آشنایی با موضوع

میکروRNA ها به اختصار miRNAتوالی های RNA ای غیر کد شونده و کوچکی ( در حدود 22 نوکلئوتید) هستند که در گیاهان، حیوانات و بعضی از ویروس ها یافت می شوند و در مهار RNA، تنظیمات بعد از رونویسی و بیان ژن دارای عملکرد می باشند. در حالیکه اکثر miRNA ها مستقر در درون سلول هستند، پاره ای دیگر که عموما miRNA های در حال گردش یا بیرون سلولی نام دارند، در محیط های بیرون سلولی نیز، نظیر مایعات بیولوژیک مختلف و محیط کشت سلولی حضور دارند. miRNA ها بر اساس رابطه جفت بازی با توالی های مکمل خود در درون مولکول های mRNA عمل می کنند و در نتیجه مولکول mRNA طی یک یا تعدادی از فرآیند های زیر مهار می شود: 1. شکسته شدن رشته mRNA به دو قطعه 2. ناپایدار کردن mRNA از طریق کوتاه کردن دم پلیA آن 3. ترجمه ناکارآمد mRNA به پروتئین توسط ریبوزوم ها ژنوم انسان در حدود بیش از 1000 رونوشت miRNA کد می کند که در بسیاری از سلول های پستانداری فراوان اند و در حدود 60 درصد ژن های انسانی و سایر پستانداران را مورد هدف قرار می دهند. miRNA ها در گیاهان و حیوانات به خوبی حفظ شده اند و به نظر می رسد از اجزای تکاملی قدیمی و حیاتی در تنظیم بیان ژن باشند. miRNA های گیاهی اغلب به طور کامل با mRNA های مورد هدف جفت می شوند و متعاقبا منجر به سرکوب بیان ژن از طریق شکسته شدن رونوشت های هدف می شوند. در مقابل،miRNA های حیوانی با استفاده از یک توالی به کوتاهی 8-6 نوکلئوتید در انتهای 5’ خود (Seed Region) قادر به شناسایی mRNA هدف هستند که این میزان از جفت شدگی برای القای شکسته شدن مولکول هدف کافی نیست و معمولا مهار ترجمه را القا می سازد. تنظیم ترکیبی از ویژگی های miRNA ها در حیوانات است، به گونه ای که یک miRNA ممکن است صدها mRNA هدف مختلف داشته باشد و یک مولکول هدف مشخص توسط چندین miRNA تنظیم شود. بسته به روش تخمین مورد استفاده، تعداد متوسط mRNA ای که به وسیله ی یک miRNA مشخص مورد هدف قرار میگیرند، متفاوت است اما روش های متعددی نشان می دهد که miRNA های پستانداری قادر به هدف گیری تعداد زیادی mRNA مجزا باشند. اولین miRNA در اوایل 1990 شناسایی شد، با اینحال این مولکول ها تا اوایل 2000 بعنوان دسته ای مجزا از تنظیم کننده های بیولوژیک شناسایی نشده بودند. از آنجایی که miRNA در عملکرد طبیعی سلول های یوکاریوتی دخیل است، بر هم خوردن تنظیمات آن منجر به بروز بیماری می شود. جهش در seed region این مولکول های تنظیمی و یا حذف دسته ای از آنها می تواند منجر به بروز نواقص ژنتیکی شود. اولین بیماری انسانی مرتبط با تنظیم نامناسب miRNA ها لوسمی لنفوسیتی و به دنبال آن سایر بدخیمی های مربوط به سلول های B بود. بسیاری از miRNA بروز سرطان ارتباط دارند. miRNA هایی که افزایش بیان آنها با بروز سرطان در ارتباط اند انکومیر ( oncomiR) و miRNA هایی که کاش بیان آنها در ایجاد سرطان موثر است تومور ساپرسور میر نامیده می شوند. miRNA
در این صفحه تعداد 1856 مقاله تخصصی درباره میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; ABI; alternate bearing index; ABA; abscisic acid; AFL2; apple floricula/lfy; AP; apetala; BBI; biennial bearing index; BFT; brothers of ft; CiFT; citrus flowering locus T; CO; constans; DEGs; differentially expressed genes; FI; flower induction; FLC; flow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; ASC; adipose-derived stem cell; ASC-exo; ASC exosome; C-NP; coconut exosome-like nanoparticle; CT; cycle threshold; DLS; dynamic light scattering; EV; extracellular vesicle; E. coli; Escherichia coli; L. plantarum; Lactobacillus plantarum; miRNA; microRNA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; 3D; three dimensional; ADSCs; adipose derived stem cells; ALN; alendronate; ALP; alkaline phosphatase; antimiR; anti-microRNA; ASC; acid soluble collagen; BBS; bovine bone substitutes; BG; bioglass; BMP-2; bone morphogenetic protein-2; BMSCs; bone