آشنایی با موضوع

آدنوزین تری فسفات یا (ATP)، نوکلئوتیدی است که در سلولها به عنوان حامل انرژی بکار می‌رود. آدنوزین فسفات که ترکیب شیمیایی خاصی است، در تمام جانداران برای تبدیل انرژی به کار می‌رود. آدنوزین تری فسفات با انتقال انرژیش به مولکولهای دیگر، گروه انتهایی فسفات خود را از دست داده و به آدنوزین دی فسفات (ADP) تبدیل می‌شود یا اینکه با از دست دادن دو گروه فسفات (PP۱)، به آدنوزین مونو فسفات (AMP) تغییر می‌یابد، که این فراورده‌ها نیز مجدا می‌توانند با کسب فسفات به (ATP) تبدیل شوند. فقدان اکسیژن یکی از خواص مهم جو اولیه به شمار می آید. چنانچه در آن آمیزش برق آسای عناصر اکیسژنی وجود می داشت، مولکولهای ناپایدار حاصل، به سادگی بر اثر احتراق نابود می شدند. اگر حیات بدون استعانت از اکسیژن حادث شده باشد، باید تخمیر آن را تامین کرد و باشد، که لولی پاستور، شیمیدان فرانسوی نیز آن را حیات بدون آزمایش‌های مربوط به هوا توصیف کرد. عمل تخمیر بر اثر شکستن مولکولهای آلی (ترکیبات حاوی کربن) انرژی لازم را در اختیار یاخته قرار می دهد، فسفاتهای پر انرژی از قبیل آدنوزین تری فسفات را رها می کند. برخی از اشکال تخمیر، مانند تخمیر های مواد الکل، به عنوان فرآورده فرعی، دی اکسید کربن تولید می کنند. رها شدن این گاز در جو به وسیله اشکال بی هوازی حیات، که به اکسیژن نیاز دارند، در تکامل فرایند های سوخت و ساز بعدی، از جمله عمل تنفس سهیم اند. آدنوزین تری فسفات در مرحله دوم سوخت و ساز بعد از عمل تخمیر، پیشرفت بعدی سوخت و ساز عبارت بود از چرخه مونوفسفات ششگانه (HMP). این عمل اساسا فرایندی بی هوازی است که به کمک انرژی حاصل از آدنوزین تری فسفات، هیدروژن را از قند آزاد می کند. دی اکسید کربن نیز به عنوان فراورده فرعی به دست می آید. نیمی هیدروژن مربوط به چرخه HMP از آب به دست می آید. این چرخه معرف مرحله‌ای نسبتا پیشرفته (طی میلیونها سال) است، زیرا، از دشوارترین راه به هیدروژن می رسد، نمایشگر دو روای است که عملا تمامی هیدروژن آزاد از سیاره ها فرار کرده است. منبع خورشیدی آدنوزین تری فسفات سومین مرحله در این جریان تکاملی (سوخت و ساز)، احتمالا تغییر ماده آلی به فسفات آلی به کمک نور (فرایندی که طی آن گیاهان سبز انرژی نورانی را به انرژی شیمیایی تبدیل می کنند)، یعنی استفاده مستقیم در تولید ATP است. انجام این عمل مستلزم وجود ماده رنگی کلروفیل (پوروفیرین منیزیم) برای جذب نور، حضور مواد رنگین یاخته (پروتئینهای آهن دار) برای تبدیل انرژی خارجی، یعنی نور خورشید، به انرژی ذخیره ای موسوم به (ATP) است. ATP، یک مولکول ادنین است که سه گروه فسفات به آن متصل شده اند. پیوندی که مولکولهای فسفات را به ادنین وصل می‌کند، انرژی بسیار بالایی دارد. پیوند دو گروه از این سه گروه فسفات، به سادگی شکسته می‌شود و انرژی آزاد می‌کند. این دو گروه در طی فرآیندهایی مانند تنفس، دوباره از طریق پیوند کووالانسی به مولکول متصل می‌شوند. انرژی حاصل از ATP برای فعالیت های مختلف سلول از قبیل انتقال فعال، سنتز پروتئین و. . . به کار می‌رود. مولکول ATP به کمک آب، تجزیه می‌شود (هیدرولیز) و ادنوزین دی فسفات (ADP)، فسفات غیر آلی، و انرژی به دست می‌آید. این واکنش می‌تواند باز هم ادامه پیدا کند تا ادنوزین مونو فسفات (AMP)، فسفر و انرژی حاصل شوند. فسفر آزاد شده در سلول نگهداری می‌شود و هنگام تبدیل مجدد AMP به ATP مورد استفاده قرار می‌گیرد. مولکولATP در یک سری واکنش شیمیایی موسوم به فسفریلاسیون اکسیداتیو ساخته می‌شود.

