آشنایی با موضوع

پادگِن یا آنتی‌ژن (به انگلیسی: Antigen) به ترکیباتی گفته می‌شود که پس از ورود به بدن موجب برانگیختن واکنشهای ایمنی می‌گردند که در جریان آن موادی به نام پادتن(آنتی‌بادی) تولید می‌شود. ساختمان آنتی ژن اغلب آنتی ژنها مولکولهای درشتی هستند. از لحاظ ترکیب شیمیایی آنتی ژنها ممکن است پروتئین، پلی ساکارید، چربیها و حتی اسید نوکلئیک هم باشند. یکی دیگر از صفات اختصاصی آنتی ژنها بیگانه بودن آنها نسبت به بدن میزبان است. در غیر این صورت یک فرد می‌توانست از نظر ایمنی نسبت به مواد بدن خود واکنش نشان داده و در نتیجه آسیبهای بافتی پدید آید. در شرایط غیر طبیعی این چنین پیش آمدی رخ می‌دهد و بیماریهایی به نام بیماریهای خود ایمنی ایجاد می‌شود. گرچه موادی که وزن مولکولی کوچک دارند خود غالبا آنتی ژنیک نیستند ولی می‌توانند به عنوان هاپتن عمل کنند. هاپتن ماده‌ای است که قادر است با آنتی‌کور واکنش نشان دهد ولی نمی‌تواند محرک تولید آنتی‌کور واقع شود. بنابراین یک هاپتن ممکن است یک شاخص آنتی ژنی یا بخشی از آن باشد. به عنوان مثال پنی‌سیلین ماده‌ای با وزن مولکولی کم است که به تنهایی خاصیت آنتی ژنی ندارد ولی در بدن مواد حاصل از تجزیه آن به صورت هاپتن عمل کرده و می‌تواند با پروتئینهای درشت مولکول بدن ترکیب یافته و کمپکسهای ناقل هاپتن با خاصیت آنتی ژنی ایجاد نماید. توانایی بسیاری از مولکولهای کوچک در ایجاد خاصیت هاپتن احتمال واکنشهای ایمنی را که علیه مواد بیگانه ایجاد می‌گردد فوق‌العاده افزایش می‌دهد. تحمل پذیری ایمنی فاکتورهای متعددی از جمله سازمان ژنتیکی در تعیین واکنش میزبان نسبت به آنتی ژن خاص دخالت دارد. عدم توانایی ایجاد پاسخ ایمنی نسبت به آنتی ژن قوی را تحمل پذیری ایمنی نامند. تشخیص بافت خودی و در نتیجه عدم واکنش ایمنی نسبت به ماده خودی شکلی از تحمل پذیری است. مکانیسمهای کنترل پیچیده‌ای در این پدیده عمل می‌کنند که در حال حاضر فقط تعداد معدودی از آنها شناخته شده است. مکانیسم عمل آنتی ژنها هنگامی که آنتی ژن بیگانه وارد بدن می‌شود به سرعت از راه بافت لنفاوی در خون نفوذ کرده و سرانجام بوسیله ماکروفاژها از گردش خون خارج می‌گردد. در درون ماکروفاژها انواع مولکولهای درشت و ذرات بلعیده شده به کمک آنزیمها به مولکولهای آنتی ژنیک کوچک تبدیل می‌شوند. این مولکولها خود را به سلولهای سازنده آنتی‌کور می‌رسانند ماکروفاژها خود قدرت تولید آنتی‌کور را ندارند ولی غالبا در پاسخهای آنتی کوری نقشی به عهده دارند زیرا آنها آنتی ژنها را آماده کرده و آنگاه آنها رابه لنفوسیتهای واکنش‌گر معرفی می‌کنند. آنتی کورهای تولید شده وارد جریان خون شده و واکنشهای دستگاه ایمنی را بکار می‌اندازند واکنش آگلوتینه شدن از لحاظ اصول واکنش آگلوتینه شدن به واکنش راسب شدن شباهت دارد. ولی در واکنش آگلوتینه شدن آنتی ژن به جای محلول بودن به صورت ذره‌ای است لذا توده‌های بزرگتری از ترکیب آنتی ژن-آنتی‌کور پیدا می‌شود. آگلوتینه شدن و راسب شدن در بدن به زدودن آنتی ژن از خون کمک می‌کند. زیرا مواد آگلوتینه شده یا کمپلکسهای درشت آنتی ژن - آنتی کور نسبت به ذرات تک تک آنتی ژن یا مولکولهای آن سریعتر و بهتر بوسیله فاگوسیتها گرفته می‌شوند.
