mediated lympholysis; CNI; calcineurin inhibitor; CPM; counts per minu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; Donor-specific antibodies; Chronic active antibody-mediated rejection; Kidney transplantation; Transplant glomerulopathy; Treatment; ABMR; antibody-mediated rejection; Anti-IL2R-ab; anti-interleukin-2 receptor antibody; ATG; anti-thymocyte globulin; CAABM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; Aspirin-exacerbated respiratory disease (AERD); Asthma; Aspirin (acetylsalicylic acid, ASA); Chronic rhinosinusitis with nasal polyps; Nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAID); Hypersensitivity; Intolerance; AERD; aspirin-exacerbated respiratory diseas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; BBB; Blood-brain-barrier; CNS; central nervous system; GI; gastrointestinal; GWAS; genome wide association studies; HLA; Human leukocyte antigen; MHC; Major histocompatibility complex; NMDA; N-methyl-d-aspartate; SCFAs; Small chain fatty acids; Autoantige
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; HA; hyaluronic acid; Tregs; regulatory T cells; T1DM; type 1 diabetes mellitus; IBD; inflammatory bowel disease; RA; rheumatoid arthritis; MHC; major histocompatibility complex; HLA; human leukocytes antigens; TLRs; toll-loke receptors; PRRs; pattern reco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; guttate psoriasis; HLA-C*06:02; psoriasis; ustekinumab; BSA; body surface area; HLA; human leukocyte antigen; IL; interleukin; PGA; physician global assessment; Th; T helper;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; PCNSV; primary central nervous system vasculitis; HLA; human leucocyte antigene; CNS; central nervous system; DNA; deoxyribonucleic acid; ANA; antinuclear antibodies; ANCA; anti-neutrophil cytoplasmic antibody; SPSS; Statistical Package for Social Science
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; BCVA; best corrected visual acuity; CI; cranial irradiation; CNS; central nervous system; CT; computerized tomography; CyA; cyclosporine A; f-TBI; fractionated total body irradiation; GVHD; graft versus host disease; HLA; human leukocyte antigen; HSCT; he
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; AVE; antibody verified epitope; DSA; donor specific antibodies; FC XM; flow cytometry cross match; HLA; human leukocyte antigens; MCS; median channel shift; MFI; mean fluorescence intensity; MM; mismatch; MMR; mumps, measles, rubella; PC; plasma cells; PO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; CPRA; calculated panel reactive antibody; CPRAd; calculated panel reactive antibody with decimals; HLA; human leukocyte antigen; LCD; likelihood of finding a compatible donor; UNOS; United Network for Organ Sharing; Histocompatibility; Calculated panel re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; hematopoietic stem cell transplantation; incidence; leukemia; nationwide population study; vitiligo; CI; confidence interval; GVHD; graft-versus-host disease; HLA; human leukocyte antigen; HSCT; hematopoietic stem cell transplantation; ICD-10; Internation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; AR; acute rejection; AUC; area under the curve; BALF; bronchoalveolar lavage fluid; BOS; bronchiolitis obliterans syndrome; CM; central memory T cells; EM; effector memory T cells; FEV1; forced expiratory volume in 1 s; HLA; human leukocyte antigen; LTx;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; Corticosteroids; Intravenous immunoglobulin therapy; Japanese; Stevens-Johnson syndrome; Toxic epidermal necrolysis; BSA; body surface area; DFPP; double filtration plasmapheresis; DIHS; drug-induced hypersensitivity syndrome; HLA; human leukocyte antigen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; Diet adherence; Celiac disease; Non-celiac gluten sensitivity; Gluten exposure; Gluten contamination; ATI; amylase-trypsin inhibitor; BMI; body mass index; BMR; basal metabolic rate; BMR-factor; energy intake and basal metabolic rate-ratio; CD; coeliac di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; Hippocampus; Cytokines; Inflammation; Epilepsy; Activated microglia; ASD; Anti-Seizure Drug; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; ATP; Adenosine Triphosphate; DAMP; Danger Associated Molecular Pattern; FS; Febrile Seizures; GABA; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; AMR; antibody-mediated rejection; BOS; Bronchiolitis obliterans syndrome; CDC; complement-dependent cytotoxicity; CLAD; chronic lung allograft dysfunction; DSA; donor-specific antibody; HLA; human leukocyte antigen; ISHLT; International Society for Heart
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی; Vaccinations; Autoimmunity; Lymphoproliferation; Military personnel; Microarray analysis; Apoptotic self-epitopes; BCG; Bacillus Calmette-Guérin; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; Td; tetanus/diphtheria; MMR; measles/mumps/rubella; HA; hep