marrow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; 5′AMP; 5′ adenosine monophosphate; ADO; adenosine; DSAs; anti-donor specific antibodies; APC; antigen-presenting cell; CXCL-9; chemokine (C-X-C motif) ligand 9; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; CTLA4; cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; CNA; circulating nucleic acids; SAP; serum amyloid P component; EVs; extracellular vesicles; MVB; multivesicular body; mRNA; messenger RNA; miRNA; micro RNA; lncRNA; long non coding RNA; mtDNA; mitochondrial DNA; DAMPs; damage-associated molecular pattern
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; Diabetes; Diabetic retinopathy; Extracellular vesicles; Angiogenesis; miR-150-5p; miR-21-3p; miR-30b-5p; Pericytes; CTR; group of healthy controls; DR; group of diabetic patients with retinopathy; EC; endothelial cell; ECM; extracellular matrix; EV; extra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; 5-FU; 5-fluorouracil; BNP; brain natriuretic peptide; CK; creatinine phosphokinases; CK-MB; creatinine phosphokinases-myocardial band; CV; cardiovascular; DYPD; dihydropyrimidine dehydrogenase; ECG; electrocardiography; EF; ejection fraction; FAC; fluoroa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; AGRIS; Arabidopsis Gene Regulatory Information Server; AtcisDB; Arabidopsis thaliana cis-regulatory element database; AtPAN; Arabidopsis thaliana Promoter Analysis Net; AtRegNet; Arabidopsis thaliana regulatory network; AtTFDB; Arabidopsis thaliana transc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; α-CGRP; alpha-calcitonin gene related peptide; Ang; angiopoietin; AE2; anion exchanger 2; ADP; adenosine diphosphate; ADPKD; autosomal dominant polycystic kidney disease; ATP; adenosine triphosphate; ASBT; sodium-dependent bile acid transporter; AQP; aqu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; NPs; nanoparticles; siRNA; small interfering RNA; miRNA; microRNA; DC-Chol; 3b(N-(N¢,N¢-dimethylaminoethane)carbarmoyl)-cholesterol; DOPE; dioleoylphosphatidylethnolamine; DMRIE; 1,2-dimyristyloxypropyl-3-dimethyl-hydroxyethyl ammonium bromide; DOTAP; 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; 3-NTp; 3-nitrotyrosine; 8-oxodG; (8-oxo-2′-deoxyguanosine); AHH; aryl hydrocarbon hydroxylase; BC; black carbon; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CI; confidence interval; CYP1A1; cytochrome P450 1A1; ECOD; 7-ethoxycoumarin O-deethylase; GST; glu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; RT; radiation therapy; IFN-γ; interferon-γ; TLR; toll-like receptor; STAT; signal transducer and activator of transcription; NF-κB; nuclear factor-κB; CXCLs; C-X-C motif ligands; CCLs; C-C motif ligands; iNOS; inducible nitric oxide synthase; IL; inte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; AA; ascorbic acid; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonicacid) diammonium salt; AEF; analytical enhancement factor; AFP; alpha fetoprotein; Anti-CEA; anticarcinoembryonic antibody; Au NBPs; gold nanobipyramids; AuNCs; gold nanoclusters; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; Anti-inflammatory cytokines; Decoy receptors; Inhibitory factors; Innate immunity; Resolution of inflammation; Stress hormones; Toll-like receptor signalling; ACTH; adrenocorticotropic hormone; AP1; activator protein 1; A2M; alpha-2-macroglobulin; CCP; co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; Niche construction; Self-reference; Holobiont; Cognition-based