در این صفحه تعداد 968 مقاله تخصصی درباره پادگِن یا آنتی‌ژن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پادگِن یا آنتی‌ژن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; BAT; PBQ; Katsanis epistaxis scoring system; von Willebrand disease; platelet function disorder; Ag; Antigen; BAT; Bleeding assessment tool; ESS; Epistaxis scoring system; ISTH; International Society on Thrombosis and Haemostasis; PBQ; Pediatric Bleeding
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; Ab; antibody; Ab*; labeled antibody; ACE; affinity capillary electrophoresis; AFP; alpha-fetoprotein; Ag; antigen; ALP; alkaline phosphatase; AuNPs; gold nanoparticles; AuNRs; functionalized gold nanorods; BA MNPs; boronate affinity magnetic nanoparticles
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; DILI; Immune-mediated; Tolerance; Antigen; Immune cells homing; DILI; drug-induced liver injury; HLA; human leukocyte antigen; APCs; antigen presenting cells; DCs; dendritic cells; LSECs; liver sinusoidal endothelial cells; KCs; Kupffer cells; APAP; aceta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; Whole cell therapeutic vaccine; Saccharomyces cerevisiae; Tarmogen®; ELISA; MRM; Antigen; HBV; S antigen; X antigen; Core antigen; Immuno modulatory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; Ag; Antigen; APCs; Antigen presenting cells; AuNP; Gold nanoparticles; AVNs; Artificial virus nanoparticles; CLRs; C type lectin receptors; CTAB; Cetyltrimethylammonium bromide; CTL; cytotoxic T cells; CTLA-4; cytotoxic T lymphocyte associated protein 4;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; Ab; antibodies; ACAs; anti-centromere antibodies; ACE; angiotensin converting enzyme; ADCC; antibody dependent cell mediated cytotoxicity; ADMA; asymmetric dimethylarginine; ADP; adenosine diphosphate; AECA; anti-endothelial cell antibodies; Ag; antigen;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; Ag; antigen; APC; antigen-presenting cell; DC; dendritic cell; DSS; dextran sodium sulfate; HEV; high endothelial venule; iBALT; induced bronchus-associated lymphoid tissue; i.d.; intradermal; IDO; indoleamine-2,3-dioxygenase; i.m.; intramuscular; i.n.; i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; ACQ-5; Asthma Control Questionnaire-5; ACQ-6; Asthma Control Questionnaire-6; ADCC; antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity; AG; antigen; AHR; airway hyper-responsiveness; AQLQ; Asthma Quality of Life Questionnaire; B; B cell; Bas; basophil; BrO−;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; Immunotherapy; Microbubbles; Mucosal application; Asthma; Immunomodulation; Ab; antibody; Ag; antigen; AIT; allergen-specific immunotherapy; BALs; bronchoalveolar lavages; DC; dendritic cell; i.n.; intranasal; LN; lymph node; MBs; gas-filled microbubbles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; CMI; cell-mediated immunity; HAI; hemagglutination inhibition; IFN-γ; interferon-γ; IIV; inactivated influenza vaccine; IR; interferon-γ release; Influenza; Antigen; Interferon-gamma; Cell-mediated immunity; Vaccine; Humoral immunity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; LTC4; leukotriene C4; 5-LOX; 5 lipoxygenase; NDGA; nordihydroguaiaretic acid; OA; ovalbumin; PTr; intra-tracheal pressure; SRAW; specific resistance of the airways; Nordihydroguaiaretic acid; Antigen; Airway responsiveness; Leukotrienes; Plethysmography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; Allergic inflammation; antigen; cat dander; pollen; MD2; neutrophil; nuclear factor κB; ragweed; Toll-like receptor 4; BALF; Bronchoalveolar lavage fluid; CDE; Cat dander extract; FACS; Fluorescence-activated cell sorting; HBEC; Human bronchial epithelia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; APC; antigen presenting cells; CSP; circumsporozoite protein; DHF; dengue haemorrhagic fever; DSS; dengue shock syndrome; GMP; good manufacturing practices; HBsAg; hepatitis B