آشنایی با موضوع

نوترکیبی همولوگ(به انگلیسی: Homologous recombination)اینگونه نوترکیبی ها بین توالی هایی از2کروموزوم همولوگ صورت میگیرد که علاوه بر تامین مکانیسم ها ی جهت ترمیم DNAاز طریق تعویض نواحی های بزرگ از CHRهای همولوگ بین جفت های پدری و مادری در طول میوز باعث ایجاد تنوع ژنتیکی درافراد می شود درحالیکه در نوترکیبی غیر همولوگ بااستفاده از شباهت های خیلی کوچک تنها چندجفت باز مکمل می شوند وباعث ایجاد نوترکیبی غیر همولوگ در بین CHR های غیر همولوگ. تنها مکانیسمی که میتواند مولکولهای DNA را طی عمل تبادل قطعه در کنار یکدیگر قرار دهد، جفت شدن بازهای مکمل است و به سختی میتواند مکانیسم دیگری را در این مورد دخیل دانست. اگر چنین باشد باید به نحوی زنجیره‌های دو رشته DNA که قرار است عمل تبادل قطعه را انجام دهند باز شده و با یکدیگر پیوند برقرار نمایند. بنابراین عمل تبادل قطعه باید سبب ایجاد نوترکیبی همولوگ شود، بدین معنی که تنها میتواند بین دو قطعه DNA که دارای توالی یکسان یا تقریباً یکسانی هستند رخ دهد و معمولاً‌ چنین قطعاتی در نواحی همتراز کروموزوم‌های همولوگ وجود دارند. تبادل قطعه میتواند بین قطعات همولوگ موجود در نواحی غیرهمتراز نیز صورت گیرد به شرط آنکه این تبادل قطعه سبب از بین رفتن جاندار نشود. به هر حال چنین تبادل قطعه نامساوی می‌تواند منجر به مضاعف شدن یا حذف قسمتی از کروموزوم گردد. در آزمایشگاه با استفاده از نوترکیبی قطعات همولوگ موجود در DNAهای مختلف، گونه‌های ژنتیکی جدیدی ایجاد می‌شوند. بنابراین هنگامی که قطعه‌ای از DNA مخمر که در یک پلاسمید حلقوی باکتری قرار گرفته و تکثیر شده است، دوباره در معرض سلول مخمر قرار گیرد، قطعه فوق میتواند توالی همولوگ خود را یافته، و با آن تبادل قطعه نماید و بدین ترتی پلاسمید در درون کروموزوم مخمر جای می‌گیرد حداقل در باکتریها و مخمرها هر دو قطعه DNA همولوگ به شرط آنکه یکی از آنها واجد یک بریدگی و یا دارای ناحیه‌ای از DNA تک‌زنجیره‌ای باشد می‌توانند تبادل قطعه کرده و یک مولکول نوترکیب ایجاد نمایند. نوترکیبی هومولوگ غیر اللی نوعی ازنو ترکیبی هومولوگوسا است که بین 2 قطعه از DNAکه شباهت بسیار زیادی با هم دارند اما الل یکدیگر نیستند ایجاد می شود. این نوترکیبی اغلب دربین توالی هایی رخ میدهد که درطی تکامل دچار دوپلیکاسیون شده اند وبنابراین دارای تکرار های کم یکیLCRهستند. LCRها اغلب در مناطقHOT SPOTژنوم قرارگرفتند. تعدادی از مناطق CHRمانند ژن کلاستر تمایل ویژه ای به NAHR دارند. نوترکیبی همولوگ غیراللی می تواند بیماری مختلفی را با ایجاد دوپلیکاسیون وDELITICN ایجاد کند. چند از سندروم های ژنتیکی که نوترکیبی همولوگ غیر اللی ایجاد می شوند شاملNF1(ایجاد تومور های خوش خیم پوستی که با افزایش سن احتمال افزایش می یابد)،6GENE،میکرودلیشن(سندروم کولن)،17921. 31(عقب ماندگی زندگی،چهره ها دسیمورف می شود)،3Q29،همراهی با بیماری هایی مثل اوشیم،اناکسیا. نوترکیبی همولوگ با ایجاد برشی در یکی از رشته های یکی از مارپیچ های دوتایی که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، شروع می شود. رشته برش داده شده از مارپیچ دوتایی مربوط جدا می شود و به مولکول دیگر DNA که آن نیز به صورت موضعی باز می شود، حمله می کند. در نتیجه رشته ی حمله کننده به رشته ی مکمل خود متصل می شود. این اولین مرحله از کراس اور است. حال رشته ی جابه جا شده ی DNA شکسته می شود و با گذشتن از روی رشته ای که ازDNA مقابل آمده به رشته مکمل خود در مولکول دیگر DNAمتصل می شود. نواحی برش خورده نیز ترمیم می شوند
در این صفحه تعداد 1057 مقاله تخصصی درباره نوترکیبی همولوگ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نوترکیبی همولوگ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; ECF; extracytoplasmic function; OD; optical density; MCS; multiple cloning site; FRT; flippase recognition target; FU; fluorescence unit; Kmr; kanamycin resistance; Cmr; chloramphenicol resistance; Fluorescent reporter; In vivo; High throughput; F′ epis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; CNAs; copy number aberrations; CRT; chemoradiotherapy; FA; Fanconi anemia; HPV; human papillomavirus; HR; homologous recombination; HRD; Homologous Recombination Deficiency; L/P-SCC; laryngeal and pharyngeal squamous cell carcinoma; LST; Large Scale Trans
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; ABCB1; ATP-binding cassette sub-family B member 1; ABCG; ATP-binding cassette drug efflux transporters; ACD; autophagic cell death; AKT; alpha serine/threonine protein kinase; ALDH; aldehyde dehydrogenase; AMPK; AMP-activated protein kinase; AP; apurinic/