evolution; Biological information management; Cellular engineering; CBE; cognition based evolution; PIF; pervasive information field; HGT; horizontal gene transfer; ERV; endogenous retrovirus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; Beads; Sensors; Biosensors; Analytical chemistry; Analyte; AIDS; acquired immune deficiency syndrome; ALP; alkaline phosphatase; BSA; bovine serum albumin; CSDPV; cathodic stripping differential pulse voltammetry; DNA; deoxyribonucleic acid; DPV; differen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; A; adenine; A549; adenocarcinomic human alveolar basal epithelial cells; AKR1C3; Aldo_Keto Reductase; BaP; Benzo(a)pyrene; C; cytosine; CI; Confidence interval; CO; carbon monoxide; CXCL 13; motif chemokine ligand 13; CYP1B1; cytochrome P450 1B1; DKK2; Di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; arf; auxin response factor; chl; chlorophyll; cin; cincinnata; cuc; cup-shaped cotyledon; ein; ethylene insensitive; ebf; ein3-binding F box protein; ER; endoplasmic reticulum; grf; growth-regulating factor; JA; jasmonic acid; knox; knotted1-like homeobox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; AhR; aryl hydrocarbon receptor; DMR; differentially methylated region; DNMT; DNA methyltransferases; HAT; histone acetyltransferase; HDAC; deacetylation occurs by histone deacetylase; HDM; house dust mite; ILC2; innate lymphoid cells; IM; interstitial mac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; AIEC; adherent invasive E. coli; AMCase; acidic mammalian chitinase; AMPK; adenosine monophosphate-activated protein kinase; Areg; amphiregulin; BM; bone marrow; DC; dendritic cell; DR3; death receptor 3; DSS; dextran sodium sulfate; ECM; extracellular ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; CLD; collagen-like domain; CRD; carbohydrate recognition domain; FBD; fibrinogen-like domain; FCN; ficolin; indel; small insertion or deletion; MASP; MBL-associated serine protease; MBL; mannose-binding lectin; miRNA; microRNA; TFBS; transcription factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; ABCC8; ATP Binding Cassette Subfamily C Member 8; CAPN10; calpain 10; Cdkal1; Cdk5 regulatory associated protein 1-like 1; DM; diabetes mellitus; GLIS3; GLIS Family Zinc Finger 3; HMGA1; high mobility group A1; HNF1A; hepatocyte nuclear factor 1A; HNF1Î
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; ath; Arabidopsis thaliana; ATV; atorvastatin; BSO; l-buthionine-(S,R)-sulfoximine; BUN; blood urea nitrogen; Cd; cluster of differentiation; CPFX; ciprofloxacin; CPK; creatinine phosphokinase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; Arctic charr; Compensatory growth; Fasting; Glucose metabolism; miRNAs; Protein metabolism; g6pase; glucose 6-phosphatase; HSI; hepatosomatic index; ISI; intestinal somatic index; miRNA; microRNA; Mafbx; muscle atrophy F-box protein; Murf1; muscle RING-fi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; AASLD; American Association for the Study of Liver Diseases; AFP; alfa-fetoprotein; CART; classification and regression trees; cfDNA; circulating cell-free DNA; CTC; circulating tumor cells; ctDNA; circulating cell-free tumor DNA; CTscan; computed tomogra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; CAD; coronary artery disease (CAD); CNTs; carbon nanotubes; COX-2; cyclooxygenase-2; CVD; cardiovascular disease; DHE; dihydroethidium; DQ-gelatin; dye quenched-gelatin; ECM; extracellular