surface antigen; HBV; hepatitis B virus; HIV; human immunodeficiency virus; HPV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; Ag; antigen; bnAb; broadly neutralizing anti-HIV Ig; CLL; chronic lymphocytic leukemia; EBV; Epstein Barr virus; GBM; glomerular basement membrane; GN; glomerulonephritis; GP; Goodpasture; GPS; GP syndrome; HC; heavy chain; HCDR3; heavy chain complementar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; AIDS; Acquired Immunodeficiency Syndrome; Ag; antigen; ANOVA; analysis of variance; APC; antigen-presenting cell; APC-Cy7; Allophycocyanin conjugated cyanine dye; BSA; bovine serum albumin; CD; cluster of differentiation; Cy; cycrome; DENV; dengue virus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; ELISA, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay; IAQ, Indoor air quality; mAb, Monoclonal antibody; OR, Odds ratio; SAP, Standard assessment procedure; VOC, Volatile organic compoundAllergenic fungi; Asthma; Monoclonal antibody; Antigen; ELISA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; Ag; antigen; ANOVA; analysis of variance; CD; cluster of differentiation; C-SLNP; cationic solid lipid nanoparticles; DC; dendritic cells; ETSM; ethosomes; FITC; florescence isothiocyanate; GM-CSF; granulocyte macrophage colony stimulating factor; IFN; in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; ADCC; antibody-dependent cellular cytotoxicity; Ag; antigen; APC; antigen-presenting cell; DC; dendritic cells; K9-ACV; autologous canine cancer vaccine; LAL; limulus amebocyte lysate; NSCLC; non-small cell lung cancer; ODN; oligodeoxynucleotide; PAGE; po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; HCC; hepatocellular carcinoma; DDS; drug delivery system; ECM; extracellular matrix; MVD; microvessel density; EPR; enhanced permeability and retention; ASGP-R; asialoglycoprotein receptor; GPC3; glypican 3; HS chain; heparin sulfate chain; GA; glycyrrhet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; NK; natural killer cell; DC; dendritic cell; NO; nitric oxide; IFN-γ; interferon-γ; TNF-α; tumor necrosis factor-α; Ab; antibody; Ag; antigen; UC; uninfected cell; IC; infected cell; P; intracellular pathogen; T; T cell; ADCC; antibody-dependent cell-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; Sindbis/Eastern Equine Encephalitis chimeric virus; Antigen; Immunoglobulin M antibody-capture enzyme-linked immunosorbent assay (MAC-ELISA); Beta-propiolactone; Gamma-irradiation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; MHC; major histocompatibility complex; APC; antigen presenting cells; DCs; dendritic cells; EC; epithelial cells; NK; natural killer; TCR; T cell receptor; Th; T helper; LN; lymph nodes; Ag; antigen; TNT; tunneling nanotubes; OVA; ovalbumin; EBV; epstein-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; Ag; Antigen; CEA; Carcinoembryonic antigen; ECIA; Electrochemical immunoassay; HKAML; Hong Kong Association of Medical Laboratories; MBAb; Magnetic bead conjugated to primary anti-CEA; PbSAb; Lead sulfide conjugated to secondary anti-CEA; SPCE; Screen-pri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; Ab; antibody; Ag; antigen; APC; antigen presenting cells; DC; dendritic cell; DDC; dermal DC; LC; Langerhans cell; LN; lymph node; Mac; macrophage; mDC; myeloid DC; mLC; migratory LC; Mono; monocytes; NHP; nonhuman primate; NK cells; Natural killer cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; aluminum hydroxide; adsorption; vaccine adjuvants; vaccines; automation; high-throughput screening; adsorption isotherm; adsorptive coefficient; antigen; formulation vaccines;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پادگِن یا آنتی‌ژن; Ag; Antigen; DC; Dendritic cell; IL; Interleukin; LPS; Lipopolysaccharide; mDC; Myeloid dendritic cell; MHC; Major histocompatability complex; MoDC; Monocyte-derived dendritic cell; pDC; Plasmacytoid dendritic cell; poly(I:C); Polyinosinic:polycytidylic a