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; 53BP1; p53 binding protein 1; BRCA1; breast cancer protein 1; DDB1; DNA damage-binding protein 1; DSB; double-strand break; H3; histone 3; H3K9me; methylation of histone 3 lysine 9; HR; homologous recombination; INM; inner nuclear membrane; LBR; lamin B r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; RIBE; radiation-induced bystander effect; TIBE; tumour-induced bystander effect; SCE; sister chromatid exchange; ROS; reactive oxygen species; NO; nitric oxide; NF-kappaB; nuclear factor-kappa B; COX-2; cyclooxygenase-2; FA; Fanconi anaemia; ATM; ataxia-t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; BC; breast cancer; LAR; Luminal Androgen receptor; BL1; Basal Like 1; BL2; Basal Like 2; MSL; Mesenchymal Stem-Like; M; mesenchymal; IM; immunomodulatory; UNS; unstable; HR; homologous recombination; pCR; pathologic complete response; ORR; Objective Respo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; AA; alopecia areata; CRISPR/Cas9; clustered, regularly interspaced, short palindromic repeat/cas 9; HR; homologous recombination; iPSC; induced pluripotent stem cell; MSC; mesenchymal stromal cell; NHEJ; nonhomologous end-joining; RDEB; recessive dystroph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; TNR; trinucleotide repeat; HR; homologous recombination; EJ; end joining; DSB; double stranded break; SCR; sister chromatid recombination; NHEJ; non homologous end-joining; MMEJ; microhomology-mediated end-joining; DM1; myotonic Dystrophy type I; HD; Hunt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; CRISPR-Cas9; Kluyveromyces lactis; Kluyveromyces marxianus; Scheffersomyces stipitis; Yarrowia lipolytica; Hansenula polymorpha; Pichia pastoris; HR; homologous recombination; NHEJ; nonhomologous end-joining; DSB; double strand break; CRISPR; Clustered re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; Radiation therapy; Radiation toxicity; Radiation late effects; Radiogenomics; Bioinformatics; BER; base excision repair; DSB; DNA double-strand breaks; DSBR; DNA double-strand break repair; ECM; extracellular matrix; HR; homologous recombination; IR; ioni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; AZT; azidothymidine; DSB; double-strand break; dsDNA; double-strand DNA; gDNA; gapped DNA; HR; homologous recombination; HU; hydroxyurea; indel; insertion/deletion; IR; inverted repeats; QP; quasipalindrome; QPM; quasipalindrome-associated mutagenesis; SC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; Gene therapy; Hematopoietic stem cells; Gammaretroviral vector; Lentiviral vector; Gene editing; Site-specific endonucleases; Homologous recombination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; REM; RNA-guided endonuclease mediated; EEM; Engineered endonuclease mediated; CRISPR/Cas; Clustered regularly interspersed short palindromic repeats/ CRISPR associated sequence; TALE; Transcription Activator-like Effectors; TALEN; Transcription Activator-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; Bt; Bacillus thuringiensis; CRISPR/Cas9; Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat; DSB; Double stranded breaks; GM; Genetically modified; gRNA; Guide RNA; GURTs; Gene Use Restriction Technologies; HR; Homologous recombination; NHEJ; Non-ho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; ALK; anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase; ABCB1; ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1; APE1; apurinic/apyimidinic endonuclease 1; AKT; v-akt murine thymoma viral oncogene; BER; base excision repair; BRCA1; breast cancer 1; BRCA2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; AD; Alzheimer's disease; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; AT; ataxia telangiectasia; BER; base excision repair; BFB; breakage-fusion-bridge; BMDCs; bone marrow-derived cells; BS; Bloom syndrome; CIN; chromosome instability; CNS; central nervous syste