در این صفحه تعداد 792 مقاله تخصصی درباره آدنوزین تری فسفات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آدنوزین تری فسفات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; Cell-free protein synthesis; Saccharomyces cerevisiae; Synthetic biology; In vitro translation; Cell-free biology; Protein expressionANOVA, analysis of variance; ATP, adenosine triphosphate; cAMP, cyclic adenosine monophosphate; CFPS, cell-free protein sy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; CRC, colorectal cancer; PUFAs, polyunsaturated fatty acids; ETC, electron transport chain; FO, fish oil; CO, corn oil; ROS, reactive oxygen species; CL, cardiolipin; DMH, N,N-dimethylhydrazine dihydrochloride; ATP, adenosine triphosphate; EPA, eicosapenta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; 5-HT, serotonin; ADH, antidiuretic hormone; ANS, autonomic nervous systems; ATP, Adenosine triphosphate; CNS, central nervous system; DA, dopamine; IUPHAR, Union of Pharmacology; NE, norepinephrine; PUCRS, Pontifical Catholic University of Rio Grande do S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; APC, antigen-presenting cell; ATP, adenosine triphosphate; BRCA2, breast cancer susceptibility gene 2; CR, complete response; CTLA-4, cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4; CSF1R, colony-stimulating factor 1 receptor; CTL, cytotoxic T lymphocyte; DC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; Rat; Coumarin; Hepatotoxicity; Mitochondria; CYP2E1; Subcellular localizationADP, adenosine diphosphate; ALP, alkaline phosphatase; ALT, alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; ATP, adenosine triphosphate; cAMP, cyclic adenosine monopho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; ATP, adenosine triphosphate; BHI, brain–heart infusion broth; CFU, colony forming units; EF-G, elongation factor G; EF-Tu, elongation factor thermos unstable; EOs, essential oils; FBC index, fractional bactericidal concentration index; FIC index, fraction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; OVA, ovalbumin; UPLC/MS, ultra performance liquid chromatography/mass spectrometry; MetPA, metabolic pathway analysis; ATP, adenosine triphosphate; ADA, adenosine deaminase; BALF, bronchoalveolar lavage fluid; HE, hematoxylin-eosin; QC, quality control; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; ATP, adenosine triphosphate; BLA, amygdala, basolateral nucleus; CeA, amygdala, central nucleus; BNST, bed nucleus of stria terminalis; Cg, cingulate cortex; CS, conditioned stimulus; CO, cytochrome c oxidase; IL, infralimbic cortex; IC, insular cortex; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; ADP, adenosine diphosphate; ATP, adenosine triphosphate; CPT1a, carnitine palmitoyltransferase 1; DIO, diet induced obesity; ER, endoplasmic reticulum; ETC, electron transport chain; ETF-DH, electron transfer flavoprotein dehydrogenase; FAO, Food and Agri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; MBR, membrane bioreactor; WHO, World Health Organisation; CAS, conventional activated sludge; DNP, 2,4-dinitrophenol; WWTPs, wastewater treatment plants; ATP, adenosine triphosphate; TN, total nitrogen; HRT, hydraulic retention time; SRT, solids retention
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; AEA, anandamide; AM404, N-arachidinoyl-phenolamine; AMAP, 3′-hydroxyacetanalide; AMT, anandamide membrane transporter; ALF, acute liver failure; APAF-1, apoptosis protease-activating factor-1; APAP, acetaminophen; ATP, adenosine triphosphate; CAR, constit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; STZ; Streptozotocin; Diabetes; Animal model; Diabetic mortality; STZ toxicityAkt, serine/threonine kinase; ATP, adenosine triphosphate; cGMP, cyclic guanosine monophosphate; CH3+, carbonium ion; CNS, central nervous system; DAM, diazomethane; DNA, deoxyri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; FDA, U.S. Food and Drug Administration; TBI, traumatic brain