آشنایی با موضوع

واکنش های ایمونواسی (Immunoassay): واکنش های ایمونوشیمیایی اساس دامنه وسیعی از آزمون های حساس و اختصاصی بالینی را تشکیل می‌‌‌ دهند که واکنش های ایمونواسی نامیده می شوند. اساس کلی این واکنش ها،تعامل بین آنتی ژن و آنتی بادی و تشکیل کملپلکس Ag-Ab می باشد. ایجاد این کمپلکس بواسطه ی جاذبه های ضعیف زیر انجام می پذیرد: 1. پیوند هیدروژنی 2. جاذبه الکترواستاتیک 3. جاذبه آبگریز 4. جاذبه واندروالس تکنیک های ایمونواسی را بر اساس نحوه‌ی جوابدهی به 3 دسته تقسیم می کنند: 1. کیفی: فقط + و یا – بودن آزمایش تعیین می شود. 2. نیمه کمی: بیان میزان شدت کمپلکس به صورت 1+،2+،3+ و… – ویا بصورت Few-Moderate-Many 3. کمّی: بیان میزان ماده مورد نظر بر حسب واحد های مشخص. روشهای ایمنو اسی در بین روشهای تشخیصی آزمایشگاهی امروزه روشهای تشخیص ایمنی که در آن از آنتی بادی بعنوان یک فاکتور شناساگر استفاده می شود کاربردهای وسیعی یافته است. . در برخی موارد سنجش ایمنی - واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی بطور ماکروسکوپی و چشمی قابل مشاهده است (مانند روشهای آگلوتیناسیون و ایمونوپرسیپیتاسیون). در اینگونه روشها بعلت فقدان سیستم تقویت سیگنال – حساسیت روش محدود است و به همین دلیل باید کمپلکسهای بزرگ آنتی ژن- آنتی بادی تشکیل شود تا سنجش قابل تشخیص باشد. در مواردی که واکنشهای آنتی ژن – آنتی بادی قابل مشاهده نباشد - باید این واکنش به نحوی آشکار شود که این امر باعث پدید آمدن نسل جدیدی از روشها بنام Labeled Immunoassay شد. در این واکنشها آنتی بادی با آنتی ژن توسط موادی که دارای خاصیت رادیو اکتیو – فلورسانس - فعالیت آنزیمی – لومینسانس هستند نشاندار می شود که به ترتیب رادیو ایمونو اسی – فلورسانس ایمونو اسی - آنزیم ایمونو اسی و لومینسانس ایمونو اسی نامیده می شوند. واکنشهای لومینسانس شامل دو نوع بیولومینسانس و کمی لومینسانس می باشند که در آزمایشگاه ها اغلب از روش کمی لومینسانس استفاده می شود. با توجه به مشکلات و پیچیدگی و خطرات روش رادیو ایمونو اسی – اخیرا تحقیقات وسیعی بر روی امکان استفاده از پدیده لومینسانس صورت گرفته است. به نظر میرسد حساسیت بالا و پایداری کونژوگه ها در آزمایشات لومینسانس باعث شود تا در آینده این روش جایگزین روشهائی مانند رادیو ایمونو اسی گردد.
در این صفحه تعداد 2028 مقاله تخصصی درباره واکنش های ایمونواسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده واکنش های ایمونواسی
مقالات ISI واکنش های ایمونواسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش های ایمونواسی; SAM; self-assembled monolayer; ATR-SEIRAS; attenuated total reflection surface-enhanced infrared absorption spectroscopy; rIgG; rabbit immunoglobulin G; G anti-rIgG; goat anti-rabbit immunoglobulin G; cyt c; cytochrome C; BSA; bovine serum albumin; NHS; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش های ایمونواسی; APHL; The Association of Public Health Laboratories; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; CLIA; Clinical Laboratory Improvement Amendments; EAPC; estimated annual percent change; HIV; human immunodeficiency virus; NHSS; National HIV Surveillan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش های ایمونواسی; Macromolecule; Enrichment; Immobilization; Concentration polarization; Permeation drag; Immunoassay; Membrane; Ultrafiltration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش های ایمونواسی; Immunoassay; Serum biomarker; Cancer; Follow-up; Prognosis; Histotype; HE4; human epididymis protein 4; OC; ovarian cancer; CA125; carbohydrate antigen 125; HR; hazard ratio; PFS; progression-free survival; NCCN; National Comprehensive Cancer Network; GCI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش های ایمونواسی; Testosterone; Immunoassay; Radioimmunoassay; Chemiluminescence; Liquid chromatography-tandem mass spectrometry; CI; confidence interval; CLIA; chemiluminescence immunoassay; CV; coefficient of variation; FIB; Fertility and Infertility Branch; LAAC-CRR; Li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش های ایمونواسی; Algal blooms; Okadaic acid; Diarrhetic shellfish poisoning toxins; Analytical techniques; Immunoassay; Seawater; Phytoplankton; Self-assembled monolayer; Dinophysis; Monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش های ایمونواسی; Testosterone; Functional sensitivity; Method comparison; Immunoassay; Mass spectrometry; Sex hormone binding globulin; SHBG; Hormone Standardization program; HoSt; Centers for Disease Control and Prevention; CDC; Partnership for the Accurate Testing of Ho