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; MN; micronuclei; MNE; micronucleated erythrocytes; MNEF; micronucleated erythrocytes frequency; SSB; single-strand break; DSB; double-strand break; TE; total erythrocytes; BM; body mass; ML; maximum longevity; NHEJ; non-homologous end joining; HR; homolog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; CI; confidence interval; CV; coefficient of variation; DSB; double strand break; DSBR; double strand break repair; HR; homologous recombination; NHEJ; non-homologous end-joining; OR; odds ratio; PBL; peripheral blood lymphocytes; PCR-RFLP; polymerase chai
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; MMR; DNA mismatch repair; HR; homologous recombination; DSB; double strand break; ssDNA; single strand DNA; dsDNA; double strand DNA; SDSA; synthesis dependent strand annealing; DSBR; double strand break repair; CO; cross over; NCO; non cross over; SSA; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; ARS; autonomously replicating sequence; CEN; centromere; CRISPR; Clustered, Regularly Interspaced, Short Palindromic Repeats; DSB; double strand break; GFP; green fluorescent protein; GRAS; Generally Regarded As Safe; gRNA; guide RNA (for CRISPR); HR; hom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; DSBs; double strand breaks; SSBs; single strand breaks; HR; homologous recombination; NHEJ; non-homologous end-joining; CSA; Cockayne syndrome protein A; CSB; Cockayne syndrome protein B; TC-NER; transcription-coupled nucleotide excision repair; TC-DSBR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; SLiCE; Seamless ligation cloning; Homologous recombination; Synthetic biology; KanaR; kanamycin resistance gene including bacterial promoter and terminator; RE; restriction enzyme; SLiCE; seamless ligation cloning extract; TAR; transformation-assisted rec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; DSB; double-strand break; HR; homologous recombination; HDR; homology-directed repair; BIR; break-induced replication; NHEJ; nonhomologous end-joining; Alt-NHEJ; alternative-NHEJ; MMEJ; microhomology-mediated end-joining; ssDNA; single-stranded DNA; Doubl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; Chemotherapy; TNBCtype; Neoadjuvant; PIK3CA; Androgen receptor; TNBC; triple negative breast cancer; pCR; pathological complete response; HR; homologous recombination; EMT; epithelial-mesenchymal-transition; AR; androgen receptor; TILs; tumor-infiltrati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; Eugenics; Genome editing; Homologous recombination; Human enhancement; Molecular biologyAmélioration de l’être humain; Biologie moléculaire; Édition du génome; Eugénisme; Recombinaison homologue
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; Severe combined immunodeficiency; radiation sensitivity; hematopoietic cell transplantation; nonhomologous end joining; DNA repair; ART-SCID; Artemis-deficient severe combined immunodeficiency; ATG; Antithymocyte globulin; DNA-PKcs; DNA-dependent protein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; Crystalline lens; Ionizing radiation; DNA repair factors; Nontargeted effects; Inflammation; Tumor suppressors; A-bomb; atomic-bomb; Acvr1; activin A type 1 receptor; AP; apurinic/apyrimidinic; APE1; apurinic/apyrimidinic endonuclease 1; AQP; aquaporin; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; Genome-scale engineering; Microbial cell factory; Transcriptome engineering; Genome synthesis; Homologous recombination; High-throughput technology
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; used: AP; apurinic/apyrimidinic, i.e., abasic; BER; base excision repair; DSB; DNA double-strand break; 5′-dRP; 5′-deoxyribose phosphate; CIA; cytosolic iron-sulfur protein assembly; DG; DNA glycosylase; DRM(D); direct repeat-mediated (deletion); ET
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; HR; Homologous Recombination; ssDNA; single-stranded DNA; dbDNA; double-stranded DNA; CSB; Chicago Sky Blue 6B.; Homologous recombination; Rad51; Inhibitor; Anticancer agent; Multidrug resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوترکیبی همولوگ; ATM; ataxia telangiectasia-mutated kinase; ATR; ataxia telangiectasia and Rad3-related kinase; CI; combination index; CLL; chronic lymphocytic leukemic cells; DNA-PK; DNA-dependent protein kinase; DNA-PKcs; DNA-dependent protein kinase catalytic subunit;