matrix; ET-1; endothelin-1; FA-CT; filtered air control; ICAM-1; i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; AA; Arachidonic acid; AhR; Aryl hydrocarbon receptor; BBB; Blood-brain barrier; cDNA; Complementary DNA, deoxyribonucleic acid; CNS; Central nervous system; CP; Chlorpyrifos; CPO; Chlorpyrifos-oxon; CPR; Cytochrome p450 reductase; CYP; Cytochrome P450; EE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; ACTB; actin-β; ACTG1; actin-γ1; ADA; American Diabetes Association; Ascl1; achaete-scute homolog 1; BMPR2; bone morphogenetic protein receptor type 2; CCNG2; cyclin G2; CNS; central nervous system; CRKL; CRK-like proto-oncogene adaptor protein; CSNK2A2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; α-SMA; α-smooth muscle actin; Ad; adamantane; BMP-7; bone morphogenetic protein 7; CD; β-cyclodextrine; CKD; chronic kidney disease; CPP; cell penetrating peptide; COX-2; cyclooxygenase 2; CTGF; connective tissue growth factor; DAMPs; danger associated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; AGO; Argonaute; ARG1; arginase1; ATM; adipose tissue macrophage; BAT; brown adipose tissue; BMDM; bone marrow derived macrophage; C/EBP; CCAAT-enhancer-binding proteins; CCL2; C-C Motif Chemokine Ligand 2; CCR2; C-C Motif Chemokine Receptor 2; CLS; crown-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; Gene Regulation; Biomarker; Esophageal Adenocarcinoma; Diagnosis; AUC; area under the curve; BE; Barrett's esophagus; BNE; squamous epithelium from above the Barrett's segment; CI; confidence interval; FFPE; formalin-fixed, paraffin-embedded; mRNA; me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; AUC; area under the curve; CA19-9; carbohydrate antigen 19-9; CAF; cancer associated fibroblast; CD; cluster of differentiation; CEA; carcinoembryonic antigen; CEP8; chromosome enumeration probe 8; cfDNA; cell free DNA; cfNA; cell-free nucleic acid; CK; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; 4-HNA; 4-hydroxynonenoic acid; 4-HNE; 4-hydroxynonenal; ACE; angiotensin converting enzyme; ALDH2; aldehyde dehydrogenase 2; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; AMPK; AMP-activated protein kinase; ANZCTR; Australian New Zealand Clinical Trials Registry; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; AP-1; activator protein-1; ATP; adenosine triphosphate; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CCI; chronic constriction injury; CCL2; chemokine C-C motif ligand 2; CCL21; chemokine C-C motif ligand 21; CD11b; cluster of differentiation 11b; CD14; clust
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; AAV; adeno-associated viruses; AMS; activated macrophage suspension; Ang; angiopoietin; APC; activated protein C; antimiRs; miRNA antisense oligonucleotides; bFGF; basic FGF; BM; bone marrow; cDNA; complementary DNA; CLI; critical limb ischemia; CRISPR-Ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; Atherosclerosis; Cardiovascular diseases; Cell cycle; Proliferation; Pulmonary hypertension; Restenosis; Signaling pathway; Vascular smooth muscle cells; ACE; angiotensin converting enzyme; aFGF; acidic FGF; Ang II; angiotensin II; AP-1; activating protei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA; 5-HT; serotonin (5-hydroxytryptamine); A83-01; TGF-β kinase/activin receptor-like kinase inhibitor; ACTB; actin beta/beta-actin; ASCL1; achaete-scute homolog 1 (MASH1); ASOs; anti-sense oligonucleotides; Bcl-xL; b-cell lymphoma-extra large; BDNF; brain d