injury; NAM, nicotinamide; PARP, poly(ADP-ribose)polymerase-1; NAD+, nicotinamide-adenine dinucleotide; ATP, adenosine triphosphate; DNA, deoxyribonucleic acid; PLP, pyridoxal 5′-phosphate; MWM,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; Cbl, cobalamin; Cbi, cobinamide; Ado, 5′-deoxyadenosyl; ATP, adenosine triphosphate; bpy, 2,2′-bipyridine; CASPT2, complete active space perturbation theory; CASSCF, complete active space self-consistent field; CoA, coenzyme A; DDT, 1,1-bis(4-chlorophenyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; Bisphosphonates; Clinical trials; Direct anti-cancer effects; Cancer immunology; Hematological malignancies; Solid tumorsAML, acute myeloid leukemia; CML, chronic myeloid leukemia; ATP, adenosine triphosphate; FPP, farnesyl pyrophosphate; HER, human epide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; Acute Pancreatitis; Biliary Pancreatitis; Necroptosis; Apoptosis; Pancreatic Cell DeathAMC, 4-amido-methylcoumarin; ATP, adenosine triphosphate; BAPTA, 2-bis (2-aminophenoxy)-ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid; DMEM, Dulbecco's modified Eagle medium; DMSO,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; AD, Alzheimer's disease; ALS, amyotrophic lateral sclerosis; APP, amyloid precursor protein; AS, α-synuclein; ASD, Autism spectrum disorder; ADK, adenosine kinase; ATP, adenosine triphosphate; AxD, Alexander disease; CD81, Cluster of Differentiation 81; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; ATP, adenosine triphosphate; BTP, bis-tris-propane; BY-2, bright yellow-2; d, membrane thickness; EGTA, ethylene glycol tetraacetic acid; EM, electric field across the membrane; Erev, reversal potential; Mes, 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid; SEM, stan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; 2-DG, 2-deoxy-D-glucose; AMPK, adenosine monophosphate activated protein kinase; ATP, adenosine triphosphate; EC, esophageal cancer; ESCC, esophageal squamous cell carcinomaAMPK; Esophageal cancer; Gluconeogenesis; Metformin; Targeted therapy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; AK, Adenylate Kinase; tAK, Thermostable Adenylate Kinase; ATP, Adenosine Triphosphate; ADP, Adenosine Diphosphate; AMP, Adenosine Monophosphate; CJD, Creutzfeldt –Jacob Disease; RLU, Relative Light UnitsThermostable adenylate kinase; Kinetic parameters; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; ATP, adenosine triphosphate; bp, base pairs; DAPI, 4′,6-diamidino-2-phenylindole; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; mRNA, messenger DNA; mtDNA, mitochondrial DNA; nDNA, nuclear DNA; PIPES, piperazine-N,N′-bis (2-ethanesulfonic acid); PMSF, phenylmeth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; ATP, adenosine triphosphate; BB, Bold's basal medium; CNF, cellulose nanofibers; CNT, carbon nanotube; EPS, extracellular polymeric substance; Fv/Fm, variable over maximal fluorescence; NP, nanoparticle; PAM, pulsed amplitude modulation; PPF, photosynthet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; hepatic encephalopathy; acute liver failure; neuroinflammation; microglial activation; intracranial hypertensionALF, acute liver failure; ATP, adenosine triphosphate; BBB, blood-brain barrier; CCL2, chemokine ligand-2; CMRO2, cerebral metabolic rate for o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; Dietary phosphate; Iron-deficient; Anemia; Gene expression; Rat2,3-DPG, 2,3-diphosphoglycerate; ATP, adenosine triphosphate; Con Fe, normal iron content; EPO, erythropoietin; DcytB, duodenal cytochrome B; DMT1, divalent metal transporter 1; FGF23, fibrobl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; ADP, adenosine diphosphate; ATP, adenosine triphosphate; CO, carbon monoxide; COX, cyclooxygenase; EDHF, endothelium-derived hyperpolarizing factors; eNOS, endothelial nitric oxide synthase; FMD, flow-mediated dilatation; KIR, inwardly rectifying potassiu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; Apo, apolipoprotein; ASCVD, atherosclerotic