آشنایی با موضوع

پرولین با فرمول شیمیایی «C5H9NO2» یک ترکیب منحصر به فرد در ساختمان پروتئین‌ها است. گرچه این ماده به عنوان یکی از بیست اسید آمینه‌ی اصلی تشکیل دهندهٔ ساختمان پروتئین‌ها شناخته می‌شود، ولی واقعیت آن است که پرولین یک ایمونو اسید است (و نه آمینواسید). کدهای ژنتیکی پرولین عبارتند از: CCU، CCC، CCA، CCG. این ترکیب دو ایزومر فضایی S و R دارد که فرم S آن فراوانتر است. در واقع به جز پرولین، همه اسید های آمینه در مولکول خود یک گروه آمینی و کربوکسیلی دارند که به واسطه اتصال به کربن آلفا α- اسیدآمینه خوانده می شود. پرولین در گیاهان اغلب نقش تخفیف دهنده اثر تنش عهده دار است. به عنوان مثال، توانایی پرولین در کاهش اثرات منفی تنش شوری بارها آزمایش و گزارش شده است. همچنین، گزارش شده است که این اسید آمینه در کشت بافت گیاهان بسیار سودمند است. فایده افزودن پرولین به محیط کشت گیاهان به نحوی است که، در قیاس با سایر اسید آمینه‌ها، موجب رشد سالمتر و مطلوبتر بافت در معرض تنش می شود. اسید آمینه یا آمینو اسید در شیمی به هر ملکولی که شامل گروه‌های کاربردی آمینه و کربوکسیلیک اسید است گفته می‌شود. اسید آمینه واحد تشکیل دهنده پروتئین است. اسیدهای آمینه در هنگام ساخته شدن پروتئین‌ها از RNA پیامبر یا mRNA به یکدیگر می‌پیوندند. در زیست‌شیمی به اسیدهای آلفاآمینو یعنی آن اسید آمینه‌هایی که در آنها کارکردهای آمینو و کاربوکسیلات هر دو به کربنی یگانه چسبیده‌اند اسید آمینه می‌گویند. آنها فقط به یک دسته تقسیم می‌شوند. پروتئینها مواد آلی بزرگ و یکی از انواع درشت‌مولکول‌های زیستی هستند که از زیرواحدهایی به نام اسید آمینه ساخته شده‌اند. پروتئین‌ها مانند زنجیری از یک کلاف سه‌بعدی بسپارهایی هستند که از ترکیب اسیدهای آمینه حاصل می‌شوند. اسیدهای آمینه مثل یک زنجیر خطی توسط پیوند پپتیدی میان گروه‌های کربوکسیل و آمین مجاور به یکدیگر متصل می‌شوند تا یک پلی پپتید را به وجود بیاورند. ترتیب اسیدهای آمینه در یک پروتئین توسط ژن مشخص می‌شود. اگرچه کد ژنتیک ۲۰ تا اسید آمینه استاندارد را معرفی می‌کند، اما در بعضی از اندامگان‌ها (ارگانیسم‌ها) کد ژنتیک شامل سلنوسیستئین و در بعضی از آرکی‌باکتری‌ها پ یرولزین می‌باشد. گاهی در پروتئین‌ها دگرگونی به وجود می‌آید: یا قبل از آنکه پروتئین بتواند به وظایفش در یاخته عمل کند یا به عنوان قسمتی از مکانیسم بازرسی. پروتئین‌ها معمولاًبه یکدیگر می‌پیوندند تا یک وظیفه‌ای را با یکدیگر انجام دهند که این خود باعث استوار شدن پروتئین می‌شود. چون ترتیب‌های نامحدودی در توالی و طول زنجیره اسید آمینه‌ها در تولید پروتئین‌ها وجود دارد، از این رو انواع بی‌شماری از پروتئین‌ها نیز می‌توانند وجود داشته باشند. پروتئین‌های درون‌یاخته‌ای در بخشی از یاخته به نام ریبوزوم توسط آران‌ای (RNA) ساخته می‌شوند.
