آشنایی با موضوع

ریبوزوم ها ساختارهای سلولی هستند که از ترکیب آمینواسیدها، مولکول های پروتئینی را می سازند. اطلاعات موجود در مولکول های ژنومی DNA با استفاده از فرآیند رونویسی در سه گروه mRNA، rRNA و tRNA نسخه برداری می شوند. در نهایت مولکول های mRNA هستند که توسط ریبوزوم به پروتئین ترجمه خواهند شد و دیگر انواع مولکول های RNA به صورت ریبونوکلئیک اسید مورد استفاده قرار می گیرند. این فرآیند ترجمه (translation) نام دارد و ریبوزوم با اتصال به مولکول mRNA توالی نوکلئوتیدهای آن را به عنوان الگو استفاده می کند. تاریخچه شناخت ریبوزومها: شناخت اولیه ریبوزومها مربوط به کلود می‌شود که در سال 1941 با اولترا سانتریفوگاسیون افتراقی (مرحله‌ای) موفق به جدا سازی ذراتی کوچکتر و سبکتر از میتوکندریها شد که ذراتی به قطر 500 تا 2000 میکرون و سرشار از RNA بودند که از خرد شدن قطعات شبکه آندوپلاسمی ضمن اولترا سانتریفوگاسیون ایجاد می‌شوند. می‌توانند حتی در شرایط آزمایشگاهی اسیدهای آمینه رادیواکتیو را به سرعت در ساختمان پروتئینها وارد کنند. انواع ریبوزوم ها: الف- ریبوزم های آزاد سیتوپلاسمی: در سیتوپلاسم یاخته‌های پروکاریوتی از نوع 70s و در سیتوپلاسم یاخته های یوکاریوتی از نوع 80s یعنی بزرگتر و سنگین‌تر هستند. ب- ریبوزوم های چسبیده به غشای شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار: همان طور که در طرح شبکه آندوپلاسمی ذکر شد روی شبکه آندوپلاسمی خشن، ریبوزوم قرار دارد. ج- ریبوزوم های موجود در اندامک های مثل ریبوزوم های میتوکندری و ریبوزوم های کلروپلاستی: این ریبوزوم ها نیز تنها در یاخته‌های یوکاریوتی وجود دارند. نحوه قرارگیری ریبوزوم ها: ریبوزوم‌های سیتوپلاسمی، اندامکی و ریبوزم‌ها چسبنده به غشای آندوپلاسمی می‌توانند به حالت منفرد (مونوزوم) یا به حالت چند تایی (پلی زوم) باشند. مجموع حدود ۵ تا ۸۰ ریبوزوم را که به مولکولی از mRNA چسبیده‌اند، پلی زوم نامند. ریبوزومها تنها وقتی که به حالت پلی زوم باشند، سنتز پروتئین دارند. گاهی در سیتوپلاسم پلی زوم‌ها حالت مارپیچی یا حلزونی به خود می‌گیرند فراوانی این نوع پلی زومها در یاخته را نشانه نوعی اختلال در فرایند سنتز پروتئین نمی‌داند. عمر متوسط ریبوزوم ها: ‌ عمر متوسط ریبوزوم‌ها در حدود ۶ ساعت است، بنابراین بازسازی پیوسته آنها ضرورت دارد. سرعت بازسازی در یاخته‌های مختلف ۱۰ تا ۱۰۰ ریبوزوم در هر ثانیه‌است. بازسازی ریبوزوم‌ها در یاخته‌های پروکاریوتی در سیتوپلاسم و بی‌تردید ضمن رونویسی از ژنهای rRNA و در یاخته‌های یوکاریوتی در ارتباط با هستک صورت می‌گیرد ترکیبات بازدارنده رونویسی و همچنین سم آمانیتین که در قارچ آمانتیا وجود دارد این بازسازی را متوقف می‌کنند.
در این صفحه تعداد 649 مقاله تخصصی درباره ریبوزوم، رناتن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ریبوزوم، رناتن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریبوزوم، رناتن; SBDS; DNAJC21; eIF6; Shwachman-Diamond syndrome; Ribosome; Myelodysplastic syndromes; rRNA; ribosomal RNA; rDNA; ribosomal DNA; ITS1; internal transcribed spacer 1; ITS2; internal transcribed spacer 2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریبوزوم، رناتن; sAVM; Spinal arteriovenous malformations; TMT; Tandem Mass Tag; ECL; Enhanced Chemiluminescence; IAA; iodoacetamide; DTT; dithiothreitol; HPLC; high performance liquid chromatography; GO; Gene ontology; MMP9; Matrix metalloproteinase-9; FGF2; fibroblast g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریبوزوم، رناتن; Last Universal Common Ancestor; LUCA; peptidyl transferase center; PTC; Ancient peptides; Protein evolution; Protein folding; Ribosome; Ribosomal protein; RNA; Secondary structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریبوزوم، رناتن; CET; cryo-electron tomography; EM; electron microscopy; ER; endoplasmic reticulum; ES; expansion segment; FIB; focused ion beam; OST; oligosaccharyl-transferase; RNC; ribosome nascent chain complex; SPC; signal peptidase complex; SRP; signal recognition
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریبوزوم، رناتن; Co-translational modifications; Ribosome; Ribosome-associated protein biogenesis factors; Co-translational folding; Co-translational targeting; Proteolysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریبوزوم، رناتن; Bacterial translation initiation regulation; Ribosome; Regulatory proteins; sRNA; cis-acting regulatory elements; 30SIC; 30S initiation complex; 70SIC; 70S initiation complex; IF; initiation factors; PRE; pH responsive element; r-proteins; ribosomal prote