cardiovascular disease; ATP, adenosine triphosphate; CAD, coronary artery disease; CEC, cholesterol efflux capacity; CETP, cholesterol ester transport protein; CKD, chronic kidney disease; CV, cardiovascular; CV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; ATP, adenosine triphosphate; EGF, epidermal growth factor; EMT, epithelial–mesenchymal transition; IP3R2, inositol 1,4,5-triphosphate receptor, type 2; PMCA, plasma membrane Ca2 + ATPase; SERCA, sarco/endoplasmic reticulum Ca2 + ATPase; SOCE, store operat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; diabetic cardiomyopathy; diabetes mellitus; heart failureACEI, angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB, angiotensin II receptor blocker; ATP, adenosine triphosphate; CV, cardiovascular; DM, diabetes mellitus; EF, ejection fraction; FFA, free fatty ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; A2A, adenosine subtype A2A receptor; A1, adenosine subtype A1 receptor; ABC, avidin biotin complex; ABD rat, aortic barodenervated rat; α2 AR, alpha 2 adrenergic receptor; αMNE, alpha methyl norepinephrine; ATP, adenosine triphosphate; BP, blood pressure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; ATP, adenosine triphosphate; Cq, quantification cycle; DNA, deoxyribonucleic acid; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; FIM, Fimmvörðuháls; FM, fluorescence microscopy; HEI, Heimaey; qPCR, quantitative polymerase chain reaction; RLU, relative light unit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; AcCoA, acetyl-CoA; Aco, aconitate; ADP, adenosine diphosphate; AMP, adenosine monophosphate; AKG, 2-oxoglutarate; ATP, adenosine triphosphate; Cit, citrate; DHAP, dihydroxyacetone phosphate; E4P, erythrose-4-phosphate; EH, enzymatic hydrolysis; F6P, fruct
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; ACE, Angiotensin-Converting Enzyme; AngII, angiotensin II; AT1, angiotensin receptor type 1; ATP, adenosine triphosphate; BSA, bovine serum albumin; MetS, metabolic syndrome; NADPH, reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; NAG, N-acetyl-β-D-gl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; ACS, acute coronary syndrome; ADP, adenosine diphosphate; ASA, aspirin; ATP, adenosine triphosphate; CABG, coronary artery bypass graft; CAD, coronary artery disease; CYP, cytochrome P450; COX, cyclooxygenase; CV, cardiovascular; DAPT, dual antiplatelet t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; AHL, acylhomoserine lactone; AIs, autoinducers; ATCC, American type culture collection; ATP, adenosine triphosphate; CEB, cell entrapping bead; DNP, 2,4-dinitrophenol; DRR, downstream response regulator; E. coli, Escherichia coli; EPS, extracellular polym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; MRS, magnetic resonance spectroscopy; AMPK, 5´AMP activated protein kinase; AGE, advanced glycation end product; ATP, adenosine triphosphate; bEGP, basal endogenous glucose production; DAG, diacylglycerol; FDR, first degree relative; FFA, free fatty acids
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; NF, nanofiltration; RO, reverse osmosis; PA, Pseudomonas aeruginosa; SA, sodium alginate; BSA, bovine serum albumin; HA, humic acid; EPS, extracellular polymeric substances; OM, organic matter; ATP, adenosine triphosphate; TDC, total direct cell count; SE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; ATP, adenosine triphosphate; CagA, cytotoxin-associated gene A; Cx, connexin; GJIC, gap junctional intercellular communication; HCC, hepatocellular carcinoma; mRNA, messenger RNA; Panx, pannexin; VacA, vacuolating toxin A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنوزین تری فسفات; ACC, acetyl CoA carboxylase; AMP, adenosine monophosphate; AMPK, 5’ adenosine monophosphate-activated protein kinase; ATP, adenosine triphosphate; BCAA, branched-chain amino acid; BCKD, branched-chain α-ketoacid dehydrogenase; BW, body weight; DIO, diet-i