در این صفحه تعداد 961 مقاله تخصصی درباره پرولین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پرولین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; Rice; Root; Salinity; Reactive oxygen species; NADPH oxidase; Proline; DAB; 3,3-Diaminobenzidine; NBT; Nitro blue tetrazolium; H2DCFDA; 2′ 7′-Dichlorodihydrofluorescein diacetate; DHAR; Dehydroascorbate reductase; MDHAR; Monodehydroascorbate reductase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; Alfalfa; Non-uniform salinity; Split-root system; Na+ efflux; Antioxidant defense; CAT; catalase; Chl; chlorophyll; DW; dry weight; HKT1; high-affinity potassium transporter; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; NMT; non-invasive micro-test tech
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; AGO; Argonaute; AMY3; alpha-amylase-like 3; APX; ascorbate peroxidase; ARF5/MP; Auxin response factor 5; BAM1; beta-amylase 1; CAT; catalase; CK; control check; COG; Clusters of Orthologous Groups of proteins; DEG; differential expression gene; ERF1; Ethy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; MIC; Minimum inhibitory concentration; IAA; Indole-3-acetic acid; HCN; Hydrogen cyanide; DAS; Days after sowing; LHb; Leghaemoglobin; Greengram; Herbicide toxicity; PGPR; Proline; Bioremediation; Growth promotion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; Arbuscular mycorrhizal fungi; Global warming; Minerals; Phenolic compounds; Pigments; Vitis vinifera cv. Tempranillo; AMF; arbuscular mycorrhizal fungi; CL; clone; DW; dry weight; -M; non-mycorrhizal plants; +M; mycorrhizal plants; Pro; proline; SLW; spec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; A549; lung cancer cells; 7-ACA; 7-aminocephalosporanic acid; 7-ADCA; 7-aminodesacetoksycephalosporanic acid; 6-APA; 6-aminopenicillanic acid; Asn; asparagine; Asp; aspartic acid; 4B16; murine melanoma cells; BE7404; liver cancer cells; BJAB; Burkitt's lym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; PSII; photosystem II; DAG; after seed germination; Pn; photosynthesis; gs; stomatal conductance; STI; stress tolerance index; SSI; stress susceptibility index; RWC; leaf relative water; Fv/Fm; maximum quantum yield of PSII; NPQ; non-photochemical quenchin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; GC-MS; Gas chromatography-mass spectrometry; ANOVA; Analysis of variance; PCA; Principal component analysis; PC1 & PC2; First & second principal components; ASCA; ANOVA-simultaneous component analysis; Ala; Alanine; Val; Valine; Ser; Serine; Leu; Leuc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; BCAA; branched-chain amino acid; ETC; electron transport chain; FOCM; folate-mediated one carbon metabolism; HIFs; hypoxia-induced factors; ISA; isotopomer spectral analysis; ODE; ordinary differential equation; oxPPP; oxidative pentose phosphate pathway;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; Arg; Arginine; CMC; Carboxymethyl cellulose; LDL; Low-density lipoprotein; HCMC; Hydrolyzed carboxymethyl cellulose; HDL; High-density lipoprotein; HEW; Hydrolyzed egg white; HEY; Hydrolyzed egg yolk; PEG; Polyethylene glycol; Pro; Proline; Egg yolk; Free
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; AA; amino acid; CP; crude protein; DM; dry matter; NDF; neutral detergent fiber; N; nitrogen; TAA; total amino acid; EAA; essential amino acid; NEAA; non-essential amino acid; SAA; sulfur amino acid; BCAA; branched chain amino acid; Ala; alanine; Arg; arg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; AAs; amino acids; APP; acute-phase protein; Arg; arginine Asn asparagine; Asp; aspartate; CP; crude protein; Cys; cysteine; ETEC; enterotoxigenic Escherichia coli K88; Gln; glutamine; Glu; glutamate; Gly; glycine; GSH; glutathione; His; histidine Ig immun
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; AA; acetic acid; A; adonitol; Butaned; 1,4-butanediol; B; betaine; CA; citric acid; DES; deep eutectic solvents; EG; ethylene glycol; GAE; gallic acid equivalent; Glu; glucose; Gly; glycerol; ChCl; choline chloride; LA; lactic acid; LEV; levunilic acid; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; Sucrose; Proline; Transgenic sugarcane; Biochemical composition; NMR; GM; genetically modified; SAC; apoplastic sap extracted from control sugarcane; SAT; apoplastic sap extracted from transgenic sugarcane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; Beer; Brewing; Gluten; Hydrodynamic cavitation; proline; BIAB; Brew In A Bag; CN; Cavitation Number; FAN; Free Amino-Nitrogen; GRAS; Generally Recognized As Safe; HC; Hydrodynamic Cavitation; SG; Silica Gel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; Metabolic syndrome; Amino acids; Mass spectrometry; AAA; aromatic amino acids; ADMA; asymmetric dimethylarginine; Asn; asparagine; BMI; body mass index; BCAAs; branched-chain amino acids; CVD; cardiovascular disease; DBP; diastolic blood pressure; Gln; gl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; AA; amino acid; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; Ala; alanine; ANFs; anti-nutritive factors; Asn; asparagine; Asp; aspartate; CaSR; calcium sensing receptor; CCK; cholecystokinin; CD36; cluster of differentiation 36; dlM; dl-methi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; Chl; chlorophyll; Fv/Fm; potential quantum yield; NPQ; non-photochemical dissipation of absorbed energy; Pfr/Ptotal; proportion of phytochrome in its far-red light absorbing form; PPFD; photosynthetic photon flux density; ΦPSII; quantum yield of photosys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; a and b; kinetic parameters; D2O; deuterium oxide; DM; dry matter; h; hydrolysis equivalents; 1H NMR; 1H nuclear magnetic resonance spectroscopy; IR; infrared spectroscopy; MSC; Multiplicative Scatter Correction; NIR; near infrared spectroscopy; PCA; prin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; C; Californium; Car; carotenoids; Chl; chlorophyll; Ci/Ca; ratio of leaf intercellular [CO2] to ambient air [CO2]; cv(s); cultivar(s); D; Cadeli; DAS; day(s) after beginning of treatment; DAP; differentially accumulated proteins; DW; dry weight; E; leaf t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; Ala; alanine; Arg; arginine; Asn; asparagine; Asp; aspartic acid; Cys; cysteine; Gln; glutamine; Glu; glutamic acid; Gly; glycine; His; histidine; Ile; isoleucine; Leu; leucine; Lys; lysine; Met; methionine; Phe; phenylalanine; Pro; proline; Ser; serine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; AA; amino acid; EAA; essential amino acid; SAA; source amino acids; TAA; trophic amino acids; Ala; alanine; Arg; arginine; Asn; asparagine; Asp; aspartic acid; Cys; cysteine; His; histidine; Glu; glutamic acid; Gly; glycine; Ile; isoleucine; Leu; leucine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرولین; mAb; charge heterogeneity; C-terminal Lys deletion; Lys and Gly deletion; pharmacokinetics; bioavailability; ATA; anti-therapeutic antibody; CDC; complement-dependent cytotoxicity; CL; clearance; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; Fab; fragment ant